TẠO CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN TẠI NƠI LÀM VIỆC: BẠN CẦN CÁC BƯỚC VÀ MẸO CHÍNH NÀO?

Xây dựng một chương trình cố vấn tại nơi làm việc tạo điều kiện cho các cơ hội giáo dục có thể giúp nhân viên thăng tiến trong sự nghiệp của họ và có thể tạo điều kiện cho một văn hóa doanh nghiệp chào đón.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thiết lập một chương trình cố vấn trong một môi trường chuyên nghiệp.

Chương trình cố vấn tại nơi làm việc là gì

Một chương trình cố vấn giúp những người mới tuyển dụng hoặc những người bắt đầu sự nghiệp của họ tìm thấy những người cố vấn có kinh nghiệm, những người có thể hướng dẫn họ trên hành trình nghề nghiệp của họ. Các chương trình cố vấn tại nơi làm việc có thể tăng khả năng giữ chân nhân viên, thúc đẩy sự hài lòng tại nơi làm việc và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp. Một chương trình được tổ chức tốt cung cấp cấu trúc và hướng dẫn trong suốt quá trình cố vấn để tối đa hóa lợi ích của nó.

Làm thế nào để tổ chức một chương trình cố vấn

Tổ chức chương trình cố vấn của bạn một cách cẩn thận ngay từ đầu sẽ mang lại cho mọi người những kỳ vọng và hướng dẫn rõ ràng, cải thiện sự hài lòng chung về trải nghiệm. Dưới đây là năm bước chính để xây dựng một chương trình cố vấn tại nơi làm việc của bạn.

- Xác định mục tiêu của chương trình

- Vạch ra quy trình cố vấn tại nơi làm việc

- Chọn người tham gia chương trình

- Người cố vấn và người được cố vấn phù hợp

- Cung cấp đào tạo cố vấn

Một chương trình được tổ chức tốt cung cấp cấu trúc và hướng dẫn trong suốt quá trình cố vấn để tối đa hóa lợi ích của nó.

1 . Xác định mục tiêu của chương trình

Các công ty thường thiết kế các chương trình cố vấn để giúp cải thiện hiệu suất. Bạn có thể đạt được điều này bằng nhiều cách. Bạn có thể thiết kế một chương trình cố vấn tích hợp với quy trình giới thiệu của công ty và tập trung vào việc giúp những người mới tuyển dụng thích nghi với nơi làm việc. Một lựa chọn khác là phát triển một chương trình cố vấn để phát triển khả năng lãnh đạo giúp chuẩn bị cho các nhà quản lý tiềm năng để thăng chức.  

Xác định nơi mà công ty của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự cố vấn. Xác định những người cố vấn tiềm năng mà chương trình của bạn sẽ nhắm mục tiêu và khám phá xem những cá nhân này sẽ được lợi như thế nào từ vai trò cố vấn. Quyết định:

- Vị trí của các nhân viên mục tiêu trong hành trình chuyên nghiệp của họ

- Chương trình sẽ giải quyết những nhu cầu phát triển nào

- Điều gì có thể thúc đẩy những người này tham gia vào chương trình của bạn

Đặt mục tiêu cho chương trình cố vấn của bạn với tính cách của người cố vấn điển hình của bạn. Chọn các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thể đạt được. Những mục tiêu này có thể giúp các nhà lãnh đạo tổ chức hiểu được giá trị của chương trình của bạn và cung cấp cho những người cố vấn của bạn các mục tiêu rõ ràng để hướng tới.

>> 4 loại chương trình cố vấn doanh nghiệp cần ngay bây giờ

>> Thiết kế đào tạo với mô hình SAM

2 . Vạch ra quy trình cố vấn tại nơi làm việc

Các chương trình cố vấn tại nơi làm việc có thể có nhiều hình thức. Khi định hình chương trình cố vấn của mình, bạn phải cân nhắc:

- Cách người được cố vấn sẽ đăng ký hoặc tham gia chương trình

- Mối quan hệ người cố vấn-người hướng dẫn sẽ là một đối một, dựa trên dự án hay trong một nhóm

- Cố vấn sẽ kéo dài bao lâu

- Người cố vấn và người cố vấn sẽ gặp nhau khi nào và ở đâu

- Bạn sẽ theo dõi sự thành công của chương trình như thế nào

Lập biểu đồ quá trình từ khi đăng ký chương trình đến khi hoàn thành mục tiêu thông qua một cuộc đánh giá sẽ giúp bạn xác định mức độ có lợi của việc cố vấn đối với những người tham gia. Một sơ đồ có thể giúp bạn hình dung các bước quan trọng mà người cố vấn và người hướng dẫn của bạn sẽ thực hiện.

Tạo đánh giá về chương trình cố vấn. Thông tin từ cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát này sẽ giúp bạn cải thiện các chương trình trong tương lai để cơ hội cố vấn của công ty bạn liên tục được cải thiện.

Mối quan hệ người cố vấn-người hướng dẫn sẽ là một đối một, dựa trên dự án hay trong một nhóm

3 . Chọn người tham gia chương trình

Các chương trình cố vấn thành công tại nơi làm việc dựa vào một nhóm đa dạng các cố vấn và người được cố vấn. Sử dụng mục tiêu và đề cương của chương trình để hướng dẫn quy trình lựa chọn của bạn. Bạn có thể chọn chấp nhận đơn đăng ký từ bất kỳ ai quan tâm đến chương trình hoặc liên hệ với những người tham gia chỉ trên cơ sở lời mời.

Thu thập thông tin chi tiết hữu ích về những người tham gia của bạn, chẳng hạn như nền tảng chuyên môn của họ, bộ kỹ năng chính, điểm mạnh và điểm yếu. Hỏi người cố vấn của bạn điều họ muốn chia sẻ nhất với những người được cố vấn và phỏng vấn những người cố vấn của bạn về mục tiêu nghề nghiệp của họ để bạn có một ý tưởng rõ ràng về những gì mỗi người phải cung cấp.

Chọn những người cố vấn thành công và được tôn trọng trong công ty. Chọn những người cố vấn tận tâm với công việc và có vị trí để thăng tiến với việc nâng cao kỹ năng và giáo dục.

>> Tham khảo mẫu kế hoạch kinh doanh chuẩn cho doanh nghiệp

>> Cấu trúc cơ bản của khung năng lực trong quản trị doanh nghiệp

>> Đánh giá 360 độ là gì và được sử dụng như thế nào?

4 . Người cố vấn và người cố vấn phù hợp

Tạo điều kiện cho các cơ hội cố vấn phong phú hơn bằng cách kết hợp ăn ý giữa người cố vấn và người được cố vấn của bạn để điểm mạnh và điểm yếu của họ cân bằng với nhau. Bạn có thể có những người cố vấn có kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực mà người được cố vấn của bạn muốn tìm hiểu. Kiểm tra kỹ đơn xin việc, ghi chú phỏng vấn hoặc hồ sơ chuyên môn của từng cá nhân để tìm ra những ứng viên phù hợp nhất.

Cân nhắc cho phép người cố vấn hoặc người được cố vấn của bạn tham gia vào quá trình lựa chọn. Cung cấp cho người cố vấn hoặc người được cố vấn lựa chọn ba ứng viên mà bạn đã xác định là phù hợp nhất dựa trên đánh giá của bạn. Việc cho phép người tham gia đưa ra lựa chọn cuối cùng có thể mang lại cho họ cảm giác làm chủ quá trình.

Các chương trình cố vấn thành công tại nơi làm việc dựa vào một nhóm đa dạng các cố vấn và người được cố vấn

5 . Cung cấp đào tạo cố vấn

Trước khi chương trình bắt đầu, sẽ rất hữu ích khi đào tạo những người cố vấn của bạn để họ hiểu những mong đợi của bạn và cách hỗ trợ tốt nhất cho những người cố vấn của họ. Thảo luận những điều sau đây.

- Chương trình cố vấn tại nơi làm việc là gì?

- Những người cố vấn và người được cố vấn sẽ được hưởng những lợi ích gì?

- Việc cố vấn sẽ diễn ra bao lâu một lần?

- Hình thức cố vấn sẽ diễn ra như thế nào?

Có nhiều cách để cố vấn có thể diễn ra. Người cố vấn có thể thể hiện các kỹ năng mới, quan sát người cố vấn và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng, các cuộc gọi bán hàng đóng vai hoặc các tương tác quan trọng khác. Thảo luận về những lựa chọn này với người cố vấn của bạn và khuyến khích họ làm việc chặt chẽ với những người cố vấn của mình để đưa ra một chương trình phù hợp với cả những người tham gia.

Mục tiêu của đào tạo người cố vấn là trang bị cho người cố vấn của bạn những công cụ cần thiết để thành công. Sau đó, mỗi người cố vấn sẽ chọn cách tiếp cận phù hợp dựa trên kinh nghiệm của họ và đánh giá của người được cố vấn.

Mặc dù các cá nhân có thể tự mình tìm kiếm những người cố vấn, nhưng việc đưa ra một định dạng có cấu trúc để loại mối quan hệ này phát triển có giá trị rất lớn. Một chương trình cố vấn có tổ chức tại nơi làm việc giúp những nhân viên có tham vọng dễ dàng tìm được những cố vấn sẵn sàng giúp họ đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát