5 bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực phù hợp

Xây dựng khung năng lực phù hợp là một trong những mục tiêu mà doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Khung năng lực của doanh nghiệp được ứng dụng trong khá nhiều các lĩnh vực. Đây là công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân sự. Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp những khó khăn, Acabiz giới thiệu với bạn 5 bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực phù hợp qua bài viết dưới đây.

Rào cản trong hoạt động xây dựng khung năng lực phù hợp

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp đôi khi cũng gặp phải những rào cản khiến khung năng lực chưa phù hợp hoặc khó khăn trong việc áp dụng khung năng lực vào việc khác.

5 bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực phù hợp

-          Khung năng lực đưa ra chênh lệch quá nhiều so với năng lực thực tế của doanh nghiệp

-          Nhân viên chưa thực sự hiểu tác dụng và ảnh hưởng của khung năng lực trong doanh nghiệp, dẫn đến việc không tin tưởng và cố gắng trong công việc.

-          Áp dụng các khung năng lực mẫu không phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp

-          Tốn quá nhiều chi phí cho việc thuê tư vấn xây dựng khung năng lực.

Muốn xây dựng được khung năng lực phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, doanh nghiệp cần tham khảo các quy trình và áp dụng một cách thông minh.

>> Các yếu tố quản lý hiệu suất dựa trên năng lực

5 bước xây dựng khung năng lực phù hợp

·         Bước 1: Xác định rõ mục đích quan trọng nhất của hoạt động xây dựng khung năng lực

Trước khi làm việc gì đó, bạn cần xác định mục tiêu thật rõ ràng cho công việc ấy. Xây dựng khung năng lực cũng vậy. Mục đích chính của việc xây dựng khung năng lực là gì. Từ những ứng dụng trong doanh nghiệp, khung năng lực có thể được áp dụng vào:

-          Làm cơ sở cho các hoạt động tuyển dụng, xây dựng chân dung các vị trí nhân viên trong doanh nghiệp.

-          Hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo nhân sự nội bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp.

-          Đánh giá, xây dựng chế độ đãi ngộ cho các đối tượng nhân viên khác nhau.

Tùy vào từng mục đích mà doanh nghiệp sẽ có các định hướng thực hiện phù hợp.

>> Các tiêu chí đánh giá nhân viên

Xác định mục tiêu xây dựng khung năng lực

·         Bước 2: Chuẩn hóa doanh nghiệp

Hoạt động chuẩn hóa doanh nghiệp bao gồm các yếu tố: cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh, chức năng, nhiệm vụ của mỗi vị trí cụ thể. Từ đó mới có thể xây dựng khung năng lực phù hợp với những công việc, nhiệm vụ và những kỹ năng cần có của mỗi nhân viên. Khi các nhiệm vụ, công việc rõ ràng thì quá trình xây dựng khung năng lực phù hợp sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

·         Bước 3: Tiến hành xây dựng khung năng lực chung cho doanh nghiệp

Sau khi xác định được mục tiêu chính cũng như đã chuẩn hóa các vị trí, doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng khung năng lực cho mình. Trong quá trình xây dựng, doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề:

-          Xây dựng danh mục khung năng lực cần có một cách chi tiết.

-          Phân theo các nhóm năng lực hoặc theo cấp độ nhiệm vụ.

-          Doanh nghiệp có thể tham khảo các mẫu khung năng lực cũng như các báo cáo về kỹ năng, các thông số liên quan trực tiếp đến nhân sự, kỹ năng để có thể xây dựng được khung năng lực phù hợp nhất.

·         Xác định năng lực và các cấp độ cho từng vị trí trong doanh nghiệp

Xây dựng khung năng lực phù hợp cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đánh giá một cách toàn diện về tần suất sử dụng và tầm quan trọng của các năng lực cụ thể đối với từng vị trí trong doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Từ đó, chọn lựa được các năng lực đã xây dựng cho các vị trí trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần bám sát các nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi vị trí trong doanh nghiệp. Hãy thật minh bạch trong yêu cầu và những điều mà nhân viên sẽ đạt được khi đáp ứng được yêu cầu của các vị trí cao hơn.

·         Đánh giá năng lực nhân viên, xây dựng các chương trình đào tạo và tuyển dụng

Việc đánh giá năng lực nhân viên là một trong những bước quan trọng trong 5 bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực phù hợp. Đánh giá được chính xác năng lực nhân viên, doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng ác chương trình đào tạo cũng như kế hoạch tuyển dụng phù hợp nhất.

Hi vọng 5 bước hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực cho doanh nghiệp mà Acabiz giới thiệu sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được kết quả tốt nhất. 

>> Quy trình đào tạo nhân sự trong các doanh nghiệp SMES

 

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz