ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG LÀ GÌ? TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO AN NINH MẠNG?

Đào tạo về an ninh mạng là một công cụ phát triển có giá trị có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về các phương pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu, tài nguyên và quy trình sử dụng máy tính, phần mềm và ứng dụng trực tuyến. 

Cho dù bạn đang xem xét đào tạo nâng cao về an ninh mạng hay đang tìm kiếm tài nguyên và công cụ để xây dựng kiến ​​thức của mình, việc hoàn thành các chương trình hoặc khóa học đào tạo có thể giúp bạn và nhóm của bạn giữ cho dữ liệu của công ty an toàn hơn.

Hiểu cách giảm thiểu rủi ro đối với thông tin nhạy cảm cũng có thể giúp bạn đảm bảo các tương tác máy tính vẫn an toàn trước các cuộc tấn công mạng. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu khóa đào tạo về an ninh mạng là gì, nó dạy gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân.

Đào tạo an ninh mạng có thể giúp giữ cho dữ liệu của công ty an toàn hơn

Đào tạo an ninh mạng là gì?

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng là một phương pháp tiếp cận hiệu quả mà các công ty thường sử dụng để giúp nhân viên phát triển kiến ​​thức và nhận thức của họ về các phương pháp và thực tiễn tốt nhất để giữ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm. Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng có thể mở rộng ra ngoài bộ phận CNTT và khuyến khích các đồng nghiệp trong các nhóm khác nhau cải thiện phương pháp tiếp cận của họ để truy cập và sử dụng dữ liệu của công ty. Một số công ty cũng có thể sử dụng chương trình đào tạo để hỗ trợ phát triển chính sách liên quan đến thực hành an ninh mạng. Hoàn thành một hội thảo hoặc chương trình đào tạo có thể là một cách hữu ích để phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý thông tin kỹ thuật số.

Đào tạo về an ninh mạng dạy gì?

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng có thể bao gồm một loạt các chủ đề và ứng dụng, tùy thuộc vào loại và cấp độ kỹ năng. Có một số lĩnh vực phổ biến mà đào tạo bảo mật có thể bao gồm, bao gồm các phương pháp như:

Quản lý dữ liệu và hồ sơ

Một khía cạnh quan trọng của đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng là nó dạy các nhóm cách giám sát và quản lý dữ liệu công ty một cách an toàn. Các quy trình như thiết lập tệp an toàn và truyền dữ liệu thường là một phần của đào tạo bảo mật, nơi các nhóm tìm hiểu và áp dụng các phương pháp hay nhất để lưu trữ và truy cập thông tin. Tài liệu và báo cáo sự cố cũng rất cần thiết cho việc đào tạo bảo mật, vì báo cáo là một phần không thể thiếu để giải quyết và giảm thiểu các rủi ro như vi rút và phần mềm độc hại.

>> Rủi ro trong kinh doanh là gì? Đâu là yếu tố dẫn đến rủi ro trong kinh doanh

>> 14 chiến lược giữ chân nhân viên hiệu quả

>> Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp là gì?

Các giao thức cài đặt

Cài đặt phần mềm và ứng dụng thường cần thiết cho nhiều tổ chức để duy trì thông tin kinh doanh và giao tiếp với nhân viên, cổ đông và khách hàng. Nhận thức về an ninh mạng dạy các nhóm cách cài đặt các ứng dụng và chương trình phần mềm của bên thứ ba một cách an toàn trên máy tính của công ty. Đào tạo bảo mật cũng có thể đưa ra định hướng về các loại chương trình phù hợp để cài đặt trên mạng chia sẻ và hiểu sâu hơn cho các nhóm về nguy cơ cài đặt phần mềm trái phép.

Mật khẩu an toàn

Bảo mật mật khẩu là một khái niệm quan trọng khác mà nhận thức về an ninh mạng được dạy. Đào tạo giúp các nhóm học cách tạo mật khẩu mạnh hơn cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm tài khoản email, tệp dữ liệu an toàn và nền tảng truyền thông xã hội. Nhận thức về an ninh mạng cũng giúp các nhóm hiểu được tầm quan trọng của việc cập nhật mật khẩu thường xuyên để duy trì mạng và tài khoản an toàn.

Thủ tục phản hồi cảnh báo

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng thường dạy các quy trình ứng phó để giải quyết và quản lý rủi ro đối với hệ thống máy tính. Các nhóm có thể học cách xác định các mối đe dọa như tấn công mạng, tấn công dữ liệu và các hoạt động lừa đảo, cùng với các giao thức để đánh giá mức độ rủi ro, báo cáo sự cố và khắc phục sự cố. Phương diện đào tạo này cũng có thể bao gồm cách xác định các loại mối đe dọa bảo mật khác nhau để nhân viên có thể áp dụng các chiến lược giảm thiểu theo cảnh báo hoặc thông báo bảo mật cụ thể.

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng thường dạy các quy trình ứng phó
để giải quyết và quản lý rủi ro đối với hệ thống máy tính

Internet, email và sử dụng điện thoại di động

Sử dụng internet an toàn và các tương tác trực tuyến cũng không thể thiếu trong nhận thức về an ninh mạng. Đào tạo bảo mật thường dạy cho nhân viên các phương pháp hay nhất và các giao thức bảo mật để giao tiếp qua email, quản lý tài khoản mạng xã hội và truy cập dữ liệu kinh doanh nhạy cảm từ thiết bị di động. Một số khái niệm chính mà nhóm có thể học liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng này bao gồm xác định và tránh email độc hại, phát triển các chính sách truyền thông xã hội và thiết bị di động để tương tác an toàn, giao tiếp và sử dụng dữ liệu.

>> Phương pháp 5W1H2C5M trong kỹ năng lập kế hoạch

>> Mô hình đánh giá đào tạo bốn cấp độ của Kickpatrick

>> So sánh OKRs và KPIs: đâu là phương pháp quản lý vượt trội hơn

Các tiêu chuẩn chính sách và việc thực hiện

Đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng cũng hỗ trợ việc phát triển các tiêu chuẩn thực hành mà các công ty có thể sử dụng để thiết lập các chính sách quản lý dữ liệu và sử dụng internet trong mạng công ty. Các nhóm có thể phát triển hiểu biết của họ về các tiêu chuẩn ngành và sử dụng các tiêu chí an ninh mạng này để tạo ra các giao thức phác thảo các chiến lược giảm thiểu rủi ro, kế hoạch ứng phó khẩn cấp và các phương pháp hay nhất để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Đào tạo về an ninh mạng cũng có thể giúp hỗ trợ các nhóm công nghệ bằng cách khuyến khích nhân viên phi kỹ thuật tuân theo các chính sách mà nhân viên CNTT thiết lập.

Tại sao đào tạo về an ninh mạng lại quan trọng?

Ngoài việc giúp các chuyên gia đào sâu kiến ​​thức của họ về các phương pháp hay nhất, đào tạo bảo mật cũng có thể quan trọng vì nó:

Mở rộng trách nhiệm cho tất cả nhân viên

Nhận thức về an ninh mạng và kiến ​​thức về các phương pháp bảo mật tốt nhất hỗ trợ tất cả nhân viên chịu trách nhiệm về dữ liệu họ truy cập, lưu trữ và sử dụng. Các doanh nghiệp và tổ chức tích hợp đào tạo bảo mật có thể giúp các nhóm học cách giám sát và ứng phó với các rủi ro bảo mật hiệu quả hơn. Điều này cũng có thể tạo ra một môi trường hợp tác hơn, nơi tất cả các nhóm làm việc cùng nhau để duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.

Khuyến khích trách nhiệm giải trình của nhóm

Ngoài trách nhiệm cá nhân, đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo mật có thể giúp mỗi nhóm trong công ty hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc bảo vệ dữ liệu. Ví dụ: tất cả các nhóm bán hàng, tiếp thị và tài chính có thể có các vai trò và mục tiêu khác nhau cần đáp ứng khi truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu, mạng máy tính hoặc ứng dụng trực tuyến. Khuyến khích trách nhiệm giải trình của nhóm trong toàn tổ chức cũng có thể đảm bảo tất cả nhân viên đang duy trì an ninh thông tin và áp dụng các biện pháp bảo vệ theo các chính sách đã thiết lập.

Cung cấp kiến ​​thức cần thiết

Đào tạo về an ninh mạng cũng rất quan trọng để phát triển kiến ​​thức về các chương trình, ứng dụng và thực tiễn hiệu quả nhằm bảo vệ các hoạt động kinh doanh chống lại các cuộc tấn công mạng. Các nhóm có thể xây dựng các kỹ năng thiết yếu về giảm thiểu rủi ro, báo cáo sự cố và các giải pháp kỹ thuật để duy trì an ninh. Kiến thức về các biện pháp tuân thủ bảo mật cũng là một lợi ích của việc đào tạo nâng cao nhận thức, vì điều cần thiết là các nhóm phải hiểu cách thực hiện các phương pháp đáp ứng các tiêu chuẩn quy định về hành vi và cách sử dụng.

Hỗ trợ phát triển chính sách

Một lý do quan trọng khác khiến nhiều công ty tích hợp đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng là nó có thể hỗ trợ xây dựng chính sách hiệu quả. Các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp đào tạo về bảo mật có thể giúp các bộ phận CNTT vạch ra các thủ tục và tiêu chuẩn thiết lập các chính sách và tiêu chí tuân thủ để nhân viên tuân theo. Khi các nhóm hiểu cách tiếp cận các quy trình an ninh mạng, họ có thể phát triển tốt hơn các mục tiêu và kế hoạch hành động để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và xác định các rủi ro bảo mật.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz