4 VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TRONG BỘ PHẬN L&D

Công việc học tập và phát triển có ở mọi quy mô và hình thức. Càng ngày, các công ty càng muốn tăng cường nỗ lực học tập và phát triển. hãy cùng tìm hiểu 4 vị trí công việc trong bộ phận L&D nhé.

Sự phát triển công nghệ nhanh chóng và lực lượng lao động già đi tạo ra một khoảng cách đáng kể về kỹ năng cần được thu hẹp. 

Do đó, nhiều tổ chức sẽ phải thay đổi hoặc cập nhật các kỹ năng và năng lực của lực lượng lao động của họ. Một phần của điều này sẽ diễn ra thông qua việc upskilling. Nhưng việc tạo ra một chương trình L&D đáp ứng nhu cầu đào tạo cụ thể của tổ chức bạn đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ mua một hệ thống quản lý học tập (LMS)

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nêu bật 4 công việc học tập và phát triển chính. Những nhân viên này sẽ thúc đẩy việc học tập và phát triển trong công ty.  

Sự phát triển công nghệ nhanh chóng và lực lượng lao động già đi khiến
nhiều tổ chức sẽ phải thay đổi hoặc cập nhật các kỹ năng và năng lực của lực lượng lao động của họ

Đặc điểm công việc học tập và phát triển

Bất kể vai trò chính xác nào, các công việc học tập và phát triển đều có những đặc điểm chung nhất định. Chúng ta có thể xem xét định nghĩa về học tập và phát triển để phân biệt một số đặc điểm sau: 

Học tập và phát triển là quá trình nâng cao kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực của nhân viên, mang lại hiệu suất tốt hơn trong công việc. Học tập tập trung vào việc thu nhận kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ. Phát triển  là mở rộng và đào sâu kiến ​​thức phù hợp với mục tiêu phát triển của một người.

Về đặc điểm công việc học tập và phát triển, có thể xác định như sau: 

Phân tích và chiến lược

Cho dù bạn là chuyên gia L&D, quản lý hay giám đốc, công việc của bạn sẽ dựa trên phân tích nhu cầu đào tạo để đưa ra chiến lược. Phân tích này bao gồm các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức và xác định các nhu cầu đào tạo sẽ giúp công ty thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình. Nó cũng liên quan đến phân tích khoảng cách kỹ năng .

Kết quả của phân tích này sẽ dẫn đến việc tạo ra một chiến lược L&D - và chính chiến lược này sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam cho vai trò L&D của bạn; tài liệu học tập sẽ được tạo dựa trên nó, cũng như kế hoạch L&D cá nhân cho nhân viên, những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của công ty có thể dẫn đến những thay đổi trong chiến lược L&D, v.v.

Tóm lại:  tất cả các công việc học tập và phát triển đều phát triển xung quanh chiến lược L&D.

>> Cách tạo lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu của công ty

>> Social Learning là gì? Nó có tác động thế nào đến các tổ chức

Tất cả các công việc học tập và phát triển đều phát triển xung quanh chiến lược L&D.

Có hứng thú học tập và phát triển

Vâng, điều này có vẻ hiển nhiên nhưng đôi khi đó là những điều rõ ràng nhất mà chúng ta quên mất. Nếu bạn đang làm việc trong không gian L&D, sự quan tâm mạnh mẽ (không phải nói là đam mê) đối với việc học hỏi và phát triển là điều cần thiết bất kể chức năng cụ thể của bạn là gì.

Mối quan tâm này liên quan đến một số khía cạnh: 

Nó có nghĩa là bạn quan tâm đến việc theo dõi các xu hướng mới nhất trong học tập và phát triển, những thay đổi về lý thuyết và sự phát triển trong công nghệ học tập

Nó có nghĩa là bạn sẵn sàng để nắm lấy và mở rộng cho tất cả các loại hình đào tạo (nghĩ về huấn luyện ngang hàng , tư vấn đồng đẳng , vv)

Điều đó có nghĩa là bạn luôn sẵn sàng đặt câu hỏi về những cách mà tổ chức của bạn đang 'thực hiện' việc học tập và phát triển và khao khát tiếp tục học hỏi bản thân

Niềm đam mê tận dụng tối đa tài năng của mọi người  

Công việc học tập và phát triển nhằm mục đích giúp mọi người phát triển bản thân. Bạn luôn nghĩ ra những cách mới để cải thiện kỹ năng và năng lực của mọi người và xem mọi người - và tổ chức - phát triển nhờ nỗ lực của bạn là điều thúc đẩy bạn. 

Được rồi, vì chúng ta đã xem xét một số đặc điểm mà tất cả các công việc học tập và phát triển đều có chung, nên bây giờ chúng ta có thể xem xét kỹ hơn 4 trong số các vai trò L&D đó.

Công việc học tập và phát triển nhằm mục đích giúp mọi người phát triển bản thân.

Chuyên gia L&D

Chuyên gia học tập và phát triển, còn được gọi là chuyên gia đào tạo và phát triển thường có vai trò hoạt động. Họ thiết kế, tiến hành và tổ chức các chương trình đào tạo để cải thiện hiệu suất của nhân viên và đảm bảo năng suất của tổ chức.  

Hình thức chính xác của vai trò sẽ khác nhau nhưng điểm nhấn thường nằm ở việc thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo, bao gồm cả việc phân phối và tạo điều kiện cho các chương trình đó. Trở thành một chuyên gia học tập và phát triển thường cũng bao gồm việc tạo ra nội dung cho các loại hình đào tạo khác nhau. Hãy nghĩ về các tài liệu, video, bài tập thực hành và Học trực tuyến tương tác của người tham gia.

Các kỹ năng và kiến ​​thức chính cho các chuyên gia L&D bao gồm kỹ năng giao tiếp, thông thạo eLearning, kiến ​​thức chuyên sâu về các hệ thống quản lý học tập khác nhau và quản lý dự án.

>> Mobile learning là gì? Tại sao mobile learning lại là một ý tưởng thông minh trong đào tạo doanh nghiệp

>> 5 nguyên tác xây dựng L&D doanh nghiệp bạn nên biết

Người quản lý học tập và phát triển

Người quản lý học tập và phát triển đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động học tập và phát triển hàng ngày của một tổ chức. Họ điều phối tất cả các hoạt động L&D, hợp tác với các giám đốc kinh doanh, các thành viên khác của bộ phận L&D và nhân sự. 

Trong số (nhiều) thứ khác, các nhà quản lý L&D theo dõi ngân sách và thương lượng hợp đồng với các nhà cung cấp đào tạo bên thứ ba. Họ báo cáo với giám đốc học tập và phát triển - hoặc trưởng phòng nhân sự - và đóng vai trò là người trực tiếp trong tổ chức cho bất kỳ ai có thắc mắc về các chương trình L&D của công ty.

Các kỹ năng và kiến ​​thức chính bao gồm khả năng hợp tác và giao tiếp mạnh mẽ, kỹ năng lập ngân sách và hiểu biết về tài chính doanh nghiệp, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề và tất nhiên là kỹ năng quản lý.

Giám đốc học tập và phát triển

Giám đốc học tập và phát triển có vai trò chiến lược và tập trung vào việc phân tích nhu cầu phát triển của tổ chức, sắp xếp các hoạt động L&D với chiến lược tổ chức, soạn thảo chiến lược L&D và đảm bảo ngân sách để thực hiện chiến lược này. 

Đầu tiên và quan trọng nhất, giám đốc học tập và phát triển có vai trò lãnh đạo trong bộ phận L&D. Như vậy, họ giám sát tất cả các hoạt động của bộ phận và xác định nhu cầu phát triển của tổ chức. 

Giám đốc L&D cũng có vai trò phân tích. Điều này bao gồm. một mặt, tiến hành nghiên cứu và đưa ra các đề xuất bổ sung cho các hệ thống quản lý học tập và cơ sở dữ liệu. 

Mặt khác, điều này liên quan đến theo dõi hồ sơ đào tạo, phát triển báo cáo bảng điều khiển cho tất cả các cấp của doanh nghiệp và xác định và xác định nhu cầu đào tạo hiện tại và tương lai.  

Các kỹ năng và kiến ​​thức chính bao gồm kỹ năng giao tiếp, giao tiếp giữa các cá nhân và kỹ năng phân tích, kỹ năng lãnh đạo và kinh nghiệm xây dựng các chương trình học tập và phát triển.

Tư vấn học tập và phát triển

Tư vấn L&D thực hiện tất cả những điều trên với tư cách là nhà tư vấn. Tùy thuộc vào vai trò và thâm niên của nhà tư vấn, các hoạt động này có thể mang tính hoạt động hoặc chiến lược. 

Ví dụ, một nhà tư vấn học tập và phát triển có thể hỗ trợ các chương trình học tập và phát triển của công ty cũng như việc thực hiện các sáng kiến ​​học tập của họ. Nhưng họ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích nhu cầu đào tạo của một tổ chức và tạo ra chiến lược L&D của tổ chức đó. 

Các kỹ năng và kiến ​​thức chính bao gồm kỹ năng giao tiếp vững vàng, bí quyết quản lý và tối đa hóa nguồn lực tài chính, am hiểu sâu sắc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, có khả năng hướng dẫn và điều phối mọi người một cách rõ ràng. 

Không có cách nào đúng để có công việc học tập và phát triển trong tổ chức của bạn. Mỗi công ty có thể xác định cách tốt nhất để tiếp cận L&D, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của họ. Danh sách này nhằm mục đích truyền cảm hứng cho bạn và cung cấp cho bạn ý tưởng về các vai trò mà bạn có thể muốn xem xét để giúp công ty của bạn trong nỗ lực học tập và phát triển.

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát