3 LOẠI KIẾN TRÚC TRONG THIẾT KẾ ELEARNING

Các khóa học elearning có thể khác nhau về nội dung cũng như là cách thiết kế. Tuy nhiên, bài viết này Acabiz sẽ đưa ra 3 loại kiến trúc trong thiết kế elearning được áp dụng phổ biến nhất hiện nay.

Các khóa học khác nhau được thiết kế dựa trên các quan điểm và kỹ thuật khác nhau trong học tập. Trong thời đại hiện nay, đã có rất nhiều quan điểm học tập khác nhau, mỗi quan điểm được sử dụng trong các khóa học điện tử khác nhau. Hiện tại, có ba kiến ​​trúc thiết kế elearning dựa trên các quan điểm này, đó là, tiếp thu dựa trên quan điểm thu nhận thông tin, chỉ thị dựa trên quan điểm tăng cường phản ứng và khám phá có hướng dẫn bắt nguồn từ quan điểm xây dựng kiến ​​thức.

Các khóa học khác nhau được thiết kế dựa trên các quan điểm và kỹ thuật khác nhau trong học tập

Học tập điện tử tiếp thu

Học tập điện tử tiếp thu tập trung vào việc cung cấp thông tin để người học xử lý và tiếp thu. Khi thông tin mới được trình bày, người học có nhiệm vụ tiếp nhận càng nhiều thông tin càng tốt. Loại kiến ​​trúc này được đặc trưng bởi sự tương tác của người học, đặc biệt là về khía cạnh hành vi, vì nó không yêu cầu người học phản hồi với thông tin được trình bày. Các tình huống mà kiểu kiến ​​trúc này có thể áp dụng là khi định hướng, tổng quan và trình bày thông tin đơn giản. Ví dụ như các chương trình video tuyến tính, hình ảnh động và các bài giảng được trình bày dưới dạng âm thanh. Khi được trình bày theo những cách khuyến khích sự tham gia tâm lý cao và theo cách khơi gợi sự quan tâm và chú ý của người học.

>> Các chức năng và lợi ích cơ bản của LMS

>> 4 vị trí công việc trong bộ phận L&D

>> Phương pháp Kaizen: 8 bước để cải tiến liên tục

Chỉ thị elearning

Dựa trên quan điểm tăng cường phản hồi, kiến trúc trong thiết kế elearning dựa trên chỉ thị elearning đặc trưng bởi mô hình “giải thích - ví dụ”, “câu hỏi - phản hồi”. Thông tin đầu tiên được hình thành và tiếp nhận, sau đó sẽ tiến hành các bài kiểm tra và thực hành, tiếp theo đó sẽ là phản hồi về đánh giá cho các bài kiểm tra và kết quả đó sẽ được trình bày cho người học. Thông thường, các thông tin sẽ được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản trước, bắt đầu đó là các kỹ năng dễ tiếp thu. Đánh giá sẽ được đưa ra trước khi tiếp tục các chủ đề khác với các kỹ năng phức tạp hơn. với các câu hỏi và phản hồi được cung cấp thường xuyên trong quá trình thực hiện.

Khả năng tương tác ở mức độ trung bình, cùng với phương pháp có cấu trúc và tổ chức cao, làm cho kiến trúc học tập này phù hợp nhất cho những người học mới làm quen với nội dung và kỹ năng của các khoá học. Về cơ bản, cách hướng dẫn này cũng có thể áp dụng nhiều trong việc xây dựng năng lực cho các kỹ năng khác nhau mà người học được yêu cầu thực hiện trong lĩnh vực thực hành của mình trong các tình huống mà họ được yêu cầu.

Kiến trúc trong thiết kế elearning dựa trên chỉ thị elearning đặc trưng bởi mô hình “giải thích - ví dụ”, “câu hỏi - phản hồi”

Học điện tử từ những khám phá có hướng dẫn

Kiến trúc trong thiết kế elearning là khám phá có hướng dẫn, tập trung vào việc tương tác giữa các phương pháp giảng dạy và quá trình xử lý nhận thức của người học. Khám phá có hướng dẫn nhấn mạnh nhiều đến sự kiểm soát của người học và chương trình hướng dẫn. Bằng cách này, người học được yêu cầu có sự chủ động khám phá những gì phải làm và tìm kiếm các công cụ và thông tin phù hợp để tiến hành. Mức độ tương tác cao cần thiết làm tăng khả năng xây dựng xây dựng kiến thức của người học và cho phép tích hợp đáng kể hơn thông tin mới vào kiến thức trước đó. 

Các phương pháp được thành lập trên quan điểm này sẽ xử lý đáng kể quá trình nhận thức của người học và cho phép tư duy phân tích và phê bình hiệu quả nhiều hơn. Chủ yếu, học khám phá có hướng dẫn sử dụng các phương pháp đưa người học vào các tình huống đòi hỏi kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề. Các kỹ thuật phổ biến được sử dụng là các tình huống học tập trải nghiệm như mô phỏng, trò chơi và các trải nghiệm dựa trên tình huống. 

Để học tập elearning hiệu quả, sự kết hợp giữa 3 loại kiến trúc này được phối hợp tùy theo mục tiêu và mục tiêu của khóa học. Có thể sử dụng bất kỳ cách nào trong 3 loại kiến trúc này, miễn là chúng được sử dụng để kích thích việc xây dựng kiến thức tích cực. Sử dụng 3 loại kiến trúc học tập này sẽ mang lại cho người học trải nghiệm học tập tốt hơn, kích thích nhận thức và khuyến khích tích hợp kiến thức vào các lĩnh vực thực hành khác nhau. 

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz