PHÂN TÍCH VIỆC ĐO LƯỜNG ROI CỦA BẰNG MÔ HÌNH V 

Mô hình V của phương pháp ROI tập trung vào việc tạo ra một chiến lược dự án hoàn chỉnh thông qua phân tích ban đầu, thiết lập mục tiêu, thu thập dữ liệu, cô lập các tác động và đưa ra đánh giá cuối cùng về các dự án và chương trình của bạn.

Để tạo sự liên kết chương trình thành công; bạn phải làm theo quy trình sau:

Mô hình V của phương pháp ROI tập trung vào việc tạo ra một chiến lược dự án hoàn chỉnh

BƯỚC 1: Mô hình V bắt đầu với Phân tích ban đầu:

Tại sao: Trả lời câu hỏi Tại sao là bước đầu tiên trong Phương pháp ROI. Trong bước này, bạn đặt những câu hỏi như: "Tại sao bạn lại tham gia chương trình này?" Tại sao bạn muốn chương trình trở nên thành công? Bạn có thể nhận được những lợi ích gì từ chương trình? Ai sẽ được hưởng lợi từ chương trình?

Phân tích ban đầu bao gồm xác định nhu cầu:

Nhu cầu hoàn vốn: Vấn đề đầu tiên là giải quyết nhu cầu hoàn trả tiềm năng. Việc xác định nhu cầu trả công, những cơ hội đó để tổ chức kiếm tiền, tiết kiệm tiền, tránh chi phí hoặc làm một số lợi ích lớn hơn, hãy bắt đầu bằng những câu hỏi sau:

- Chương trình này có đáng để làm không?

- Đây có phải là vấn đề đáng giải quyết không?

- Đây có phải là một cơ hội đáng để theo đuổi không?

Nhu cầu kinh doanh: Bắt đầu xác định một hoặc nhiều biện pháp kinh doanh đã có trong hệ thống cần được cải thiện do kết quả của chương trình. Khi xác định nhu cầu kinh doanh, các lĩnh vực cụ thể được lựa chọn để đánh giá tình hình kinh doanh.

Khi bạn đã xác định được nhu cầu hoàn vốn và nhu cầu kinh doanh, bước tiếp theo trong mô hình V là xác định nguyên nhân của các chương trình và chọn cơ hội phù hợp.

Nhu cầu về Hiệu suất: Mô tả vấn đề hoặc cơ hội với các biện pháp tác động kinh doanh và xác định giải pháp hoặc các giải pháp sẽ ảnh hưởng đến các nhu cầu kinh doanh này.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng các cách tiếp cận sau để đi sâu hơn vào phân tích:

- Kiểm tra dữ liệu và hồ sơ.

- Bắt đầu thảo luận với khách hàng.

- Sử dụng điểm chuẩn từ các giải pháp tương tự.

- Sử dụng đánh giá như một móc để bảo mật thêm thông tin.

- Thu hút người khác tham gia vào cuộc thảo luận.

- Thảo luận về thảm họa ở những nơi khác.

- Thảo luận về hậu quả của việc không có sự liên kết kinh doanh.

Nhu cầu học tập: Việc xác định nhu cầu Học tập có thể đảm bảo tất cả các bên biết họ cần phải làm gì và làm như thế nào khi kết quả được giao. Trong một số trường hợp, học tập trở thành giải pháp chính, như trong phát triển năng lực, thay đổi công nghệ và cài đặt hệ thống.

Nhu cầu ưu tiên: Bước này thúc đẩy các yêu cầu của chương trình. Sự ưu tiên của nội dung, quy trình, lịch trình hoặc các hoạt động đối với cấu trúc của chương trình được xác định.

>> 5 cách dễ dàng để đo lường ROI của quá trình đào tạo

>> Kỹ năng cần có của chuyên gia đào tạo

Việc xác định nhu cầu học tập có thể đảm bảo tất cả các bên biết họ cần phải làm gì
và làm như thế nào khi kết quả được giao

BƯỚC 2: Thiết lập Mục tiêu theo phân tích nhu cầu của bạn

Các mục tiêu của chương trình cần được thống nhất trong khi lập kế hoạch cho chương trình. Mục tiêu SMART rất cần thiết vì nó giúp cung cấp chương trình rõ ràng và liên kết chặt chẽ với việc đánh giá. Việc đánh giá một chương trình với Mục tiêu THÔNG MINH sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mục tiêu phản ứng:

Mục tiêu phản ứng giúp xác định mục tiêu cho phản ứng của người tham gia và các hành động được lên kế hoạch. Các doanh nghiệp có thể chuẩn bị một bảng câu hỏi trong đó những người tham gia phải đánh giá trên 5.

Có thể bao gồm các câu sau:

- Chương trình phù hợp với nhu cầu của đối tượng mục tiêu.

- Người điều hành / tổ chức đã trả lời câu hỏi của tôi.

- Chương trình có giá trị đối với sứ mệnh, sự nghiệp hoặc tổ chức này.

- Chương trình rất cần thiết cho sự thành công của tôi (của chúng tôi).

- Chương trình là động lực cho tôi (chúng tôi).

- Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập tập trung vào các điểm như:

Hiệu suất: người tham gia hoặc các bên liên quan sẽ có thể làm gì nhờ kết quả của chương trình.

Điều kiện: Các tình huống mà người tham gia hoặc bên liên quan sẽ thực hiện các nhiệm vụ và quy trình khác nhau.

Thành thạo: Tiêu chí hoặc mức độ thành thạo cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ, quy trình hoặc thủ tục mới là một phần của giải pháp.

Mục tiêu ứng dụng

Mục tiêu Ứng dụng cho biết những người tham gia sẽ áp dụng hoặc sử dụng các chương trình như thế nào. Để các chương trình thành công, những người tham gia cần có những thay đổi hành vi rõ ràng.

>> Mô hình đánh giá đào tạo bốn cấp độ của Kirkpatrick

>> Lý thuyết học tập trải nghiệm và phong cách học tập của Kolb

>> Quy tắc 80/20 là gì? Tại sao nó lại hiệu quả trong doanh nghiệp

Các mục tiêu của chương trình đánh giá cần được thống nhất trong khi lập kế hoạch cho chương trình

BƯỚC 3: MÔ HÌNH QUÁ TRÌNH ROI

Sự phù hợp của chương trình với các mục tiêu kinh doanh là điều cần thiết cho sự thành công chung. Đánh giá bắt đầu bằng các mục tiêu của chương trình, dự án. Lập kế hoạch dữ liệu được yêu cầu để mong đợi câu trả lời cho các câu hỏi cơ bản liên quan đến chương trình, dự án hoặc sáng kiến ​​kinh doanh.

Đánh giá này bao gồm năm cấp độ dữ liệu:

Cấp độ 1- Phản ứng và Hành động có kế hoạch: Dữ liệu được thu thập về mức độ liên quan và tầm quan trọng đối với công việc. Những người tham gia thấy chương trình có hiệu quả như thế nào? Hiệu quả của việc đào tạo Huấn luyện viên và tần suất họ sẽ giới thiệu cho người khác.

Cấp độ 2- Học tập: Đánh giá trong bước này giúp khám phá những điểm mạnh / điểm yếu của chương trình. Chuyển phản hồi thành hành động, thu hút sự tham gia của các thành viên trong nhóm và truyền đạt kết quả một cách hiệu quả.

Cấp độ 3 -Áp dụng / Thực hiện: Bao gồm một kế hoạch hành động hoàn chỉnh và được điều chỉnh. Việc thu thập dữ liệu này sẽ giúp bạn xác định các rào cản và yếu tố thúc đẩy, đồng thời cũng chỉ ra những cải thiện về kỹ năng.

Cấp độ 4 –Tính ảnh hưởng : Dữ liệu liên quan đến tác động của dự án sẽ tập trung vào sự thay đổi trong doanh thu hàng tháng, tiết kiệm tiền trực tiếp, doanh thu tự nguyện, chỉ số ấn tượng của khách hàng.

Mức 5 –ROI: ROI = [(Lợi ích thu được từ khoản đầu tư - Chi phí đầu tư) / Chi phí đầu tư] * 100

Phần kết luận

Mô hình chữ V tập trung vào cách:

- Thu thập dữ liệu để xác định nhu cầu,

- Đặt mục tiêu phù hợp cho chương trình hoặc dự án kinh doanh của bạn,

- Đánh giá các dự án và đo lường kết quả.

Nội dung được biên soạn bởi Mr. Cao Vương

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)