Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là điều cực kỳ cần thiết nếu muốn xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp và văn hóa ứng xử cởi mở.

Một doanh nghiệp muốn kiến tạo, duy trì và quản lý văn hóa ứng xử nơi công cộng có hiệu quả và bền vững thì cần có một giải pháp hệ thống căn cơ, có hiệu lực cao và được nhân viên chấp nhận. Vậy làm thế nào để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp. Hãy cùng Acabiz tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là gì?

Đây là tập hợp những nguyên tắc, tiêu chuẩn hoặc quy định có tác dụng hướng dẫn cho các quyết định, quy trình và các hệ thống trong doanh nghiệp. Văn bản này cũng sẽ quy định cách hành xử thích hợp của cá nhân, tổ chức, nêu rõ những hành vi bị cầm và cách xử lý khi có ai đó vi phạm điều đã đề ra.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Tại sao cần xây dựng các quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp?

Bộ quy tắc ứng xử, học giao tiếp trong doanh nghiệp chính là nền tảng, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức mà doanh nghiệp cho là đúng. Nó giúp định hướng, quản lý nhân sự bằng các quy chuẩn đạo đức mà còn góp phần xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp, có sự liên kết chặt chẽ với các văn bản pháp lý về chế tài xử phạt.

Doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên làm theo những quy tắc ứng xử, không nên làm theo những điều bị cấm. Điều nãy hỗ trợ nhà quản lý định hướng lối sống và phong cách hành xử có văn hóa của cộng đồng, tổ chức và xã hội. Qua đây, doanh nghiệp cũng có thể tránh được những rủi ro về tham nhũng trong doanh nghiệp.

Hơn thế nữa, bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là điều giúp gắn kết các thành viên. Giúp toàn doanh nghiệp thống nhất được cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động.

Nội dung của bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Các quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Tùy vào đặc thù từng doanh nghiệp và mục tiêu riêng mà mỗi doanh nghiệp xây dựng bộ quy tắc ứng xử riêng. Tuy nhiên, các bộ quy tắc thường bao gồm một số những nội dung chính sau:

-          Thông điệp cá nhân của lãnh đạo và cam kết của doanh nghiệp về nhiều vấn đề

-          Lý do doanh nghiệp cần có bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh, trong các hoạt động

-          Các giá trị cốt lõi, tầm nhìn sứ mệnh, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp

-          Giá trị và nguyên tắc kinh doanh của doanh nghiệp

-          Các hành vi được chấp nhận và không được chấp nhận trong doanh nghiệp

-          Các bước hành động trong hoàn cảnh gặp tình huống rủi ro

-          Cách thức và quy trình tìm kiếm chỉ dẫn hoặc giải pháp cụ thể, địa chỉ khi cần tư vấn

-          Các hình thức khen thưởng khi tuân thủ tốt và hình phạt khi vi phạm.

Yêu cầu đối với bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp

Ứng xử trong doanh nghiệp

Chúng ta không thể đảm bảo được chắc chắn rằng tất cả các nhân viên sẽ tuân thủ đầy đủ các quy tắc đã được đặt ra. Vì vậy, để đảm bảo tính hiệu quả của bộ quy tắc ứng xử, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng bộ quy tắc cần:

-          Trình bày ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ, logic và khoa học

-          Ngôn ngữ tích cực, truyền cảm hứng, có tính bao hàm

-          Không nên tạo ra bộ quy tắc với một danh sách dài những điều bị cấm đoán

-          Cung cấp các tài liệu tham khảo giải thích chi tiết hoặc những chính sách cụ thể kèm theo

Sau khi đã có được bộ quy tắc ứng xử, chúng cần được truyền đạt một cách rõ ràng, đầy đủ đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp. Nhà quản lý cũng có thể tổ chức buổi chia sẻ với nhân viên về tầm quan trọng và những lợi ích mà bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp mang lại. Từ đó, toàn bộ nhân viên có thể hiểu rõ và tự nguyện thực hiện theo.

Bên cạnh đó, bộ quy tắc cũng nên được truyền tải tới các đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ cũng nắm được các quy tắc này khi làm việc với doanh nghiệp.

 

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp. Đây cũng là kim chỉ nam dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp từ bên trong. 

>> Cách tạo động lực cho nhân viên hiệu quả

>> Đào tạo hội nhập trong doanh nghiệp

>> Quy trình đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp SMES

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz