10 NGUYÊN TẮC LẬP BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

Trước khi xây dựng bản đồ cho công ty của bạn bằng cách sử dụng mẫu bản đồ chiến lược, bạn nên hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc lập bản đồ chiến lược, được nêu trong bài viết dưới đây.

Bản đồ chiến lược về cơ bản xác định mối quan hệ giữa tài sản vô hình của công ty và việc tạo ra giá trị tương ứng liên quan đến các công ty này. Các nhà quản lý có thể sử dụng bản đồ chiến lược để hợp lý hóa và quản lý con người, công nghệ và vốn của tổ chức nhằm tạo ra giá trị tối đa cho công ty. Bản đồ chiến lược là một biểu đồ trực quan hoặc một sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa bốn mục tiêu chiến lược của tổ chức và giải thích quá trình phát triển chiến lược theo mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Các mục tiêu chiến lược của tổ chức được mô tả bằng bản đồ chiến lược gồm bốn loại, nó bao gồm mục tiêu tài chính, mục tiêu khách hàng, mục tiêu quá trình, mục tiêu học tập và tăng trưởng.

Xây dựng bản đồ chiến lược là một quá trình gồm nhiều bước, tuy nhiên các nguyên tắc chính trong khi thiết kế bản đồ chiến lược như sau.

Bản đồ chiến lược về cơ bản xác định mối quan hệ giữa tài sản vô hình của công ty
và việc tạo ra giá trị tương ứng liên quan đến các công ty này

1. Kích thước nhỏ

Sự hấp dẫn là linh hồn của sự dí dỏm. Tương tự cũng áp dụng cho các bản đồ chiến lược. Kích thước của bản đồ chiến lược không được lớn hơn một trang nếu được vẽ trên một trang hoặc một nửa của bảng vẽ thông thường nếu được vẽ trên bảng. Nó cho phép người đọc dễ dàng đọc tất cả nội dung của bản đồ mà không cần phải cuộn xuống hoặc lật trang. Nó không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn tóm tắt đối tượng một cách hiệu quả.

2. Biểu diễn trực quan

Nguyên tắc phổ biến khi thiết kế bản đồ chiến lược trên giấy hoặc trên tường là chia thành bốn phần bằng nhau bằng cách vẽ hai đường thẳng vuông góc. Phần trên cùng bên phải chứa các mục tiêu tài chính, góc trên bên trái chứa mục tiêu khách hàng, phần dưới cùng bên trái chứa các mục tiêu quy trình và phần dưới cùng bên phải chứa các mục tiêu học tập và phát triển của công ty. 

>> Bản đồ chiến lược là gì và tại sao nên tạo bản đồ chiến lược 

>> Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

>> Cách tạo lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu của công ty

3. Xác định sứ mệnh tổng thể

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong khi xây dựng bản đồ chiến lược là loại bỏ tất cả những điểm mơ hồ trong sứ mệnh của tổ chức. Sứ mệnh là mục đích cơ bản của tổ chức, xác định những gì chúng ta muốn đạt được nói chung.

4. Xác định mục tiêu tài chính

Mô tả mục tiêu tài chính của công ty là mục tiêu quan trọng nhất trong tất cả các mục tiêu. Trong mục tiêu tài chính của chiến lược, cần đề cập rõ ràng rằng mục tiêu tài chính của công ty là gì và các bước cần thực hiện để đạt được các mục tiêu tài chính đó. Ví dụ, trong các công ty thuộc khu vực công, mục tiêu là tạo ra giá trị cho các cổ đông của công ty, trong đó, đối với các tổ chức thuộc khu vực công, mục tiêu tạo ra doanh thu tối đa và tăng lợi nhuận thường là mục tiêu của tổ chức.

5. Xác định mục tiêu của khách hàng

Bản đồ chiến lược phải bao gồm các mục tiêu của khách hàng. Nó có nghĩa là công ty phải làm gì để thu hút nhiều khách hàng hơn và mục tiêu mà công ty muốn đạt được bằng cách thu hút nhiều khách hàng hơn là gì. Những sáng kiến ​​cần được thực hiện để tạo sự khác biệt giữa công ty với các công ty khác về mức độ ưa thích của khách hàng.

Bản đồ chiến lược phải bao gồm các mục tiêu của khách hàng

6. Xác định mục tiêu của quá trình

Nguyên tắc đạt được mục tiêu của quá trình là rất quan trọng vì nó cũng giúp đạt được các mục tiêu tài chính và khách hàng. Trong khi xác định mục tiêu quá trình trong bản đồ chiến lược, cần lưu ý rằng làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu tài chính và khách hàng của mình bằng cách thực hiện quá trình này hoặc mối quan hệ giữa mục tiêu quá trình với khách hàng và mục tiêu tài chính sẽ như thế nào. Ví dụ, một mục tiêu của quá trình có thể là tăng tốc quá trình bán hàng và phản hồi, điều này có thể giúp bạn tăng doanh thu và việc bán hàng là một mục tiêu tài chính.

7. Xác định các mục tiêu học tập và phát triển

Các tổ chức khuyến khích sự phát triển và học hỏi giữa các nhân viên nhưng đây không được coi là các mục tiêu hữu hình của tổ chức vì các thước đo truyền thống không phù hợp để đo lường các mục tiêu này. Các mục tiêu này bao gồm văn hóa tổ chức, kỹ năng và công nghệ đang được sử dụng. Mục tiêu học tập nên xác định rằng việc học tập và phát triển tác động đến nhân viên của mình là gì hoặc mục tiêu của chúng ta là gì về mặt môi trường văn hóa mà chúng ta muốn thay đổi nó. Tất cả những mục tiêu này nên được đưa vào phần học tập và tăng trưởng của bản đồ chiến lược.

8. Phát triển mối quan hệ giữa mục tiêu và mục tiêu

Sau khi mô tả riêng lẻ một số mục tiêu, hãy phát triển mối quan hệ giữa từng mục tiêu và xác định cách một đối tượng tác động đến mục tiêu kia và cách một mục tiêu có thể giúp đạt được mục tiêu khác. Mối quan hệ giữa mục tiêu và mục tiêu có thể được xác định bằng cách kết nối chúng bằng các mũi tên.

9. Phân tích chiến lược

Phân tích chiến lược về thị trường, nhà cung cấp và cổ đông cần được thực hiện sau khi các mục tiêu và mục tiêu đã được xác định. Phân tích chiến lược liên quan đến phân tích chi tiết tác động của các xu hướng trong ngành công nghiệp đương đại và ảnh hưởng của chúng đối với công ty và các đối thủ cạnh tranh của công ty... Phân tích nội bộ, phân tích bên ngoài và phân tích SWOT là một số kỹ thuật được sử dụng để phân tích. Phân tích chiến lược giúp xây dựng chiến lược là nguyên tắc cuối cùng của bản đồ chiến lược.

10. Xây dựng chiến lược

Đây là bước cuối cùng trong việc xây dựng bản đồ chiến lược, nó bao gồm quy trình sẽ được lựa chọn để đạt được các mục tiêu và mục tiêu đã đặt ra và những gì cần xây dựng để cải thiện việc thực hiện chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu mong muốn.

Bản đồ chiến lược giúp tổ chức đưa ra một chiến lược giúp họ đạt được các mục tiêu hữu hình cũng như vô hình bằng cách tổ chức các mục tiêu và chiến lược tương ứng để đạt được các mục tiêu đó. Đây là một kỹ thuật lập kế hoạch thành công và ngày càng có nhiều tổ chức lựa chọn nó để hoạch định chiến lược tổ chức của họ.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz