CÁCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN

Khen thưởng cho nhân viên giúp các công ty ghi nhận kết quả và công việc khó khăn của nhân viên bằng cách khuyến khích họ bằng quà tặng, lời khen ngợi, cả khuyến khích bằng tiền và  phi tiền tệ. Hãy cùng xem các cách thiết kế chương trình khen thưởng nhân viên nào phù hợp với công ty bạn?

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh, ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp xem xét cải tiến chất lượng đồng thời giảm chi phí. Trong khi đó, nền kinh tế phát triển mạnh dẫn đến thị trường việc làm bị thắt chặt. Vì vậy, trong khi các doanh nghiệp nhỏ cần nhận được nhiều hơn từ nhân viên của họ, nhân viên của họ đang tìm kiếm nhiều hơn từ họ. Các chương trình khen thưởng và ghi nhận nhân viên là một trong những phương pháp thúc đẩy nhân viên thay đổi thói quen làm việc và các hành vi chính để mang lại lợi ích cho một doanh nghiệp nhỏ.

Phần thưởng với sự công nhận

Mặc dù các thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau, hệ thống khen thưởng và công nhận nên được xem xét riêng biệt. Hệ thống khen thưởng nhân viên đề cập đến các chương trình do một công ty thiết lập để thưởng hiệu suất và động viên nhân viên ở cấp độ cá nhân và / hoặc nhóm. Chúng thường được coi là tách biệt với tiền lương nhưng có thể mang tính chất tiền tệ hoặc có nghĩa là chi phí cho công ty. Mặc dù trước đây được coi là lĩnh vực của các công ty lớn, các doanh nghiệp nhỏ cũng đã bắt đầu sử dụng chúng như một công cụ để thu hút nhân viên hàng đầu trong thị trường việc làm cạnh tranh cũng như để tăng hiệu suất của nhân viên.

Như đã lưu ý, mặc dù các chương trình công nhận nhân viên thường được kết hợp với các chương trình khen thưởng nhưng chúng hoàn toàn có một mục đích khác. Chúng nhằm cung cấp một lợi ích về mặt tâm lý - phần thưởng về mặt tài chính. Mặc dù nhiều yếu tố trong việc thiết kế và duy trì hệ thống khen thưởng và ghi nhận là giống nhau, nhưng sẽ rất hữu ích khi ghi nhớ sự khác biệt này, đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ quan tâm đến việc tạo động lực cho nhân viên trong khi vẫn giữ chi phí thấp.

Khi thiết kế một chương trình khen thưởng, một chủ doanh nghiệp nhỏ cần phải tách biệt hệ thống trả lương hoặc thành tích ra khỏi hệ thống khen thưởng. Phần thưởng tài chính, đặc biệt là những phần thưởng được trao một cách thường xuyên như tiền thưởng, chia sẻ lợi nhuận, v.v., nên gắn liền với thành tích của nhân viên hoặc của nhóm và nên được coi là "trả rủi ro" để tránh xa mức lương. Bằng cách đó, người quản lý có thể tránh được cảm giác được nhân viên hưởng quyền và đảm bảo rằng phần thưởng nhấn mạnh đến sự xuất sắc hoặc thành tích hơn là năng lực cơ bản.

Do đó, việc tăng lương khen thưởng không phải là một phần của hệ thống khen thưởng nhân viên. Thông thường, chúng là sự gia tăng lạm phát với tỷ lệ phần trăm bổ sung phân tách nhân viên theo năng lực. Họ không đặc biệt tạo động lực vì sự phân biệt thường được tạo ra giữa một nhân viên giỏi và một nhân viên trung bình là tương đối nhỏ. Ngoài ra, chúng làm tăng chi phí cố định của một công ty thay vì tăng lương khả biến, chẳng hạn như tiền thưởng, phải được "kiếm lại" mỗi năm. Cuối cùng, trong nhiều doanh nghiệp nhỏ, tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng để nhân viên thành công trong công việc. Việc tăng bằng khen thường xem xét hiệu suất công việc của một cá nhân mà không tính đến hiệu suất trong bối cảnh của nhóm hoặc doanh nghiệp.

Các chương trình khen thưởng và ghi nhận nhân viên là một trong những
phương pháp thúc đẩy nhân viên thay đổi tốt hơn

Thiết kế chương trình thưởng

Chìa khóa để phát triển một chương trình phần thưởng như sau:

- Xác định các mục tiêu của công ty hoặc nhóm mà chương trình khen thưởng sẽ hỗ trợ

- Xác định hiệu suất hoặc hành vi mong muốn của nhân viên sẽ củng cố các mục tiêu của công ty

- Xác định các phép đo chính về hiệu suất hoặc hành vi, dựa trên thành tích trước đó của cá nhân hoặc nhóm

- Xác định phần thưởng thích hợp

- Truyền thông chương trình cho nhân viên

Để đạt được những lợi ích như tăng năng suất, người thiết kế chương trình khen thưởng phải xác định các mục tiêu của công ty hoặc nhóm cần đạt được và các hành vi hoặc hiệu suất sẽ góp phần vào việc này.

Việc đo lường hiệu suất một cách thích hợp đảm bảo chương trình có kết quả về mặt mục tiêu kinh doanh. Vì phần thưởng có giá thực tế về thời gian hoặc tiền bạc, các chủ doanh nghiệp nhỏ cần xác nhận rằng hiệu suất đã thực sự được cải thiện trước khi thưởng. Khi phát triển một chương trình khen thưởng, nên xem xét phần thưởng phù hợp với kết quả cuối cùng của công ty. Cuối cùng, để chương trình khen thưởng thành công, các chi tiết cụ thể cần phải được trình bày rõ ràng cho mọi nhân viên. Động lực phụ thuộc vào khả năng của cá nhân để hiểu những gì đang được yêu cầu ở họ. Khi điều này đã được thực hiện, hãy củng cố thông tin liên lạc ban đầu bằng các cuộc họp thường xuyên hoặc các bản ghi nhớ quảng bá chương trình. Giữ cho thông tin liên lạc của bạn đơn giản nhưng thường xuyên để đảm bảo các nhân viên luôn theo sát các thay đổi của hệ thống.

>> 6 bước để số hoá đào tạo trong doanh nghiệp

>> Quy trình phát triển nguồn nhân lực

>> 10 nguyên tắc lập bản đồ chiến lược cho doanh nghiệp

Các loại chương trình khen thưởng

Lương

Trả lương khả biến có thể gắn liền với kết quả hoạt động của công ty, kết quả của một đơn vị kinh doanh, thành tích của một cá nhân hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những điều này.

Thưởng

Theo một số chuyên gia, các doanh nghiệp nhỏ quan tâm đến lợi ích lâu dài có lẽ nên xem xét một hình thức khen thưởng khác. Tiền thưởng nói chung là động cơ thúc đẩy ngắn hạn. Bằng cách thưởng cho thành tích của một nhân viên trong năm trước, họ khuyến khích một viễn cảnh ngắn hạn hơn là những thành tích định hướng trong tương lai. Ngoài ra, các chương trình này cần được cấu trúc cẩn thận để đảm bảo chúng mang lại thành quả xứng đáng ở trên và ngoài các chức năng cơ bản của một cá nhân hoặc nhóm. Nếu không, họ có nguy cơ bị coi là quyền lợi hoặc phần thưởng xứng đáng thường xuyên, hơn là phần thưởng cho công việc xuất sắc.

Lựa chọn cổ phiếu

Trước đây là lãnh thổ của quản lý cấp trên và các công ty lớn, quyền chọn mua cổ phiếu đã trở thành một phương pháp ngày càng phổ biến trong những năm gần đây để thưởng cho quản lý cấp trung và các nhân viên khác ở cả các công ty trưởng thành và công ty mới thành lập. Các chương trình quyền chọn mua cổ phiếu cho nhân viên cung cấp cho nhân viên quyền mua một số lượng cổ phiếu cụ thể của một công ty với giá cố định trong một khoảng thời gian nhất định (thường là khoảng mười năm). Họ thường được ủy quyền bởi hội đồng quản trị của công ty và được các cổ đông của công ty đó chấp thuận. Số quyền chọn mà một công ty có thể trao cho nhân viên thường bằng một tỷ lệ phần trăm nhất định trên số cổ phiếu của công ty đang lưu hành.

Việc đo lường hiệu suất một cách thích hợp đảm bảo chương trình khen thưởng có kết quả về mặt mục tiêu kinh doanh

Một số phương pháp có thể thêm vào chương trình khen thưởng nhân viên

1. Làm cho nó trở nên cá nhân

Mỗi thành viên trong nhóm của bạn là một cá nhân duy nhất và chính xác những thuộc tính độc đáo đó là những gì thực sự làm tăng giá trị cho công ty của bạn. Xem xét mỗi nhân viên đều có phần đóng góp của họ trong việc giúp bạn đạt được các mục tiêu của công ty, rất có ý nghĩa nếu bạn đáp lại sự ưu ái bằng cách đền bù cho họ dựa trên mục tiêu cá nhân của họ .

>> Vai trò của động lực trong học tập

>> Tiêu chí của một bài giảng elearning thành công

>> Mô hình ADDIE là gì trong thiết kế chương trình đào tạo

2. Rõ ràng và minh bạch

“Một đội không phải là một nhóm người làm việc cùng nhau. Một đội là một nhóm những người tin tưởng lẫn nhau. ” - Simon Sinek, tác giả sách bán chạy nhất

Đây là cách bạn có thể làm điều này:

Khi một nhân viên của bạn đạt được mục tiêu hàng tháng hoặc hàng quý, hãy khen ngợi họ một cách công khai. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng họ biết bạn đánh giá cao công việc của họ, bằng cách chia sẻ sự đánh giá cao của bạn với họ. Sau đó, hãy truyền tin tốt lành cho toàn đội. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua thông báo trực tiếp, email hoặc các công cụ liên lạc nội bộ khác mà bạn sử dụng.

Hãy nhớ rằng khi làm điều này, bạn không nên đặt những nhân viên khác vào vị trí không thoải mái. Mục đích của bạn là cũng thúc đẩy nhóm, bằng cách cung cấp cho mỗi thành viên sự công nhận. Nếu được thực hiện đúng, nó sẽ giúp lan truyền hạt giống động lực giữa các nhân viên, dẫn đến tăng năng suất nói chung.

Tính minh bạch cũng rất quan trọng. Đảm bảo nhóm của bạn biết chính xác phần thưởng mà đồng nghiệp của họ bao gồm những gì và các gói lương thưởng nhìn chung như thế nào. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được việc buôn chuyện, (thường là) những giả định sai lầm và sự đố kỵ giữa các thành viên trong nhóm.

Tóm lại, nuôi dưỡng sự minh bạch, tôn trọng và giao tiếp lành mạnh ở tất cả các cấp, là cốt lõi của sự gắn kết của nhân viên.

3. Cùng nhau đi du lịch và khám phá

Nhiều công ty bao gồm ít nhất một đội ngũ xây dựng trong chiến lược trả thưởng hàng năm của họ. Cách tiếp cận hiệu quả và thách thức mà bạn phải đối mặt mặc dù đang đi xa hơn, bằng cách cung cấp “trải nghiệm”.

Khi chọn xây dựng đội nhóm như một phương pháp khen thưởng, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không lên kế hoạch cho một chuyến đi chính thức khác chỉ vì lợi ích của nó. Tại thời điểm này, bạn nên tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm và những kỷ niệm trọn đời cho và với nhóm của bạn.

4. Duy trì sự phát triển chuyên nghiệp

Những gì bạn có thể (và nên) làm là kéo dài thành tích của họ bằng cách đầu tư hơn nữa. Warren Buffett cho biết việc tái đầu tư lợi nhuận có thể dẫn đến tăng trưởng khổng lồ. Điều này hoàn toàn có thể áp dụng cho năng suất của nhân viên.

Để thực hiện điều này, bạn có thể hỏi nhân viên xem có hội nghị nào mà anh ta muốn tham dự không, một bài hướng dẫn mà anh ta đã cân nhắc mua trong một thời gian, hoặc thậm chí một bộ sách cải thiện bản thân mà anh ta muốn đọc. Khi anh ấy đạt đến một cấp độ bí quyết nhất định, bạn có thể đề cập rằng bạn muốn giúp anh ấy đạt được bí quyết tiếp theo.

Về lâu dài, bạn sẽ được hưởng lợi từ những thành tích liên tục của nhân viên, vì họ sẽ cảm thấy thực sự có động lực để phân phối quá mức. Hơn nữa, họ sẽ học được rằng bằng cách tăng thêm giá trị to lớn cho công ty, họ sẽ phát triển cả về cá nhân và nghề nghiệp.

Các chương trình công nhận

Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà quản lý khác, một chương trình công nhận có thể chỉ là nỗ lực của họ với một ít lợi nhuận hữu hình về mặt hiệu suất của nhân viên. Trong khi hầu hết nhân viên chắc chắn đánh giá cao các giải thưởng bằng tiền cho một công việc hoàn thành tốt, nhiều người chỉ đơn thuần tìm kiếm sự công nhận về công việc khó khăn của họ. Đối với một doanh nhân với sự khéo léo hơn tiền mặt sẵn có, điều này tạo cơ hội để tạo động lực cho nhân viên.

Để phát triển một chương trình công nhận hiệu quả, chủ doanh nghiệp nhỏ phải chắc chắn tách chương trình này ra khỏi hệ thống khen thưởng nhân viên của công ty. Điều này đảm bảo sự tập trung vào việc ghi nhận những nỗ lực của nhân viên. Vì vậy, mặc dù sự công nhận có thể có giá trị tiền tệ (chẳng hạn như bữa tiệc trưa, phiếu quà tặng,...), bản thân tiền không được đưa ra để công nhận hiệu suất.

Sự công nhận có một yếu tố thời gian: nó phải xảy ra để hiệu suất được công nhận vẫn còn mới trong tâm trí. Giống như phần thưởng, phương pháp ghi nhận cần phải phù hợp với thành tích. Điều này cũng đảm bảo rằng những hành động đi xa nhất trong việc hỗ trợ các mục tiêu của công ty sẽ nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Tuy nhiên, một doanh nhân nên linh hoạt trong các phương pháp công nhận, vì các nhân viên khác nhau được thúc đẩy bởi các hình thức công nhận khác nhau. Cuối cùng, nhân viên cần hiểu rõ hành vi hoặc hành động đang được công nhận.

Sự công nhận có thể có nhiều hình thức khác nhau. Các chương trình có cấu trúc có thể bao gồm các sự kiện công nhận thường xuyên như tiệc chiêu đãi hoặc công nhận nhân viên của tháng hoặc năm, báo cáo hàng năm hoặc niên giám có các thành tích của nhân viên và bảng công nhận của bộ phận hoặc công ty. 

Cả hai chương trình khen thưởng và công nhận đều có vị trí của chúng trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ. Các chủ doanh nghiệp nhỏ trước tiên nên xác định các hành vi, kỹ năng và thành tích mong muốn của nhân viên sẽ hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của họ. Bằng cách khen thưởng và công nhận thành tích xuất sắc, các doanh nhân sẽ có lợi thế trong môi trường công ty cạnh tranh.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát