LÝ THUYẾT HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM & PHONG CÁCH HỌC TẬP CỦA KOLB

David Kolb đã xuất bản mô hình phong cách học tập của mình vào năm 1984, từ đó ông đã phát triển kho phong cách học tập của mình.

Các phương pháp tiếp cận nhân văn và kiến tạo đối với giáo dục, nhấn mạnh rằng việc học diễn ra một cách tự nhiên, bao gồm Lý thuyết Học tập Trải nghiệm của David Kolb. Kolb đề xuất rằng kinh nghiệm là rất quan trọng trong việc phát triển xây dựng kiến ​​thức, vì học tập xảy ra thông qua khám phá và tham gia tích cực.

“Học tập là quá trình mà kiến ​​thức được tạo ra thông qua sự biến đổi của kinh nghiệm”- Kolb

Có hai phần trong Lý thuyết Học tập Trải nghiệm của Kolb. Đầu tiên là việc học tập tuân theo một chu kỳ bốn giai đoạn, như được trình bày bên dưới. Kolb tin rằng, về mặt lý tưởng, người học tiến bộ qua các giai đoạn để hoàn thành một chu trình, và kết quả là, chuyển đổi kinh nghiệm của họ thành kiến ​​thức. Phần thứ hai của Lý thuyết Kolb tập trung vào phong cách học tập, hoặc các quá trình nhận thức xảy ra để thu nhận kiến ​​thức. Về cơ bản, Kolb tin rằng các cá nhân có thể chứng minh kiến ​​thức của họ, hoặc sự học hỏi xảy ra, khi họ có thể áp dụng các khái niệm trừu tượng vào các tình huống mới.

“Học tập là quá trình mà kiến ​​thức được tạo ra thông qua sự biến đổi của kinh nghiệm” (Kolb, 1984, trang 38).

Việc hoàn thành tất cả các giai đoạn của chu trình cho phép sự chuyển đổi kinh nghiệm thành kiến ​​thức xảy ra. Toàn bộ lý thuyết của Kolb dựa trên ý tưởng chuyển đổi kinh nghiệm thành kiến ​​thức. Với mỗi trải nghiệm mới, người học có thể tích hợp những quan sát mới với hiểu biết hiện tại của họ. Tốt nhất, người học nên có cơ hội vượt qua từng giai đoạn.

Trải nghiệm là trung tâm trong lý thuyết của Kolb, vì ông xem nó như một quá trình mà theo đó một cái gì đó phải được thay đổi hoặc biến đổi. Việc ghi nhớ hoặc nhớ lại những ý tưởng được dạy không đồng nghĩa với việc học, vì không có giá trị nào được thêm vào cho người học. Mô hình của Kolb thừa nhận rằng điều gì đó phải được tạo ra từ trải nghiệm để nó được định nghĩa là học tập.

>> Tại sao E Learning là phương thức tốt nhất trong đào tạo doanh nghiệp

>> Các bước xác định mục tiêu và lập kế hoạch hành động

Bốn giai đoạn học tập của Kolb:

Lý thuyết phong cách học tập trải nghiệm của Kolb thường được thể hiện bằng một chu trình học tập bốn giai đoạn, trong đó người học 'chạm vào tất cả các giai đoạn:

Lý thuyết phong cách học tập trải nghiệm của Kolb thường được thể hiện bằng một chu trình học tập bốn giai đoạn

1. Trải nghiệm cụ thể - một trải nghiệm hoặc tình huống mới gặp phải hoặc diễn giải lại kinh nghiệm hiện có.

Chu trình quá trình học tập của Kolb bắt đầu bằng một trải nghiệm cụ thể. Đây có thể là một trải nghiệm hoàn toàn mới hoặc một trải nghiệm được mô phỏng lại đã xảy ra. Trong một trải nghiệm cụ thể, mỗi người học tham gia vào một hoạt động hoặc nhiệm vụ. Kolb tin rằng chìa khóa của việc học là sự tham gia. Người học chỉ đọc về nó hoặc xem nó trong hành động là chưa đủ. Để tiếp thu kiến ​​thức mới, người học phải tích cực tham gia vào nhiệm vụ.
2. Phản ánh Quan sát về Trải nghiệm Mới - có tầm quan trọng đặc biệt là bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa kinh nghiệm và hiểu biết.

Sau khi tham gia vào trải nghiệm cụ thể, người học bước trở lại để suy nghĩ về nhiệm vụ. Giai đoạn này trong chu trình học tập cho phép người học đặt câu hỏi và thảo luận về kinh nghiệm với những người khác. Giao tiếp ở giai đoạn này rất quan trọng, vì nó cho phép người học xác định bất kỳ sự khác biệt nào giữa sự hiểu biết của họ và bản thân kinh nghiệm. 

3. Khái niệm trừu tượng Phản ánh khái niệm hóa làm nảy sinh một ý tưởng mới, hoặc một sự sửa đổi của một khái niệm trừu tượng hiện có (người đó đã học được từ kinh nghiệm của họ).

Bước tiếp theo trong chu trình học tập là hiểu những sự kiện này. Người học cố gắng rút ra kết luận của kinh nghiệm bằng cách phản ánh kiến ​​thức trước đây của họ, sử dụng các ý tưởng mà họ đã quen thuộc hoặc thảo luận về các lý thuyết có thể có với các đồng nghiệp. Người học chuyển từ quan sát phản xạ sang hình thành khái niệm trừu tượng khi họ bắt đầu phân loại các khái niệm và hình thành kết luận về các sự kiện đã xảy ra. Điều này liên quan đến việc giải thích kinh nghiệm và so sánh với hiểu biết hiện tại của họ về khái niệm này. Các khái niệm không cần phải là "mới"; người học có thể phân tích thông tin mới và sửa đổi kết luận của họ về những ý tưởng đã có.

4. Thử nghiệm Chủ động - người học áp dụng (các) ý tưởng của họ vào thế giới xung quanh để xem điều gì xảy ra.

Giai đoạn này trong chu trình là giai đoạn thử nghiệm. Người học quay lại tham gia vào một nhiệm vụ, lần này với mục tiêu áp dụng những kết luận của họ vào những trải nghiệm mới. Họ có thể đưa ra dự đoán, phân tích nhiệm vụ và lập kế hoạch cho những kiến ​​thức thu được trong tương lai. Bằng cách cho phép người học đưa kiến ​​thức của họ vào thực tế và cho thấy nó có liên quan như thế nào đến cuộc sống của họ, bạn đang đảm bảo rằng thông tin được lưu giữ trong tương lai.

Vì lý thuyết học tập của Kolb là theo chu kỳ, nên người ta có thể tham gia vào quá trình ở bất kỳ giai đoạn nào trong chu kỳ. Tuy nhiên, chu trình sau đó nên được hoàn thành toàn bộ để đảm bảo rằng việc học hiệu quả đã diễn ra. Mỗi giai đoạn phụ thuộc vào những người khác và tất cả đều phải được hoàn thành để phát triển kiến ​​thức mới.

Phong cách học tập của Kolb

Lý thuyết học tập của Kolb (1984) đưa ra bốn phong cách học tập riêng biệt, dựa trên một chu trình học tập bốn giai đoạn (xem ở trên). Kolb giải thích rằng những người khác nhau thường thích một phong cách học tập khác nhau.

Nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến phong cách ưa thích của một người. Ví dụ, môi trường xã hội, kinh nghiệm giáo dục, hoặc cấu trúc nhận thức cơ bản của cá nhân.

Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách, bản thân sở thích phong cách học tập thực sự là sản phẩm của hai cặp biến số, hoặc hai 'lựa chọn' riêng biệt mà chúng tôi thực hiện, mà Kolb trình bày dưới dạng các đường của trục, mỗi đường có các chế độ 'xung đột' ở hai đầu .

Một cách trình bày điển hình về hai chuỗi liên tục của Kolb là trục đông-tây được gọi là Tiếp tục xử lý (cách chúng ta tiếp cận một nhiệm vụ) và trục Bắc-Nam được gọi là Tiếp tục nhận thức (phản ứng cảm xúc của chúng ta, hoặc cách chúng ta suy nghĩ hoặc cảm nhận về nó).

>> Tại sao đánh giá đào tạo lại quan trọng

>> Thăng tiến trong công việc, 5 bí quyết để thành công

Lý thuyết học tập của Kolb (1984) đưa ra bốn phong cách học tập riêng biệt

1. Phân kỳ (trải nghiệm cụ thể / quan sát phản chiếu)

Phong cách học tập này có cách tiếp cận độc đáo và sáng tạo. Thay vì xem xét những trải nghiệm cụ thể bằng những hành động đã thực hiện, các cá nhân có xu hướng đánh giá chúng từ nhiều khía cạnh khác nhau. Họ coi trọng cảm xúc và quan tâm đến người khác. Những người này có thể nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Họ nhạy cảm. Họ thích xem hơn là làm, có xu hướng thu thập thông tin và sử dụng trí tưởng tượng để giải quyết vấn đề. Họ giỏi nhất trong việc xem các tình huống cụ thể từ một số quan điểm khác nhau.

Kolb gọi phong cách này là 'phân kỳ' bởi vì những người này hoạt động tốt hơn trong các tình huống đòi hỏi sự hình thành ý tưởng, ví dụ, động não. Những người có phong cách học tập phân kỳ có sở thích văn hóa rộng rãi và thích thu thập thông tin.

Họ quan tâm đến mọi người, có xu hướng giàu trí tưởng tượng và cảm xúc, và có xu hướng mạnh về nghệ thuật. Những người có phong cách phân kỳ thích làm việc theo nhóm, lắng nghe với tinh thần cởi mở và nhận phản hồi cá nhân.

Có một số kỹ thuật hướng dẫn mà Divergers thích:

- Các hoạt động thực hành và cơ hội khám phá

- Bài giảng cổ điển dành cho giáo viên nêu bật cách sử dụng một hệ thống cũng như điểm mạnh và điểm yếu của nó.

2. Đồng hóa (khái niệm trừu tượng / quan sát phản chiếu)

Phong cách học tập này nhấn mạnh vào lý luận. Những người này yêu cầu giải thích rõ ràng hơn là một cơ hội thực tế. Họ xuất sắc trong việc hiểu thông tin trên phạm vi rộng và sắp xếp nó theo một định dạng logic, rõ ràng.

Những người có phong cách học tập đồng hóa ít tập trung vào con người hơn và quan tâm nhiều hơn đến các ý tưởng và khái niệm trừu tượng. Những người có phong cách này bị thu hút bởi những lý thuyết logic hơn là những cách tiếp cận dựa trên giá trị thực tế.

Phong cách học tập này rất quan trọng đối với hiệu quả trong sự nghiệp thông tin và khoa học. Họ có xu hướng thích thiết kế các thí nghiệm và làm việc trên các dự án từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành.

Có một số kỹ thuật hướng dẫn mà Người đồng hóa ưa thích:

- Các bài tập độc lập, được chuẩn bị sẵn mà người học có thể hoàn thành mà không cần người hướng dẫn

- Bài giảng cổ điển trên lớp dành cho giáo viên được hỗ trợ bởi bản trình bày âm thanh hoặc video

- Khám phá hoặc trình bày riêng theo hướng dẫn, với câu trả lời được cung cấp.

3. Hội tụ (khái niệm trừu tượng / thử nghiệm tích cực)

Những người có phong cách học tập hội tụ có thể giải quyết các vấn đề và sẽ sử dụng việc học của họ để tìm ra giải pháp cho các vấn đề thực tế. Họ thích các nhiệm vụ kỹ thuật hơn và ít quan tâm đến con người và các khía cạnh giữa các cá nhân.

Những người có phong cách học tập hội tụ tốt nhất trong việc tìm kiếm các ứng dụng thực tế cho các ý tưởng và lý thuyết. Họ có thể giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định bằng cách tìm ra giải pháp cho các câu hỏi và vấn đề.

Những người có phong cách học tập hội tụ thường bị thu hút bởi các nhiệm vụ và vấn đề kỹ thuật hơn là các vấn đề xã hội hoặc giữa các cá nhân. Một phong cách học tập hội tụ cho phép khả năng chuyên môn và công nghệ.

Những người có phong cách hội tụ thích thử nghiệm những ý tưởng mới, mô phỏng và làm việc với các ứng dụng thực tế. Không giống như Divergers, họ có xu hướng tránh mọi người và nhận thức, thay vào đó họ chọn tìm các giải pháp kỹ thuật.

Có một số kỹ thuật hướng dẫn mà Người chuyển đổi thích:

- Sổ làm việc hoặc trang tính cung cấp các bộ vấn đề

- Các tác vụ dựa trên máy tính

- Các hoạt động tương tác.

4. Thích nghi (trải nghiệm cụ thể / thử nghiệm tích cực)

Phong cách học tập này có thể thích ứng và trực quan. Những người này sử dụng phân tích của người khác và thích áp dụng cách tiếp cận thực tế, mang tính kinh nghiệm. Họ bị thu hút bởi những thử thách và trải nghiệm mới cũng như thực hiện các kế hoạch.

Họ thường hành động theo bản năng hơn là phân tích logic. Những người có phong cách học tập thích nghi sẽ có xu hướng dựa vào người khác để biết thông tin hơn là thực hiện phân tích của riêng họ. Phong cách học tập này phổ biến trong dân số nói chung.

Có một số kỹ thuật hướng dẫn mà Người điều hành thích:

- Các hoạt động cho phép họ tham gia tích cực

- Khám phá và hỗ trợ người hướng dẫn để đặt câu hỏi sâu hơn, chẳng hạn như “ điều gì xảy ra nếu? ”Hoặc“ tại sao không? ”

- Các nhiệm vụ thúc đẩy sự khám phá độc lập.

Ứng dụng

Cả hai giai đoạn và chu kỳ học tập của Kolb (1984) có thể được chuyên gia đào tạo sử dụng để đánh giá một cách nghiêm túc việc cung cấp học tập thường có sẵn cho người học, và để phát triển các cơ hội học tập thích hợp hơn.

Các nhà giáo dục nên đảm bảo rằng các hoạt động được thiết kế và thực hiện theo những cách mang lại cho mỗi người học cơ hội tham gia theo cách phù hợp nhất với họ. Ngoài ra, các cá nhân có thể được giúp đỡ để học hiệu quả hơn bằng cách xác định các phong cách học tập ít được ưa thích hơn của họ và củng cố các phong cách này thông qua việc áp dụng chu trình học tập trải nghiệm.

Lý tưởng nhất là các hoạt động và tài liệu nên được phát triển theo cách dựa trên các khả năng từ mỗi giai đoạn của chu trình học tập trải nghiệm và đưa người học qua toàn bộ quá trình theo trình tự.

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát