CÁCH XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC CỦA BẠN

Đào tạo thích hợp là xương sống của bất kỳ tổ chức thành công nào. Nhân viên nhận được sự đào tạo phù hợp sẽ làm việc năng suất, hiệu quả hơn và hài lòng với trải nghiệm tại nơi làm việc của họ. Nếu bạn muốn cung cấp đào tạo cao cấp, hãy bắt đầu bằng cách xác định nhu cầu đào tạo rõ ràng trong công ty của bạn.

Đào tạo thích hợp là xương sống của bất kỳ tổ chức thành công nào

Khám phá hiệu suất tổng thể

Xem xét từng phần của tổ chức của bạn thay vì toàn bộ tổ chức. Kiểm tra chúng và đánh giá khía cạnh nào còn thiếu hoặc hoạt động dưới tiêu chuẩn mong muốn của bạn. Bạn sẽ muốn làm mới và cải thiện tất cả các khóa đào tạo, nhưng việc xác định những lĩnh vực chính này sẽ cho bạn thấy nơi nào cần chú trọng nhất. Dành phần lớn thời gian của bạn cho những lĩnh vực được nhắm mục tiêu này và nhẹ nhàng chạm vào những điều mà mọi người có vẻ đang làm tốt.

So sánh bạn với các tổ chức tương tự

Họ đang làm gì khác với bạn, và điều đó giúp họ thành công như thế nào? Nếu bạn đang nhìn thấy một kết quả đáng ghen tị từ các tổ chức khác, bạn có thể muốn nhảy lên cùng một chuyến tàu. Điều này có nghĩa là phải đại tu rất nhiều chính sách hiện tại và triển khai công nghệ mới. Khi mọi thứ thay đổi, mọi người sẽ cần cập nhật đào tạo.

>> 5 lý do tại sao doanh nghiệp cần triển khai elearning

>> Reskilling là gì? Tại sao reskilling lại quan trọng và cần thiết trong doanh nghiệp

Thực hiện đánh giá cá nhân

Bạn có thể không có nhiều người làm cùng một công việc. Một số nhiệm vụ có thể được giao cho các nhóm rất nhỏ, hoặc thậm chí các cá nhân. Đo lường hiệu suất của những cá nhân này để xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ nằm ở đâu. Đào tạo có thể thúc đẩy năng suất, nhưng chỉ khi đào tạo phù hợp với các lĩnh vực cần cải thiện năng suất. Bạn có thể thấy rằng một số người cần được đào tạo rất cụ thể.

Xem xét ngành của bạn

Mọi người đều phải trải qua một số khóa đào tạo cơ bản trước khi bắt đầu công việc, và một số khóa đào tạo đó thậm chí có thể được luật pháp yêu cầu. Mọi thứ đều khác nhau giữa các ngành. Mức độ quen thuộc của các thành viên trong tổ chức với các xu hướng và tiêu chuẩn trong ngành của bạn? Hãy thử cung cấp cho họ một bức tranh lớn hơn.

Các chương trình đào tạo khác nhau cho các vai trò khác nhau

Một nhân viên hồ sơ không cần loại đào tạo giống như một kế toán. Có nhiều vai trò khác nhau trong tổ chức của bạn và những người đảm nhận vai trò cần hiểu cách bạn mong đợi họ thực hiện vai trò của mình. Một chương trình đào tạo cần phải tồn tại cho từng công việc riêng lẻ. Phương pháp “tiếp cận một kích cỡ” phù hợp với tất cả sẽ khiến một số người thiếu thông tin quan trọng và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề.

Đào tạo cho các yêu cầu công việc phổ biến

Bạn đã bao giờ đào tạo các cá nhân sử dụng phần mềm chưa? Giám sát một chương trình chống vi-rút? Nhập dữ liệu thì sao? Các công cụ họ sử dụng và các nhiệm vụ nhỏ mà họ cần phải thực hiện bao gồm một phần trách nhiệm đáng kể của họ. Mặc dù những điều này có vẻ như thường ngày, nhưng không có ích gì khi tạo ra các biến chứng bằng cách mong đợi mọi người tự tìm ra chúng. Đặc biệt khi nói đến các vấn đề xung quanh mối quan tâm về CNTT và bảo mật, bạn đừng bao giờ để mọi người chọc ngoáy và đoán xem họ được mong đợi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình như thế nào.

Luôn giao tiếp với những cá nhân làm việc cho tổ chức của bạn. Hỏi họ xem họ có hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào không và đưa ra gợi ý về cách bạn có thể cải thiện mọi thứ. Giữ liên lạc cởi mở và liên tục có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề đào tạo và hiểu lầm trước khi bạn bắt đầu nhận thấy hậu quả tiêu cực của chúng, đồng thời khuyến khích các cá nhân cho bạn biết nơi họ cần hỗ trợ.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz