CÁCH XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

Bộ phận nhân sự của một công ty có trách nhiệm đảm bảo nhân viên được đào tạo và phát triển mà họ cần để thành công trong vai trò của mình và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Các nhân viên nhân sự sử dụng kế hoạch đào tạo và phát triển để tạo ra một lịch trình tổ chức các khóa học cung cấp cho các nhân viên cụ thể nhằm nâng cao kỹ năng và kiến ​​thức của họ. Trong bài viết này, Acabiz sẽ giúp bạn cách xây dựng quy trình đào tạo nội bộ chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đào tạo và phát triển là gì?

Đào tạo và phát triển là một quá trình giáo dục liên tục trong đó bộ phận nhân sự giúp nhân viên cải thiện bộ kỹ năng của họ, học các khái niệm mới và có thêm kiến ​​thức về công việc hoặc chức năng cụ thể của họ để cải thiện công việc và hiệu suất tổng thể của họ, cung cấp cho nhân viên đào tạo và phát triển thường xuyên giúp công ty phát triển và cải thiện.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển và ngày càng trở nên nổi bật hơn ở nơi làm việc, điều quan trọng là các công ty phải tạo ra các kế hoạch đào tạo và phát triển để giúp nhân viên cập nhật các xu hướng, công nghệ và kỹ năng mới.

Bộ phận nhân sự cũng có thể cung cấp đào tạo về cập nhật các quy tắc, chính sách và thủ tục của công ty, cũng như hướng dẫn về luật cập nhật liên quan đến nơi làm việc và đào tạo về sức khỏe và an toàn. Đào tạo và phát triển có thể dưới hình thức đào tạo trên lớp, các khóa học đại học, hội thảo, các khóa học trực tuyến hoặc đào tạo tại chỗ. Bộ phận nhân sự sẽ tổ chức các lớp học này và ngân sách cho vật chất, vận chuyển và chỗ ở liên quan đến khóa đào tạo.

>> Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Tại sao đào tạo và phát triển lại quan trọng?

Đào tạo và phát triển nhân viên rất quan trọng đối với một tổ chức vì nó giúp các thành viên trong nhóm của bạn đóng góp vào thành công chung của công ty bằng cách tăng sự tự tin, hiệu quả và năng suất của nhân viên. Khi bạn cung cấp cho nhóm của mình chương trình đào tạo giúp họ liên tục cải thiện các kỹ năng và kiến ​​thức của mình, bạn cũng khuyến khích họ đóng góp vào sự phát triển của tổ chức bằng cách đóng góp những ý tưởng mới. Các lợi ích của kế hoạch học tập và phát triển liên tục bao gồm:

Tăng hiệu suất và năng suất của nhân viên

Khi bạn cung cấp đào tạo và phát triển liên tục cho nhân viên, họ có thể đạt được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của mình một cách chính xác. Đào tạo và phát triển liên tục giúp củng cố kiến ​​thức và kỹ năng mà họ có thể quên theo thời gian. Họ cũng sẽ hiểu rõ hơn về vai trò cụ thể của họ là gì và những trách nhiệm liên quan đến vị trí của họ. Sự kết hợp giữa kiến ​​thức, kỹ năng và sự hiểu biết về vai trò của họ giúp tăng cường sự tự tin của họ, đồng thời giúp cải thiện hiệu suất công việc tổng thể của họ. Khi nhân viên được cập nhật về các tiêu chuẩn ngành thay đổi nhanh chóng và công nghệ mới, họ có thể giúp công ty vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh.

>> Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Xác định và củng cố các lĩnh vực cơ hội

Nhân viên có cả những thuộc tính mạnh mẽ mà họ đóng góp cho nơi làm việc và những lĩnh vực có cơ hội mà họ có thể cải thiện. Bộ phận nhân sự có trách nhiệm giúp công ty xác định các lĩnh vực cơ hội này cho cá nhân nhân viên và lập các kế hoạch đào tạo và phát triển để giúp họ củng cố các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này sẽ tạo thêm niềm tin cho nhân viên rằng họ có thể làm đúng công việc của mình, điều này sẽ giúp thúc đẩy họ nỗ lực hết mình.

Tạo và duy trì sự nhất quán trong toàn nhóm

Khi tất cả mọi người ở nơi làm việc được đào tạo như nhau, tất cả đều có nền tảng thông tin giống nhau để làm việc. Điều này giúp tạo ra sự nhất quán trong lực lượng lao động. Với tư cách là nhân viên liên kết nhân sự, bạn có trách nhiệm thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển đối với các thủ tục và chính sách của công ty để đảm bảo rằng mọi người đều có kiến ​​thức nền tảng như nhau.

Nâng cao tinh thần và sự hài lòng của nhân viên

Bạn cũng có thể giúp nâng cao tinh thần và sự hài lòng của nhân viên bằng cách cung cấp cho họ thông tin cần thiết để họ cảm thấy tự tin vào vị trí của mình. Khi một công ty dành thời gian và tiền bạc để đào tạo nhân viên của họ, điều đó cho thấy nhân viên họ được đánh giá cao và công ty cũng muốn giúp họ phát triển. Điều này giúp thúc đẩy tinh thần của nhân viên nói chung và sự hài lòng trong công việc.

>> Kaizen là gì? Áp dụng Kaizen thay đổi doanh nghiệp như thế nào

>> Lương có thật sự quan trọng

Tạo cơ hội học hỏi các kỹ năng và công nghệ mới

Nhiều ngành công nghiệp ngày nay đang áp dụng các công nghệ mới với tốc độ ngày càng nhanh và để nhân viên, đặc biệt là những người đã làm việc với công ty lâu năm, học được những kỹ năng mới mà họ cần được đào tạo. Khi công ty áp dụng công nghệ mới vào nơi làm việc, bạn có thể sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên hiện tại về cách sử dụng công nghệ đó để cải thiện hiệu quả và năng suất của họ.

Cách tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên

Là một nhân viên liên kết nguồn nhân lực, bạn cần biết cách tạo và thực hiện một kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên nhằm cung cấp chương trình đào tạo phù hợp cho những nhân viên cần nó. Việc phát triển và thực hiện đúng kế hoạch cũng quan trọng như chính quá trình đào tạo thực tế. Có bốn quy trình cơ bản mà bạn có thể làm theo để xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển thành công và triển khai chương trình cho các thành viên trong nhóm của mình:

1 . Đánh giá nhu cầu của nhóm của bạn

Bước đầu tiên để lập kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên là đánh giá nhu cầu của cả công ty và nhóm của bạn. Có một số chương trình đào tạo nhất định mà mọi người trong một tổ chức nên nhận được, chẳng hạn như các chương trình liên quan đến các chính sách của công ty và các vấn đề an toàn. Nhưng các khóa đào tạo khác liên quan đến các bộ kỹ năng và kiến ​​thức ngành có thể khác nhau giữa các bộ phận. Ví dụ: kế hoạch đào tạo và phát triển hiệu quả nhất cho nhóm bán hàng có thể sẽ khác với chương trình hiệu quả nhất cho nhóm CNTT.

Giai đoạn này của quá trình được gọi là giai đoạn phân tích nhu cầu đào tạo. Nó có thể liên quan đến việc yêu cầu nhân viên hoàn thành các bản tự đánh giá cũng như nhận được đánh giá và khuyến nghị từ người giám sát của họ để xác định năng lực cốt lõi nào họ có khả năng cải thiện và mục tiêu kinh doanh chính mà những năng lực đó giải quyết.

>> Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến như thế nào

2 . Tạo một kế hoạch

Tiếp theo, bạn tạo kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên bằng cách điền vào các mục tiêu kinh doanh chính, năng lực cốt lõi cần phát triển và kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đó. Bạn sẽ cần phải xem xét ngân sách, quy mô của nhóm được đào tạo và chi tiết cụ thể của từng khóa đào tạo khi xác định những hành động nào bạn sẽ thực hiện để đào tạo và phát triển đội của mình, khi nào và ở đâu các khóa đào tạo đó, nội dung của khóa đào tạo. sẽ là gì và những tài liệu nào bạn sẽ cần để làm cho chương trình đào tạo thành công.

3 . Cung cấp khóa đào tạo

Bước tiếp theo là bạn phải cung cấp khóa đào tạo cho nhóm của mình. Cho dù bạn là người cung cấp hướng dẫn hay bạn đã làm việc với người hướng dẫn đào tạo, bạn sẽ cần đảm bảo nội dung của chương trình đào tạo được truyền tải một cách phù hợp để các thành viên trong nhóm tìm hiểu thông tin họ cần để cải thiện năng lực cốt lõi của họ và đạt được thành tựu kinh doanh chính mục tiêu đào tạo đang nhắm tới. Mỗi buổi đào tạo phải hấp dẫn, thú vị và hấp dẫn để các thành viên trong nhóm của bạn sẽ nhận được thông tin theo cách khuyến khích họ lưu giữ những gì họ học được và áp dụng nó tại nơi làm việc.

4 . Đánh giá sự thành công của đào tạo

Giai đoạn cuối cùng trong quá trình đào tạo và phát triển nhân viên là đánh giá sự thành công của khóa đào tạo và bắt đầu đánh giá mới về nhu cầu của công ty và nhóm của bạn. Bạn sẽ cần xác định xem nhóm của mình có thể duy trì và áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức được dạy trong khóa đào tạo, cũng như năng lực cốt lõi và mục tiêu kinh doanh mà họ có thể làm để cải thiện tiếp theo. Các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên thành công nhất thường là những chương trình khuyến khích giáo dục và phát triển liên tục.

Hy vọng với những chia sẻ trên, Acabiz sẽ giúp doanh nghiệp bạn có một quy trình đào tạo bài bản và đạt hiệu quả cao

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz