MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Mẫu mô tả công việc người quản lý đào tạo này bao gồm danh sách các nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng nhất của người quản lý đào tạo.

Mẫu mô tả công việc có thể tùy chỉnh và sẵn sàng để đăng lên trang tuyển dụng của bạn. Sử dụng nó để tiết kiệm thời gian, thu hút các ứng viên có năng lực và thuê những nhân viên giỏi nhất.

Hồ sơ công việc quản lý đào tạo

Một nhà quản lý đào tạo được kỳ vọng là một nhà tư tưởng chiến lược với các kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời. Bạn sẽ có kỹ năng nghiên cứu xuất sắc với khả năng đa nhiệm và thích ứng trong môi trường có nhịp độ nhanh.

Để đảm bảo thành công, các nhà quản lý đào tạo nên hiểu hoạt động kinh doanh và các quy trình ra quyết định với sự quan tâm sâu sắc đến việc tạo ra các kết quả mục tiêu và hữu hình bằng cách tạo ra một lực lượng lao động hiệu quả và hiệu quả. Các ứng viên hàng đầu sẽ là những người sáng tạo, ra quyết định mạnh mẽ và là người hỗ trợ xuất sắc cho việc học hỏi và thay đổi.

Quản lý đào tạo có các vai trò khác nhau tùy thuộc vào công ty và ngành mà họ làm việc. Nhìn chung, họ chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo nhân viên và đảm bảo rằng họ luôn có năng lực và kỹ năng cho công việc của họ. Họ cũng lãnh đạo và quản lý bộ phận tổng thể chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên.  

Để thu hút người quản lý đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, điều rất quan trọng là phải viết một bản mô tả công việc Người quản lý đào tạo rõ ràng và chính xác.

Một nhà quản lý đào tạo được kỳ vọng là một nhà tư tưởng chiến lược với các kỹ năng
tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời

Yêu cầu của người quản lý đào tạo:

- Bằng cử nhân về nguồn nhân lực hoặc một lĩnh vực liên quan (cơ bản).

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đào tạo và phát triển (chủ yếu).

- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, lời nói và giao tiếp giữa các cá nhân xuất sắc.

- Thành tích xuất sắc trong việc phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo thành công.

- Nhà tư tưởng phản biện với kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.

- Có trình độ tin học cao, thành thạo MS Office và các công cụ kinh doanh và truyền thông liên quan.

- Quen thuộc với quy trình đào tạo truyền thống và hiện đại.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời.

- Tư duy chiến lược và sáng tạo.

- Sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết.

>> Chiến lược quản lý nhân tài

>> Tầm nhìn và sứ mệnh là gì? Vai trò của tầm nhìn sứ mệnh với doanh nghiệp

>> 4 vị trí công việc trong bộ phận L&D

Giám đốc đào tạo sẽ chịu trách nhiệm đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên của công ty

Mô tả công việc của giám đốc đào tạo

Vai trò của bạn sẽ cực kỳ quan trọng vì bạn sẽ chịu trách nhiệm đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên của công ty. Bạn sẽ lập kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo và hội thảo theo cách thú vị và hữu ích cho nhân viên của công ty. 

Trách nhiệm của giám đốc đào tạo

- Xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo của tổ chức thông qua phân tích công việc, con đường sự nghiệp và tham khảo ý kiến ​​của các nhà quản lý.

- Phát triển các chương trình đào tạo theo nhóm và cá nhân nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn đào tạo nhằm vào các kết quả hữu hình.

- Thực hiện các phương pháp đào tạo hiệu quả và có mục đích.

- Quản lý hiệu quả kinh phí đào tạo.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức để đảm bảo rằng việc đào tạo đang đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cải thiện hiệu suất.

- Đánh giá kỹ năng, hiệu suất và năng suất của nhân viên để xác định các lĩnh vực cần cải tiến.

- Định hướng các giá trị và triết lý thương hiệu thông qua tất cả các hoạt động đào tạo và phát triển.

- Giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm, giảng viên và quản lý.

- Tạo một chương trình giảng dạy để hỗ trợ đào tạo chiến lược dựa trên các mục tiêu của tổ chức.

- Lựa chọn và quản lý các nguồn lực, bao gồm làm việc với cả nhân viên nội bộ và các nhà cung cấp đào tạo để phát triển và cung cấp đào tạo.

- Quản lý các công nghệ và nhân viên kỹ thuật cần thiết để phát triển, quản lý và cung cấp đào tạo.

- Bám sát các xu hướng đào tạo, sự phát triển và các phương pháp hay nhất.

Các nhà quản lý đào tạo là những chuyên gia giúp đỡ doanh nghiệp bằng cách phát triển, tạo điều kiện và giám sát các chương trình đào tạo cho nhân viên. Họ đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp, thực hiện các kế hoạch đào tạo và phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều chương trình đào tạo khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng lao động. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về công việc với vai trò là quản lý đào tạo.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát