KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NHÂN VIÊN CHO NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIỆU QUẢ

Hãy dành một chút thời gian để làm rõ mối quan hệ giữa năng lực và kỹ năng. Một kỹ năng là chiến thuật hoặc liên quan đến nhiệm vụ. Năng lực là tập hợp các kỹ năng cộng với kiến thức cộng với khả năng/năng khiếu và tích hợp tất cả những kỹ năng này vào các hành vi có thể quan sát được.

Thí dụ:

- Năng lực: Lái xe

- Kỹ năng: Vận hành xe

- Kiến thức: Luật giao thông

- Khả năng/Năng khiếu: Bình tĩnh, khả năng tập trung

Kỹ năng được học nhanh hơn năng lực, bởi vì năng lực đòi hỏi phải sử dụng nhiều kỹ năng với nhau. Năng lực được đánh giá theo cấp độ, từ người mới bắt đầu đến thành thạo. Bất cứ ai đã cố gắng học tiếng Đức hoặc dạy ai đó lái xe ô tô đều có thể chứng thực sự khác biệt rõ rệt giữa người mới bắt đầu và người lái xe có kinh nghiệm, hay một chuyên gia. Hơn nữa, lái một chiếc xe bốn cửa thông thường rất khác với lái xe limousine hoặc xe mười tám bánh. Năng lực lái xe có cấp độ, tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh mà năng lực hỗ trợ.

Đào tạo dựa trên năng lực có nghĩa là dạy năng lực, không chỉ là kỹ năng cá nhân. Để tối ưu, đào tạo bao gồm thực hành tích hợp và áp dụng các kỹ năng và kiến thức để trở thành chuyên gia. Đánh giá kỹ năng là một phần đặc biệt của việc đánh giá năng lực.

Thiết kế đào tạo dựa trên năng lực là tập trung vào vai trò thay vì định hướng nội dung. Mục tiêu đào tạo kỹ năng cho một khóa học lần lượt gắn với một năng lực liên quan đến một hoặc nhiều vai trò.

Ví dụ, khi một hệ thống phần mềm mới được triển khai, đào tạo sẽ được liên kết tới vai trò của nhân viên để giải quyết các năng lực mà mỗi vai trò yêu cầu. Một nhân viên bán hàng sẽ học cách xử lý các đơn đặt hàng. Một người quản lý sẽ học cách chạy các báo cáo để phân tích chi tiêu. (Ngược lại, nếu đào tạo được tổ chức xung quanh phần mềm, tất cả nhân viên có thể tham gia đào tạo về chức năng của toàn bộ hệ thống, bao gồm cả những phần họ sẽ không bao giờ sử dụng, lãng phí thời gian của nhân viên, nhanh chóng giảm động lực và tính duy trì.)

Cũng giống như nội dung, những đánh giá hữu ích nhất được điều chỉnh theo yêu cầu công việc và mục tiêu đào tạo phù hợp với vai trò của người học.

Đào tạo dựa trên năng lực có nghĩa là dạy năng lực, không chỉ là kỹ năng cá nhân.

Những loại mục tiêu bạn đang thử nghiệm?

Năng lực bao gồm các kỹ năng, kiến thức, năng khiếu và sự kết hợp của chúng. Để có được kết quả kiểm tra hữu ích, chính xác, đáng tin cậy, bạn phải sử dụng đúng loại thử nghiệm cho từng loại. Một lỗi đánh giá phổ biến là sử dụng phương pháp kiểm tra kiến thức cho mục tiêu kỹ năng.

Ví dụ mục tiêu kiến thức:

- Liệt kê các thành phần của động cơ.

- Giải thích hai thách thức chung của luật hiệp ước trong vùng biển quốc tế.

Ví dụ mục tiêu kỹ năng:

- Áp dụng các nguyên tắc giao tiếp tốt để hiểu được nhu cầu của khách hàng tiềm năng. 

- Thực hiện thủ tục mở khóa/đính tag.

- Xác định vị trí và khắc phục sự cố rò rỉ trong hệ thống thoát nước.

- Phân tích thông tin để đề xuất một quá trình hành động.

Đúng/sai, nhiều lựa chọn và câu hỏi phù hợp có thể là những lựa chọn tốt để kiểm tra kiến thức. Chúng dễ dàng được lập trình trong đào tạo trực tuyến, và dễ dàng cho một người hướng dẫn trực tiếp khi chấm điểm. Điều đó cũng làm cho chúng trở nên cám dỗ và được sử dụng quá mức. Khi mục tiêu là thể hiện khả năng thực hiện một nhiệm vụ, ngay cả những câu hỏi trắc nghiệm tốt nhất cũng không đủ nếu được triển khai một mình.

>> Tham khảo mẫu kế hoạch kinh doanh chuẩn cho doanh nghiệp

>> Mô hình mục tiêu học tập ABCD trong đào tạo nhân sự

Đánh giá năng khiếu

Một năng khiếu là một khả năng tự nhiên để làm một cái gì đó. Các ví dụ bao gồm lý luận bằng lời nói và cơ học, nhận thức không gian và kiểm tra lỗi. Trong khi một bản lý lịch truyền đạt những thành tựu trong quá khứ, năng khiếu có thể được coi là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất, ngay cả khi chúng chưa được phát triển đầy đủ. Năng khiếu có thể được mài giũa, nhưng không được tạo ra từ con số 0. Một người không nhạy cảm trong việc xử lý số liệu sẽ không có năng khiếu trở thành một kế toán. Một luật sư có nhận thức không gian tốt sẽ có lợi thế trong luật sáng chế cho các đối tượng ba chiều.

Những loại năng khiếu này thường được đo bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn như là một phần của quá trình tuyển dụng. Những ví dụ bao gồm:

- Kiểm tra năng lực khác biệt (DAT)

- Khảo sát năng lực OASIS-3

- Kiểm tra toàn diện cơ học Bennett (BMCT)

Để biết thêm thông tin về bất kỳ thử nghiệm nào bạn đang xem xét sử dụng, Buros Center for Test- ing là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập cung cấp thông tin chi tiết và phê bình các thử nghiệm có sẵn trên thị trường.

Các công ty như SHL, Kenexa, Cubiks, TalentQ và Capp cung cấp các dịch vụ thử nghiệm như vậy.

Tuy nhiên, các bài kiểm tra năng khiếu tiêu chuẩn có thể không giải quyết tất cả các yêu cầu về năng khiếu cho một năng lực, đặc biệt là các yêu cầu về khả năng tâm lý như giữ bình tĩnh dưới áp lực hoặc khả năng tập trung. Hiệu suất ảnh hưởng thường được đánh giá trong các bài kiểm tra dựa trên nhiệm vụ, cũng như các kỹ năng.

Hiệu suất ảnh hưởng thường được đánh giá trong các bài kiểm tra dựa trên nhiệm vụ, cũng như các kỹ năng.

Đánh giá mục tiêu kỹ năng với các bài kiểm tra dựa trên nhiệm vụ

Trong một thử nghiệm dựa trên nhiệm vụ, nhân viên thực sự thực hiện một nhiệm vụ công việc thực tế trong môi trường làm việc thực tế hoặc mô phỏng thực tế của nó. Kiểm tra dựa trên nhiệm vụ là một hình thức đào tạo dựa trên kịch bản. Trong đào tạo hoàn toàn dựa trên kịch bản, nhân viên có thể chọn hành động của mình, quan sát hậu quả và học hỏi từ những sai lầm trong một môi trường an toàn, mang tính xây dựng liên quan trực tiếp đến môi trường làm việc của họ. Điều này cho phép học tập sâu hơn, dễ ghi nhớ hơn mà họ có thể áp dụng trực tiếp vào công việc. Bạn có thể sử dụng thử nghiệm dựa trên kịch bản ở cả cấp độ kỹ năng và cấp độ năng lực, cũng như cho các yêu cầu quan trọng.

Đối với các kỹ năng nhận thức như phân tích thông tin và đưa ra các khuyến nghị, cung cấp cho người học cùng loại thông tin nguồn và tóm tắt họ sẽ nhận được trong công việc. Bạn có thể đánh giá kỹ năng của họ bằng một bài kiểm tra viết. Tốt hơn, hãy để họ gửi phân tích hoặc đề xuất dưới dạng tương tự như họ sẽ làm trong công việc, như một bài thuyết trình hoặc báo cáo. Một giám sát viên, đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn hoặc người hướng dẫn có thể đánh giá và cung cấp phản hồi.

Đào tạo dựa trên kịch bản đặc biệt hữu ích với những kỹ năng phức tạp như dịch vụ khách hàng, giải quyết vấn đề và phân tích phức tạp, trong đó khó có thể cô lập một kỹ năng duy nhất khỏi các kỹ năng, kiến thức và khả năng/năng lực liên quan và hỗ trợ.

>> Cách viết câu hỏi trong bai thi trắc nghiệm trong đào tạo nội bộ

>> Tầm quan trọng của văn hoá học tập trong doanh nghiệp

>> Mẫu KPI cho nhân viên kinh doanh doanh nghiệp không nên bỏ qua

Pro tip

Trong một mô phỏng e-learning dựa trên kịch bản, đánh giá và phản hồi có thể sẽ được mã hóa như một phần của mô-đun và được ghi lại tự động trong LMS. Trong mô phỏng thực tế, một giám sát viên hoặc kiến thức ngang hàng thường đánh giá hiệu suất của người học. Để giữ cho các đánh giá khách quan, nhất quán và công bằng giữa các địa điểm và người đánh giá, điều quan trọng là tất cả những người đánh giá (và người học) đều biết các tiêu chí để thực hiện thành công. Hỗ trợ cho người đánh giá và người học bao gồm các mô tả rõ ràng về nhiệm vụ, danh sách kiểm tra và/hoặc một số dạng thang đánh giá định lượng mức độ kỹ năng được thể hiện.

Tự đánh giá giúp người học tự giúp mình

Đánh giá rất hữu ích không chỉ cho giảng viên và người quản lý. Cho người học cơ hội tự đánh giá khi họ trải qua đào tạo có thể tăng cường sự tham gia, cho phép họ tạm dừng và giải quyết bất kỳ khoảng trống nào họ tìm thấy và thành thạo hơn, rõ ràng hơn về khóa học.

Pro tip

Tự đánh giá giúp người học tự giúp mình

Đánh giá rất hữu ích không chỉ cho giảng viên và người quản lý. Cho người học cơ hội tự đánh giá khi họ trải qua đào tạo có thể tăng cường sự tham gia, cho phép họ tạm dừng và giải quyết bất kỳ khoảng trống nào họ tìm thấy và thành thạo hơn, rõ ràng hơn về khóa học.

Bối cảnh thế giới thực là chìa khóa

Để kiểm tra các kỹ năng theo cách hữu ích và hợp lệ nhất, các đánh giá phải mô phỏng môi trường công việc thực tế. Điều đó có nghĩa là không chỉ làm cho nội dung trở nên quen thuộc và phù hợp với vai trò công việc của người học. (Một nhân viên bán hàng nên thể hiện các kỹ năng phỏng vấn bằng cách phỏng vấn một khách hàng tiềm năng, không phải là một người thuê mới tiềm năng.) Nó cũng có nghĩa là cung cấp:

- Các tài nguyên giống như trong công việc. Cung cấp cho họ quyền truy cập vào cùng thiết bị, công cụ và tài liệu tham khảo giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Tìm các hướng dẫn chính xác có thể là một trong những kỹ năng mà bạn đang thử nghiệm, cũng như liệu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ chính thành công với sự hỗ trợ đó hay không.

- Những thách thức tương tự như trong công việc. Nếu họ thường phải hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa trên boong thuyền trong thời tiết khắc nghiệt, thì việc kiểm tra kỹ năng của họ trong một nhà kho trên bờ được chiếu sáng tốt là một khởi đầu tốt, nhưng nó không phải là một thử nghiệm đầy đủ.

Key takeaways

Đánh giá kỹ năng tập trung vào việc đánh giá cách một nhân viên thực sự thực hiện kỹ năng, có thể như sau:

- Hiệu suất thế giới thực, được đánh giá bởi một người hướng dẫn trực tiếp

- Hiệu suất dựa trên kịch bản, được đánh giá bởi hệ thống máy tính hoặc người hướng dẫn trực tiếp

Chúng được mở rộng bởi các tùy chọn như:

- Phỏng vấn

- Nhập vai

- Bài kiểm tra viết

- Tự đánh giá

- Kịch bản trực diện (ví dụ: trò chơi chiến tranh)

- Kịch bản tương tác trực tuyến, bao gồm các trò chơi nhóm trực tuyến

Đánh giá là hữu ích nhất, hợp lệ và đáng tin cậy khi chúng được gắn với vai trò công việc và mô phỏng môi trường làm việc.

Nguồn: Competency-Based Learning của Obsidian Learning, Agilearn dịch

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát