5 BƯỚC GIÚP BẠN LÊN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

Một chương trình đào tạo hiệu quả được xây dựng bằng cách tuân theo một quy trình từng bước một có hệ thống. Hãy tìm hiểu 5 bước để lên kế hoạch đào tạo thật hiệu quả nhé.

Doanh nghiệp của bạn không ngừng phát triển và nhân viên của bạn cũng cần phải phát triển theo nó để đáp ứng được những thách thức hàng ngày mà nó mang lại. Một lực lượng lao động được đào tạo tốt có thể thúc đẩy sản xuất và tăng doanh thu, đồng thời giảm lãng phí và chi phí, đó là lý do tại sao cần phải có một chương trình đào tạo nhân viên toàn diện.

Chương trình đào tạo là gì và tại sao tốt nhất bạn nên lên kế hoạch đào tạo?

Bạn có thể cảnh giác với các chương trình đào tạo vì bạn xem nó đơn giản là cách để nhân viên phát triển và tìm việc ở nơi khác. Hoặc bạn có thể lo lắng doanh nghiệp của mình không có thời gian hoặc ngân sách để triển khai đào tạo. Nhưng một chương trình đào tạo được vận hành tốt sẽ giúp thu hút nhân viên tài năng và tăng tỷ lệ giữ chân .

Một chương trình đào tạo nhân viên cung cấp cho nhân viên của bạn những công cụ cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách đúng đắn. Nó cũng giúp nhân viên phát triển các kỹ năng của mình và trở thành những thành viên có giá trị trong lực lượng lao động. Trên thực tế, nhân viên tự trả tiền, bởi vì bạn sẽ được hưởng năng suất cao hơn, nhân viên hiệu quả hơn, lực lượng lao động hạnh phúc hơn, văn hóa công ty tích cực , chi phí tuyển dụng nhân viên thấp hơn và lợi nhuận lành mạnh hơn.

Nhưng để có một chương trình đào tạo tốt và hiệu quả, nó cần phải được lên kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược. 

Một chương trình đào tạo được vận hành tốt sẽ giúp thu hút nhân viên tài năng và tăng tỷ lệ giữ chân .

5 bước lên kế hoạch đào tạo hiệu quả

1. Xác định nhu cầu đào tạo

Trước khi bạn thiết lập chương trình của mình, hãy thực hiện kiểm tra đào tạo. Hãy tìm ra những gì công ty cần và những gì nhân viên của bạn cần, bởi vì nếu không bên nào thấy được lợi ích nào thì bạn sẽ không thu hút được bất kỳ ai tham gia - cho dù bạn có cố gắng đến đâu. Các nhu cầu đào tạo nhân viên có thể đã được thiết lập trong các kế hoạch chiến lược, nguồn nhân lực hoặc phát triển cá nhân của tổ chức.

Tìm kiếm những điểm kém hiệu quả tại nơi làm việc của bạn có thể được cải thiện nhờ đào tạo và cùng nhau đưa ra tầm nhìn về hoạt động đào tạo sẽ như thế nào đối với doanh nghiệp của bạn.

>> 8 cách giúp bạn xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên

>> Tại sao học tập liên tục lại quan trọng

2. Xác định mục tiêu học tập cho cá nhân và mục tiêu đào tạo cho doanh nghiệp

Điều quan trọng là phải phát triển các mục tiêu học tập bởi vì nếu bạn không biết chính xác mình muốn đi đâu với khóa đào tạo, thì có thể nó sẽ không hiệu quả. Có một mục tiêu cuối cùng là chưa đủ, bạn cần phải chỉ dẫn nó một cách hiệu quả trong các bước để triển khai.

Mục tiêu học tập cần xác định những gì cá nhân nhân viên sẽ hiểu và có thể làm vào cuối khóa đào tạo mà họ không thể làm trước đó. Chúng là những bước có thể đo lường được mà nhân viên sẽ làm để đạt được mục tiêu học tập tổng thể.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải xác định chúng không chỉ cho những cá nhân bạn muốn đào tạo mà cho cả công ty của bạn - việc đào tạo của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty? Mỗi giai đoạn sẽ đạt được gì cho doanh nghiệp?

Bên cạnh đó, các đánh giá nhu cầu đào tạo (tổ chức, nhiệm vụ và cá nhân) sẽ xác định bất kỳ khoảng trống nào trong các sáng kiến ​​đào tạo hiện tại của bạn và bộ kỹ năng của nhân viên. Những khoảng trống này cần được phân tích, ưu tiên và biến thành các mục tiêu đào tạo của tổ chức. Mục tiêu cuối cùng là thu hẹp khoảng cách giữa hiệu suất hiện tại và mong muốn thông qua việc phát triển một chương trình đào tạo. Ở cấp độ nhân viên, việc đào tạo phải phù hợp với các lĩnh vực cải tiến, có thể được xác định một cách toàn diện thông qua đánh giá 360 độ.

Mục tiêu học tập cần xác định những gì cá nhân nhân viên sẽ hiểu và có thể làm
vào cuối khóa đào tạo mà họ không thể làm trước đó.

>> Áp dụng chín cấp độ học tập của Gagne trong chương trình đào tạo như thế nào?

>> 6 tỷ số tài chính cơ bản và quan trọng với doanh nghiệp

3. Tạo kế hoạch hành động đào tạo:

Bước tiếp theo là tạo một kế hoạch hành động toàn diện bao gồm lý thuyết học tập, thiết kế giảng dạy, nội dung, tài liệu và các yếu tố đào tạo khác. Các nguồn lực và phương pháp cung cấp đào tạo cũng cần được chi tiết hóa. Trong khi xây dựng chương trình, mức độ đào tạo và cách học của người tham gia cũng cần được xem xét. Nhiều công ty thử nghiệm các sáng kiến ​​của họ và thu thập phản hồi để điều chỉnh tốt trước khi triển khai chương trình trên toàn công ty.

4. Thực hiện các sáng kiến ​​đào tạo:

Giai đoạn thực hiện là lúc chương trình đào tạo đi vào thực tế. Các tổ chức cần quyết định xem đào tạo sẽ được thực hiện trong nội bộ phối hợp bên ngoài. Việc thực hiện chương trình cần xem xét sự tham gia của nhân viên và các mục tiêu KPI học tập, cũng như lập kế hoạch kỹ lưỡng về lịch trình các hoạt động đào tạo và bất kỳ nguồn lực liên quan nào (cơ sở vật chất, thiết bị, quy trình lập bảng câu hỏi, v.v.). Chương trình đào tạo sau đó được chính thức khởi động, quảng bá và tiến hành. Trong quá trình đào tạo, cần theo dõi sự tiến bộ của người tham gia để đảm bảo rằng chương trình có hiệu quả.

5. Đánh giá & sửa đổi đào tạo:

Chương trình đào tạo cần được theo dõi liên tục. Cuối cùng, toàn bộ chương trình cần được đánh giá để xác định xem nó có thành công và đáp ứng các mục tiêu đào tạo hay không. Phản hồi cần được thu thập từ tất cả các bên liên quan để xác định hiệu quả của chương trình và người hướng dẫn, cộng với việc thu nhận kiến ​​thức hoặc kỹ năng. Phân tích phản hồi này cùng với đánh giá hiệu suất của nhân viên sẽ cho phép tổ chức xác định bất kỳ điểm yếu nào trong chương trình. Tại thời điểm này, chương trình đào tạo hoặc kế hoạch hành động có thể được sửa đổi nếu các mục tiêu hoặc kỳ vọng không được đáp ứng.

Quá trình đào tạo hiệu quả mang lại giá trị của nó khi nó dựa trên loại phản hồi phù hợp và kinh nghiệm của nhân viên được ghi lại cho phép đào tạo phù hợp với mục tiêu kinh doanh thực sự của bạn.

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz