5 CÁCH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CÓ THỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH DOANH

Đào tạo dựa trên năng lực là một cách tiếp cận có cấu trúc để đào tạo và đánh giá nhằm mục đích đạt được kết quả cụ thể phù hợp với thành công của tổ chức. Vậy có những cách đào tạo dựa trên năng lực nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho công ty bạn?

Trước tiên, các tổ chức phát triển bản đồ năng lực, danh sách các năng lực (dựa trên hành vi của những người có hiệu suất hàng đầu) xác định những gì cần thiết để đưa tổ chức đến thành công.

1. Tạo năng lực ngay từ đầu là một bước đi đúng hướng

Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà. Bước đầu tiên của bạn là tạo một bản thiết kế cho biết tất cả các tính năng bạn muốn trong nhà của bạn. Đây là một quá trình rất hữu ích và đầy mạnh mẽ. Bạn xác định rõ nhu cầu và mong muốn của mình, viết nó ra và sắp xếp theo cách đáp ứng yêu cầu của bạn. Vâng, phải mất một thời gian, nhưng những gì bỏ ra là hiển nhiên. So với không có, vây dựng ngôi nhà bạn muốn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tạo bản đồ năng lực là một bài tập lớn trong việc xác định những gì cần thiết để tổ chức thành công bằng cách ghi lại các hành vi, khả năng và thậm chí thái độ của những người thành công nhất. Thời gian và nỗ lực cần thiết để hoàn thành bài tập thể hiện cam kết học tập và phát triển của tổ chức, và bây giờ nhân viên và nhóm nhân sự của bạn sẽ có kế hoạch chi tiết để làm theo!

2. Năng lực cần gắn với mục tiêu kinh doanh

Bản đồ không chỉ là một danh sách các kỹ năng và khả năng tùy ý. Chúng được gắn với các mục tiêu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là những người có những năng lực đó sẽ làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn, do đó có thể hài lòng hơn với công việc của mình. Học hỏi và phát triển dựa trên những năng lực đó có thể giúp nhân sự mới hơn hoặc làm việc kém hiệu quả hơn thu hẹp khoảng cách hiệu suất, vấn đề bây giờ đã được xác định rõ ràng. Điều này đưa chúng ta đến cái thứ ba, chúng ta có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh…

Học hỏi và phát triển dựa trên những năng lực đó có thể giúp nhân sự mới hơn hoặc làm việc kém hiệu quả hơn

3. Bản đồ năng lực cung cấp các mục tiêu mạch lạc cho đội ngũ nhân sự của bạn

Một bản đồ năng lực chính xác đặc biệt hữu ích cho đội ngũ nhân sự của bạn. Nó mang lại cho nhóm những nghiên cứu để phục vụ tuyển dụng, những năng lực để đào tạo và phát triển, làm thế nào để thưởng cho những người có thành tích cao và thậm chí hỗ trợ lập kế hoạch thăng tiến và duy trì. Một trong những chi phí lớn nhất trong hầu hết các tổ chức là chi phí dành cho chức năng nhân sự. Bản đồ năng lực và đào tạo dựa trên năng lực làm cho việc tổ chức nhân sự của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

>> Tầm quan trọng của việc đào tạo dựa trên năng lực trong phát triển kỹ năng nhân viên

>> Cách xây dựng quy trình đào tạo nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp

>> Mô hình Train the Trainer là gì và và lợi ích đối với doanh nghiệp như thế nào?

4. CBL giảm các khoản nợ và sai sót, tăng tính công bằng

Một cách tinh tế hơn mà đào tạo dựa trên năng lực có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh là giảm trách nhiệm mà công ty có thể phải đối mặt do thực tiễn nhân sự không công bằng hoặc sai lầm hoặc sai sót của nhân viên. Một mô hình đào tạo dựa trên năng lực đặt ra những kỳ vọng hiệu suất rõ ràng, không thiên vị, làm giảm sự không hài lòng của nhân viên và nguy cơ đánh giá hiệu suất chủ quan. Điều này làm tăng sự công bằng trong việc tuyển dụng, đánh giá, bồi thường và phát triển.

Kiểu phát triển này thu hẹp khoảng cách giữa người có hiệu suất thấp hơn và người có hiệu suất hàng đầu, tăng độ chính xác và hiệu quả, giảm sai sót và do đó làm tăng sự hài lòng của khách hàng.

Một mô hình đào tạo dựa trên năng lực làm tăng sự công bằng trong việc
tuyển dụng, đánh giá, bồi thường và phát triển.

5. CBL hỗ trợ thúc đẩy và phát triển nhân sự

Đào tạo dựa trên năng lực được hỗ trợ bởi một chương trình giảng dạy rõ ràng để phát triển nhân viên. Hầu hết các mô hình hỗ trợ sự phát triển năng lực từ nhận thức đến ứng dụng để làm chủ. Có những kỳ vọng hiệu suất rõ ràng gắn liền với mục tiêu kinh doanh giúp nhân viên cảm thấy có giá trị và chủ động trong sự phát triển của chính họ. Đào tạo và phát triển có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Điều này làm tăng sự hài lòng của nhân viên, từ đó giảm chi phí đào tạo và cải thiện doanh thu. Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể biết hiệu quả chi phí cao hơn bao nhiêu để duy trì nhân viên hạnh phúc, có hiệu suất cao hơn là liên tục cần thuê và đào tạo những tân binh.

Tóm lại, làm thế nào để dựa trên năng lực thực sự có thể giúp thúc đẩy kết quả kinh doanh của bạn? 

- Tự tạo bản đồ năng lực là một bài tập làm rõ, có giá trị.

- Năng lực được liên kết với các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Cho phép tất cả xác định khoảng cách đào tạo cụ thể và tạo kế hoạch đào tạo cá nhân, có mục tiêu.

- Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và lập kế hoạch nghề nghiệp khả thi và hiệu quả.

- Làm cho các quyết định tuyển dụng, chuyển nhượng và thăng tiến dễ dàng và công bằng hơn.

- Kế hoạch phát triển rõ ràng và định hướng sự nghiệp giúp tổ chức của bạn chuẩn bị tốt hơn cho các nhu cầu trong tương lai.

Giống như làm theo kế hoạch chi tiết khi bạn xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình, đào tạo dựa trên năng lực giúp tổ chức của bạn bắt đầu với suy nghĩ rõ ràng về những hành vi và mức độ hiệu suất để có thể thành công và phát triển. Mặc dù nó có thể là một quá trình đầy thách thức, nhưng những gì bỏ ra là rất lớn.

Bạn có thể tham khảo phần mềm đào tạo dựa trên thu nhập cho doanh nghiệp như Acabiz - giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thời gian tổ chức đào tạo và dễ dàng quản lý hơn. 

Nguồn: Competency-Based Learning của Obsidian Learning, Agilearn dịch

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz