TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP

Để triển khai hiệu quả hoạt động đào tạo trong công ty, cần hiểu rõ tổng quan đào tạo nội bộ là gì từ đó thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp để phát triển doanh nghiệp.

Đào tạo là gì?

Để định nghĩa chung nhất cho đào tạo, hãy cùng xem đào tạo bao gồm các hoạt động như thế nào?

- Là các hoạt động duy trì và phát triển nhân sự

- Là điều kiện quyết định giúp doanh nghiệp đứng vững, thắng lợi trong thị trường cạnh tranh

- Là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học

- Là hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc

Vậy, có thể định nghĩa đào tạo như sau:

Đào tạo: “Là quá trình được hoạch định và tổ chức nhằm trang bị/ nâng cao kiến thức và kỹ năng cụ thể cho nhân viên để đạt được mục đích tăng hiệu quả làm việc tại doanh nghiệp”

Đào tạo là các hoạt động duy trì và phát triển nhân sự

Vai trò của đào tạo phát triển trong doanh nghiệp

Đối với Cá nhân người được đào tạo

• Tăng sự hài lòng đối với công việc.

• Động lực và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên được nâng cao.

• Nhân viên ý thức được mọi người mong đợi gì ở mình.

• Nhân viên trở nên thành thạo trong công việc.

• Giúp nhân viên nhận ra khả năng của mình và năng lực của họ được ghi nhận.

• Nhân viên trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn. 

Đối với cấp quản lý

• Hiệu quả công việc của nhân viên và của đội tăng.

• Ủy quyền/giao nhiệm vụ nhiều hơn được cho cấp dưới.

• Giảm các tình huống phải xử lý kỷ luật hoặc giải quyết khiếu nại khách hàng.

• Có một đội làm việc nhiệt huyết, thiện chiến. 

>> Cách các định năng lực cốt lõi cho doanh nghiệp của bạn

>> Mô hình ADDIE là gì trong thiết kế chương trình đào tạo

Đối với Doanh nghiệp:

• Doanh thu tăng.

• Tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực.

• Giảm lãng phí.

• Giảm phàn nàn của khách hàng

• Giúp việc tuyển dụng nhân viên dễ dàng hơn.

• Giảm tỷ lệ nhân viên bỏ doanh nghiệp

Khách hàng

• Dịch vụ tốt hơn.

• Khách hàng được thoả mãn hơn.

• Xứng đáng đồng tiền bỏ ra hơn. 

Ngoài ra, khi làm tốt công tác đào tạo, nó còn có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể:

- Tạo sức mạnh mềm của doanh nghiệp

- Quản trị được tri thức của doanh nghiệp

- Có thêm nhiều kinh nghiệm tích lũy

- Gia tăng năng lực học hỏi, vận dụng sáng tạo của doanh nghiệp

- Tạo nền tảng sức mạnh của doanh nghiệp, gia tăng lợi thế cạnh tranh

Đào tạo nội bộ giúp quản trị được tri thức của doanh nghiệp

Các bước triển khai xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ

- Quá trình đào tạo phát triển tại doanh nghiệp

- Xác định nhu cầu đào tạo phát triển

- Xác định mục tiêu đào tạo

- Xây dựng các chương trình đào tạo phát triển

- Chọn lựa phương pháp

- Hoạch định chi phí đào tạo phát triển

- Đánh giá kết quả đào tạo phát triển

>> Khó khăn trong công tác đào tạo và cách khắc phục

>> 4 cách thức xác định yêu cầu đào tạo của nhân viên

Cách xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của doanh nghiệp

- Phân tích nhu cầu của tổ chức

- Phân tích nhu cầu của công việc

- Phân tích nhu cầu của nhân viên

- Phân tích các báo cáo, ghi chép

- Đánh giá kết quả công việc, KPI

- Đánh giá năng lực

- Phỏng vấn, hỏi

- Kiểm tra, khảo sát

Cách xác định mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của đào tạo cần gắn liền với các mục tiêu của tổ chức. Các mục tiêu này cũng sẽ gắn liền với kết quả mong muốn của doanh nghiệp khi triển khai đào tạo.

Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu ngắn hạn

- Mục tiêu trung hạn

- Mục tiêu dài hạn

Áp lực thị trường

- Tính cạnh tranh

- Sự chuyên nghiệp từ đối thủ

Xây dựng chương trình đào tạo

Xác định đối tượng đào tạo (Who):

- Dựa vào mức độ hoàn thành công việc

- Dựa vào đánh giá cấp trên

- Dựa vào nhu cầu của người lao động

- Dựa vào nhu cầu phát triển của doanh nghiệp

Xác định khung đào tạo (what):

- Khung năng lực của vị trí nhân viên

- Khung năng lực của vị trí quản lý cấp trung

- Khung năng lực của lãnh đạo

Xác định thời gian (When):

- Đào tạo ngắn hạn

- Đào tạo dài hạn

Lựa chọn phương pháp đào tạo

- Đào tạo trong công việc

- Đào tạo hội nhập

- Kèm cặp, huấn luyện

- Luân chuyển, thuyên chuyển

- Giao việc, ủy quyền

- Đào tạo trực tiếp

- Đào tạo trực tuyến

- Kiểm tra kiến thức

- Thi tay nghề...

Đào tạo ngoài công việc

- Đi học bên ngoài

- Học qua các kênh nghe, nhìn

- Trò chơi trải nghiệm, mô phỏng

- Workshop, chia sẻ kinh nghiệm...

- Đánh giá kết quả đào tạo:

Đánh giá kết quả đào tạo

Bài viết được Acabiz biên soạn lại từ tài liệu của Ms. Hoài Giang

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz