ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP

Nếu bạn là một HR hoặc ở bộ phận hành chính nhân sự thì bạn không còn xa lạ với định nghĩa này. Vậy định biên nhân sự là gì, nguyên tắc áp dụng như thế nào?

1. Định nghĩa định biên nhân sự

Có thể hiểu đơn giản định biên nhân sự là xác ddingj một số lượng con người với điều kiện phù hợp về phẩm chất cá nhân và tri thức để có thể áp dụng vào một vị trí công việc cụ thể trong tương lai.

Định biên nhân sự là một việc rất quan trọng trong quản trị và sử dụng nguồn nhân lực. Điều kiện để định biên nguồn nhân lực là gì?

- Đối với cấp công ty:

+ Cần có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng.

+ Có kế hoạch kinh doanh cụ thể với ngân sách và các kịch bản thay đổi.

- Đối với cấp bộ phận:

+ Xác định được hệ thống vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn công việc.

+ Xác định được tần suất các nhiệm vụ và quy trình thực hiện công việc một cách tương đối.

+ Xác định được kỳ vọng về mức độ thành thạo và ước lượng được kết quả đầu ra của các vị trí.

+ Nắm rõ về mức độ ứng dụng tự động hóa trong thực thi công việc và hệ thống dữ liệu quản lý.

>> Các kỹ năng cần thiết trong quy trình đào tạo nhân viên telesale

2. Các nguyên tắc trong định biên nhân sự

2.1. Nguyên tắc về tỷ lệ tương quan

Đây là sự tương quan giữa khả năng tài chính của doanh nghiệp trong việc chi trả cho nguồn nhân lực.

- Tỷ lệ tăng hay giảm nhân sự năm nay tăng hoặc giảm theo mức doanh thu mà doanh nghiệp đạt được trong năm trước. Quy tắc này áp dụng với doanh nghiệp có quy mô lớn, sự thay đổi nhân sự có tính kỷ luật cao.

Ví dụ nếu doanh thu tăng 50% thì định biên nhân lực của doanh nghiệp tăng 35%

- Tương quan nhân lực giữa nhóm quản lý và nhân viên trực tiếp thực hiện yêu cầu công việc. Đồng thời cũng là tương qua giữa nhóm lao động trực tiếp và gián tiếp thực hiện công việc.

- Tương quan về ngân sách hay số tiền chi trả cho các nhóm nhân lực cho các nhóm quản lý và nhân viên, gián tiếp và trực tiếp.

2.2. Nguyên tắc về định mức lao động

Định mức lao động là số công việc thực hiện tương quan với số nhân công thực hiện.

- Áp dụng theo khối lượng: là số nhân lực cần sử dụng để đáp ứng một số lượng công việc nào đó. Đây là mô hình thường được áp dụng trong nhà hàng hay các ngành kinh doanh dịch vụ.

- Áp dụng theo hệ số chỉ tiêu hiệu suất: dựa vào chỉ tiêu tuyển dụng của doanh nghiệp để xác định số lượng nhân sự cần tuyển dụng. Nguyên tắc này thường được áp dụng theo các khối ngành kinh doanh.

- Theo tần suất và số lượng công việc được đáp ứng. là tính toán số lượng công việc mà nhân viên thực hiện được trong một ngày/tháng/năm.

- Áp dụng theo đối tượng phục vụ. Ví dụ 1 nhân viên nhân sự tương ứng với 60 người trong công ty.

>> Doanh nghiệp ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến như thế nào

2.3. Các nguyên tắc về thời lượng và tần suất

Nguyên tắc này thường được áp dụng cho các khối gián tiếp. Đây chính là tính toán thời gian để hoàn thành nhiệm vụ và tần suất công việc để tuyển dụng nhân sự.

Nguyên tắc này được áp dụng trong bối cảnh kinh doanh gián tiếp, có sự liên kết, tham khảo giữa các công ty với nhau.

Định biên nhân sự được áp dụng tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp. 

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát