5 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG L&D DOANH NGHIỆP BẠN NÊN BIẾT

Phát triển các chiến lược học tập & phát triển của bạn xung quanh 5 nguyên tắc xây dựng L&D cốt lõi này để có được mức độ tương tác tốt nhất từ ​​người học của bạn.

Khi bạn có tầm nhìn tương lai và sự hiểu biết về những gì cần phải hoàn thành trong chức năng L&D để thực hiện trên tầm nhìn đó, hãy thiết lập các nguyên tắc L&D để tạo nền tảng cho chiến lược của bạn.

- Các nguyên tắc chiến lược phải được phát triển phù hợp với kết quả đánh giá nhu cầu của bạn - chúng sẽ trực tiếp cho phép thực hiện chiến lược Học tập & Phát triển

- Sử dụng chúng như một sự kiểm tra để đảm bảo rằng bất kỳ sáng kiến phát triển & rời bỏ hiện tại hoặc được đề xuất nào đều phù hợp với chiến lược L&D. Bất kỳ cơ hội phát triển hoặc đào tạo tiềm năng nào đều phải tuân thủ các nguyên tắc bạn phát triển.

Thiết lập các nguyên tắc L&D để tạo nền tảng cho chiến lược của bạn.

5 nguyên tắc xây dựng L&D

Nguyên tắc chính 1: Học tập & Phát triển phù hợp với chiến lược tổ chức và hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Các yếu tố chính cần xem xét khi tùy chỉnh các nguyên tắc cho tổ chức của bạn:

Đảm bảo rằng các sáng kiến ​​dẫn đầu & phát triển cung cấp hỗ trợ khi cần hỗ trợ khẩn cấp nhất.

- Nếu bạn không có khả năng hỗ trợ tất cả các chiến lược của tổ chức, hãy chọn và tập trung vào những chiến lược cần sự hỗ trợ lớn nhất và nơi Học tập & Phát triển có thể có tác động lớn nhất.

L&D cần phải linh hoạt để di chuyển phù hợp với nhu cầu và chiến lược của tổ chức

- Áp dụng nguyên tắc này với cả cái nhìn ngắn hạn và dài hạn.

- Bạn cần hướng tới việc xây dựng khả năng của chức năng L&D theo thời gian, nhưng cũng có thể đáp ứng các nhu cầu kinh doanh đang tăng lên trong thời gian tạm thời. Đảm bảo rằng nguồn cung ứng của bạn có phần linh hoạt để có thể giải quyết các nhu cầu khẩn cấp nhưng các sáng kiến ​​dài hạn sẽ không bị loại bỏ hoặc bị lãng quên.

- Các nhu cầu kinh doanh lẽ ra đã được xác định trong xây dựng tầm nhìn và đánh giá nhu cầu trở lại những nhu cầu theo yêu cầu

Nguyên tắc chính 2: Cung cấp hướng dẫn về các phương pháp và định dạng được sử dụng cho các sáng kiến Học tập & Phát triển

Các yếu tố chính cần xem xét khi tùy chỉnh nguyên tắc xây dựng L&D cho tổ chức của bạn:

Có ba định dạng phân phối chính trong đó Học & Sự phát triển xảy ra.

- Nguyên tắc 70-20-10 là kim chỉ nam và bảng phân tích thực tế sẽ cần được điều chỉnh để phù hợp nhất với tổ chức và mục tiêu L&D của bạn.

Trong mỗi định dạng phân phối, có nhiều phương pháp cung cấp Học tập & Phát triển.

- Chọn các phương pháp này dựa trên mục tiêu học tập cụ thể và nhu cầu của tổ chức của bạn. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Dựa theo kinh nghiệm

- Bài tập kéo dài

- Dự án đặc biệt

Quan hệ

- Huấn luyện

- Kèm cặp

- Cố vấn ngang hàng

Hình thức

- Học tập điện tử

- Hội thảo

- Hội nghị

- Phòng huấn luyện

>> Tham khảo mẫu kế hoạch kinh doanh chuẩn cho doanh nghiệp

>> L&D là gì? L&D đóng vai trò như thế nào trong tổ chức

Cung cấp hướng dẫn về các phương pháp và định dạng được sử dụng cho các sáng kiến Học tập & Phát triển

Nguyên tắc chính 3: Quyết định tác động mà bạn muốn các sáng kiến ​​Học tập & Phát triển có được đối với văn hóa tổ chức của bạn

Các yếu tố chính cần xem xét khi tùy chỉnh nguyên tắc cho tổ chức của bạn:

Học hỏi & Phát triển có thể là một phương pháp quan trọng để củng cố và định hình văn hóa tổ chức của bạn.

- Xem xét loại văn hóa mà tổ chức của bạn yêu cầu và các sáng kiến ​​L&D cụ thể có thể hỗ trợ nền văn hóa mong muốn này như thế nào.

- Nhiều tổ chức đang hướng tới việc tạo ra "văn hóa học tập" - tức là văn hóa hỗ trợ việc chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm.

Truyền tải kiến ​​thức là một cách tuyệt vời để củng cố kiến ​​thức đã được học và giúp các nhân viên khác giải quyết vấn đề bằng sự uỷ thác.

• Ví dụ, để tạo ra một văn hóa học tập, hãy chú trọng vào một số hoạt động khuyến khích học nhảy, chẳng hạn như:

o Các mối quan hệ kèm cặp hoặc huấn luyện.

o Chia sẻ các bài học rút ra từ kinh nghiệm L&D.

Phần lớn giá trị của việc học nhảy bắt nguồn từ sự phản ánh xảy ra sau sự kiện học tập.

Bằng cách tạo ra một nền văn hóa học tập và dành thời gian cho phản ánh, bạn đảm bảo rằng các khái niệm được khắc sâu

Nguyên tắc chính 4: Tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa Học tập & Phát triển để đảm bảo tính nhất quán trong toàn tổ chức

Các yếu tố chính cần xem xét khi tùy chỉnh nguyên tắc cho tổ chức của bạn:

Mức độ tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa các chương trình L&D của bạn sẽ phụ thuộc vào quy mô và yêu cầu của tổ chức của bạn.

• Nếu nhu cầu khác nhau giữa các đơn vị kinh doanh khác nhau của bạn, có thể hợp lý khi trao quyền phê duyệt / quyết định thiết kế chương trình cho các nhà lãnh đạo chủ chốt trong các đơn vị kinh doanh riêng lẻ.

• Nói chung, việc trao quyền lực xuống hệ thống phân cấp cho phép linh hoạt hơn và khả năng đáp ứng tốt hơn nhưng ít kiểm soát hơn và có thể dẫn đến các sáng kiến ​​L&D từng phần và đột xuất.

• Trong các tình huống phi tập trung, các cơ hội L&D có thể không nhất quán giữa các bộ phận và trải nghiệm của nhân viên có thể thay đổi đáng kể giữa các bộ phận.

Bạn phải quyết định cách thức các chương trình được phê duyệt, ai chịu trách nhiệm lựa chọn / thiết kế và cách phân bổ ngân sách L&D.

• Quyết định việc xây dựng các chương trình L&D dựa trên ngân sách và mục tiêu.

• Xác định xem tất cả nhân viên sẽ nhận được một phần ngân sách L&D để chi tiêu cho các mục tiêu phát triển cá nhân hay việc phát triển diễn ra phổ biến hơn.

Nguyên tắc chính 5: Xác định cách đánh giá và chứng minh sự thành công của chiến lược Học tập & Phát triển

Các yếu tố chính cần xem xét khi tùy chỉnh nguyên tắc cho tổ chức của bạn:

Đo lường so với việc đạt được các mục tiêu.

Làm rõ mục đích đánh giá bằng cách xác định ba yếu tố sau:

1. Bạn muốn thông báo hoặc ảnh hưởng đến những quyết định nào với đánh giá của bạn?

2. Mục đích của việc đánh giá là gì? Thông thường, việc đánh giá có nhiều mục đích, chẳng hạn như chứng minh giá trị và tác động của khoản đầu tư vào L&D và xác định cách cải thiện sáng kiến ​​L&D cụ thể để làm cho sáng kiến ​​đó hiệu quả hơn.

3. Ai là các bên liên quan hoặc đối tượng đối với các kết quả đánh giá? Các bên liên quan khác nhau có quan điểm khác nhau về kết quả thành công trông như thế nào, vì mỗi bên liên quan sẽ có các ưu tiên và mục tiêu riêng của họ.

Khi ba điều này đã được xác định, bạn nên chuẩn bị tốt hơn để thiết kế một phương pháp đánh giá hiệu quả.

(Hirsh & Burgoyne)

Xác định cách tiếp cận để đánh giá sớm.

• Đánh giá không nên là một suy nghĩ sau. Bắt đầu sớm bằng cách thực hiện các phép đo cơ bản để làm phong phú dữ liệu của bạn trước khi khởi chạy chiến lược L & D mới và các sáng kiến ​​liên quan.

Xác định cách đánh giá và chứng minh sự thành công của chiến lược Học tập & Phát triển

Thiết lập các nguyên tắc chiến lược cốt lõi của bạn để Học tập & Phát triển

Các nguyên tắc này là một tập hợp các tuyên bố mô tả những gì hy vọng sẽ đạt được bằng chiến lược Học tập & Phát triển.

Nguyên tắc tài liệu

Động não để xác định xem có nên thêm bất kỳ nguyên tắc cốt lõi bổ sung nào dành riêng cho tổ chức của bạn hay không.

Xác nhận rằng các nguyên tắc chính của bạn phù hợp với tầm nhìn và các năng lực ưu tiên đã được xác định

Các nguyên tắc chiến lược phải phù hợp với tuyên bố tầm nhìn của bạn.

1. Đọc tuyên bố tầm nhìn của bạn.

2. Thảo luận - Các nguyên tắc chiến lược của bạn có phù hợp với việc đạt được tầm nhìn trong tương lai không?

Nếu không. xác định phần nào - các nguyên tắc hoặc tuyên bố tầm nhìn - không phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tổng thể của tổ chức.

Viết lại bất kỳ thành phần nào không thẳng hàng

Các nguyên tắc chiến lược phải giải quyết các ưu tiên của bạn,

1. Xem lại kết quả của bài tập đánh giá nhu cầu và ưu tiên đã được thực hiện trong phần trước

2. Thảo luận về các nguyên tắc chiến lược của bạn phù hợp với việc giải quyết các vấn đề chính.

Nếu không, hãy xác định nơi các nguyên tắc đang mâu thuẫn hoặc không đáp ứng được các điều kiện của bạn. Viết lại bất kỳ thành phần nào để đảm bảo rằng các cơ sở chính chiến lược L&D đang đáp ứng các vấn đề theo quy trình.

Chuẩn bị để đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc chiến lược L&D bằng cách thúc đẩy các sáng kiến L&D hiện tại của bạn

Đối với mỗi chức năng, hãy động não và liệt kê tất cả các chương trình đào tạo mà tổ chức hiện đang cung cấp. Hãy nghĩ về các phương pháp học tập khác nhau - chính thức, quan hệ và kinh nghiệm - để đảm bảo rằng bạn tạo một danh sách toàn diện cho từng chức năng L&D. Tạm dừng phán xét về các sáng kiến.

>> Phương pháp 5W1H2C5M trong kỹ năng lập kế hoạch

>> Hướng dẫn cách tạo OKRs cá nhân với 6 bước đơn giản

Đảm bảo rằng chiến lược L & D của bạn được tích hợp và phù hợp với tất cả các chức năng nhân sự khác

Chiến lược nhân sự 

Văn hóa tổ chức

- Tạo văn hóa học hỏi bằng cách thu hút sự quan tâm của người quản lý và chỉ ra cách các chương trình L&D hỗ trợ các mục tiêu của tổ chức.

- Đánh giá các sáng kiến ​​L&D của bạn thông qua điểm số hoàn thành và phản ứng hài lòng, đồng thời đặt ra các mục tiêu để cải thiện

Sự tham gia của người lao động

- Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên

- Leaming & Development là một động lực thúc đẩy sự tham gia. Theo dõi mức độ tương tác của bạn như một thước đo tiềm năng cho sự thành công và sử dụng các cơ hội L&D để thúc đẩy nhân viên.

Quản lý tài năng

Kế hoạch thành công

- Đảm bảo rằng năng lực cốt lõi, chức năng và bộ tải phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

- Gắn các năng lực vào việc lập kế hoạch kế thừa và sử dụng chúng làm cơ sở để xác định và phát triển các tiềm năng cao

Thu hút nhân tài

Tuyển dụng

• Đảm bảo rằng bạn đang thuê những nhân viên phù hợp và có khả năng thực hiện các mục tiêu và đối tượng của tổ chức bằng cách phân bổ các tiêu chí tuyển dụng với năng lực của bạn

• Thúc đẩy các sáng kiến ​​L & D của bạn như là một phần của thương hiệu cá nhân của bạn.

Đảm bảo rằng chiến lược L & D của bạn được tích hợp và phù hợp với tất cả các chức năng nhân sự khác

Quản lý hiệu suất

Hệ thống đánh giá hiệu suất

- Thúc đẩy trách nhiệm giải trình cho sự phát triển bằng cách tích hợp các năng lực vào hệ thống đánh giá hiệu suất của bạn và sử dụng chúng để thiết lập mục tiêu,

- Làm như vậy giúp nhân viên phát triển theo những cách dẫn đến thành công của tổ chức và cũng cho phép phát triển con đường sự nghiệp.

- Sử dụng kết quả quản lý hiệu suất để ảnh hưởng đến nội dung chương trình L&D của bạn.

Tổng chi phí đền bù

Thưởng và công nhận

- Liên kết chương trình bồi thường và công nhận với các mục tiêu chiến lược của bạn.

- Điều này sẽ tận dụng và củng cố việc thể hiện các hành vi và kỹ năng lãnh đạo phù hợp với năng lực và định hướng chiến lược của bạn.

Hoạt động Nhân sự & Cơ sở hạ tầng

- Công nghệ Nhân sự và Truyền thông

- Xem xét các yêu cầu công nghệ của bạn như một phần của chiến lược mới. Điều này có thể có nghĩa là cập nhật bất kỳ e-Leaming nào bạn hiện có hoặc thêm nó vào chương trình hiện tại của bạn

Đảm bảo rằng chương trình giao tiếp với nhân viên của bạn được tối ưu hóa để hỗ trợ nhân viên hiểu và tiếp thu các mục tiêu Học tập & Phát triển.

Thực hiện bất kỳ sửa đổi bắt buộc nào đối với ngân sách hoặc chính sách L&D.

Thực hiện làm mới hoàn toàn chiến lược L & D phù hợp với quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức

1. Quy trình hoạch định chiến lược chính thức cho tổ chức thường diễn ra từ ba đến năm năm một lần.

2. Giám sát chiến lược L & D hàng năm, tối thiểu

Cam kết đánh giá hàng năm đối với chiến lược L & D để đảm bảo rằng nó vẫn đúng mục tiêu và đang đạt được các mục tiêu của nó.

Truyền đạt những thành công để duy trì sự tham gia và động lực cho Học tập & Phát triển

Thực hiện theo các phương pháp hay nhất sau khi truyền đạt thành công của chiến lược L&D:

1. Phân tích đòn bẩy: Truyền đạt bằng cách sử dụng các số liệu của bạn để chứng minh sự đóng góp của L&D cho doanh nghiệp.

2. Có liên quan: Điều chỉnh các thông điệp để chúng giải quyết các mối quan tâm cụ thể của các bên liên quan.

3. Rõ ràng: Giữ thông tin liên lạc ngắn gọn và đi vào trọng tâm để các thông điệp chính không bị bỏ qua.

>> Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp

>> 5 yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp

Bộ phận: Nhóm Học tập và Phát triển

Kế hoạch: Kế hoạch chiến lược 5 năm

Kế hoạch chiến lược 5 năm

Nhiệm vụ của chúng ta

Để tăng cường sức mạnh tài chính của tổ chức bằng cách phát triển những nhà tư tưởng kinh doanh đam mê, sử dụng các kỹ thuật nhảy vọt kết hợp, để nâng cao Trải nghiệm khách hàng và cải thiện ROI

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

I ntegnty

D phát triển (bản thân)

E Hăng hái

A Trách nhiệm giải trình

S Các giải pháp

Lợi thế cạnh tranh

Linh hoạt để điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

Đa ngôn ngữ

- Đa văn hóa

Phạm vi kiến ​​thức

Chiến lược toàn bộ phận

1. Nâng cao độ tin cậy và sự tiện lợi để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường hiện có.

2. Tăng sự lựa chọn của khách hàng thông qua danh mục dịch vụ nâng cao.

3. Tích hợp vào hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi để cho phép và đơn giản hóa việc xuất và nhập.

4. Tạo ra một đội ngũ các nhà tư tưởng kinh doanh đầy nhiệt huyết, tập trung vào khách hàng và được thúc đẩy bởi cảm giác cấp bách để mang lại kết quả.

5. Sử dụng công nghệ để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin

6. Cải thiện hiệu suất sử dụng tài sản và chi phí

Mục tiêu và mục tiêu chiến lược L&D

Bên ngoài

Cải thiện việc sử dụng tài sản và hiệu suất chi phí

- Thực hiện và tối đa hóa LMS

- Mở rộng danh mục các cơ hội học tập trực tuyến

Xây dựng quan hệ đối tác với khách hàng của chúng tôi

- Trở thành nhà tư vấn kinh doanh cho khách hàng của chúng tôi ở mức độ mà họ yêu thích dịch vụ của chúng tôi đối với những người khác

- Tận dụng danh mục đầu tư hiện có của công ty để đào tạo nhằm nâng cao danh mục L&D

- Thường xuyên tham gia các cuộc họp và các cuộc gọi hội nghị với khách hàng trực tiếp của bạn bằng cách sử dụng các nguyên tắc từ khóa đào tạo chất lượng Căn chỉnh Nhà cung cấp / Khách hàng

- Vì nó liên quan đến Trải nghiệm khách hàng, HÃY TỐT NHẤT TRONG LỚP HỌC trong đó phác thảo tầm quan trọng của bản thân

Tạo điều kiện cho các công cụ thân thiện với người dùng

- Giới thiệu các công cụ trực quan yêu cầu ít hoặc không cần đào tạo

Truyền đạt kết quả học tập và phát triển

- Cung cấp kết quả có thể đo lường được cho chuỗi lệnh của bạn

- Cung cấp kết quả có thể đo lường và có ý nghĩa cho khách hàng của bạn

Nội bộ

Khuyến khích phát triển và tăng trưởng

- Cung cấp thông tin liên lạc bằng văn bản thường xuyên nêu rõ tầm quan trọng của việc phát triển bản thân và vạch ra các lĩnh vực mà sự phát triển này có thể diễn ra

- Thường xuyên tham gia các cuộc họp và cuộc gọi hội nghị với khách hàng trực tiếp của bạn để giới thiệu các khóa học của chúng tôi

- Làm mẫu bằng cách vạch ra kế hoạch phát triển của bạn, sử dụng các công cụ học tập và phát triển mà chúng tôi ủng hộ và thực hành các nguyên tắc bạn học được

Áp dụng Nguyên tắc đào tạo để tiếp cận tác động

1. Đo lường sự hài lòng của người tham gia đối với chương trình đào tạo và nắm bắt các hành động theo kế hoạch

2. Đo lường sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng và thái độ

3. Đo lường những thay đổi trong hành vi trong công việc

4. Đo lường sự thay đổi trong các biến tác động kinh doanh

5. So sánh lợi ích của chương trình đào tạo với chi phí hoặc ROI

Tìm kiếm và chuyển giao kiến thức

- Là học viên của ngành thương mại của bạn

- Thực hành các nguyên tắc của web 2.0 về truyền thông đẩy / kéo

- Tham gia các hội thảo và hội thảo trong ngành hỗ trợ lĩnh vực bạn phụ trách

Tìm kiếm và chuyển giao kiến thức

- Là học viên của ngành thương mại của bạn

- Thực hành các nguyên tắc của web 2.0 về truyền thông đẩy / kéo

- Tham gia các hội thảo và hội thảo trong ngành hỗ trợ lĩnh vực bạn phụ trách

Triển khai các công nghệ mới

- Thường xuyên giới thiệu sản phẩm mới

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz