Chi tiết các bước đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo trong doanh nghiệp

Dựa theo thông tin từ Statista, số tiền mà các doanh nghiệp ở Hoa Kỳ chi trích cho hoạt động giáo dục và đào tạo nhân sự đã tăng lên 42,4 tỷ đô la vào năm 2020. Mặc dù có sự gia tăng trong đầu tư cho hoạt động đào tạo doanh nghiệp, điều quan trọng là mọi tổ chức đều cần đánh giá lợi ích thu được từ việc chi tiêu đó. Cụ thể, việc đo lường cách nhân viên áp dụng kiến thức vào công việc và đem lại giá trị cho doanh nghiệp trở nên quan trọng. Do đó, việc nâng cao không chỉ kiến thức và kỹ năng mà còn quan trọng là đánh giá và đo lường hiệu suất đào tạo, một công cụ quan trọng mà hầu hết các công ty đều cần. Trong bài viết này, Acabiz sẽ cung cấp chi tiết về các bước để đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp.

1. Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo là gì?

Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo là khái niệm áp dụng để đánh giá sự thành công và tác động của các chương trình đào tạo đối với mục tiêu tổ chức. Để cụ thể hóa:

Đo lường (Measurement): Trong ngữ cảnh đào tạo, đo lường thường liên quan đến việc thu thập dữ liệu số liệu chi tiết về các yếu tố quan trọng như số lượng nhân viên tham gia đào tạo, thời gian và nguồn lực sử dụng, chi phí, và các chỉ số khác. Đo lường giúp cung cấp cái nhìn toàn diện về quy mô và phạm vi của chương trình đào tạo cho doanh nghiệp.

Đánh giá (Evaluation): Đánh giá tập trung vào việc định giá trị và chất lượng của chương trình đào tạo. Các phương pháp đánh giá có thể bao gồm đánh giá kiến thức và kỹ năng của nhân viên sau quá trình đào tạo, đánh giá tác động của đào tạo đối với năng suất làm việc và hiệu suất công việc, cũng như đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với chương trình.

2. Các bước đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo:

Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo đóng vai trò quan trọng trong phạm vi hoạt động của bộ phận Phát triển và Đào tạo của doanh nghiệp. Mục tiêu chính của quá trình này là đảm bảo rằng các chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng mục tiêu đề ra ban đầu mà còn mang lại những kỹ năng giá trị cho hoạt động kinh doanh.

Dưới đây là các bước chi tiết giúp doanh nghiệp thực hiện quá trình đo lường và đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo của mình.

Bước 1: Đặt Mục Tiêu Đào Tạo

Trước hết, bộ phận Phát triển và Đào tạo cần xác định một cách rõ ràng mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo. Những mục tiêu này có thể đã được xác định trước khi chương trình được phát triển và bao gồm việc nâng cao kỹ năng, cải thiện hiểu biết về sản phẩm hoặc quy trình làm việc, và thậm chí là thay đổi hành vi làm việc.

Ví dụ về mục tiêu có thể là:

- Đào tạo nhóm kinh doanh với khóa học chuyên sâu, hỗ trợ từ người hướng dẫn và cơ hội thực hành.

- Hoàn thành chương trình đào tạo và đạt được mục tiêu tăng doanh số bán hàng trong 3 tháng.

- Triển khai chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới để giảm tỷ lệ nghỉ việc trong vòng 12 tháng.

Bước 2: Chọn Mô Hình Đánh Giá Phù Hợp

Lựa chọn mô hình đánh giá phù hợp đòi hỏi sự xem xét cẩn thận về mục tiêu, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của tổ chức. Bộ phận Phát triển và Đào tạo cần xem xét một số yếu tố khi chọn mô hình đánh giá, bao gồm mục tiêu đào tạo, ý kiến của các bên liên quan như nhân viên và quản lý, và các chỉ số đánh giá cần xác định.

Bước 3: Xác Định Dữ Liệu Đào Tạo Liên Quan

Sau khi chọn được mô hình đánh giá, bộ phận Phát triển và Đào tạo cần xác định các dữ liệu liên quan để đo lường chỉ số học tập và chuyển giao kiến thức vào công việc. Các dữ liệu này có thể bao gồm tỷ lệ hoàn thành khóa học, chi phí đào tạo mỗi nhân viên, tỷ lệ hoàn thành bài kiểm tra, và nhiều chỉ số khác.

Bước 4: Thu Thập Dữ Liệu

Sau khi xác định được mô hình và dữ liệu liên quan, bộ phận Phát triển và Đào tạo cần thực hiện quá trình thu thập dữ liệu. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin về số lượng và chất lượng nhân viên tham gia, kết quả của bài kiểm tra, và các thông tin khác liên quan. Sự chính xác của dữ liệu này sẽ phản ánh hiệu quả thực tế của chương trình đào tạo.

Đọc thêm:

>> Đo lường hiệu quả đào tạo bằng những cách nào

>> Đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp bằng Elearning như thế nào?

Bước 5: Phân Tích và Đánh Giá Hiệu Quả

Cuối cùng, sau khi có đủ dữ liệu, bộ phận Phát triển và Đào tạo cần tiến hành phân tích và đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo. Kết quả của quá trình này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tác động của chương trình đào tạo đối với những người tham gia. Dựa vào đánh giá, có thể đề xuất cải tiến để nâng cao hiệu suất chương trình đào tạo và thực hiện các biện pháp điều chỉnh cần thiết để duy trì sự thành công.

Kết luận:

Đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo là một hoạt động cần thiết và quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Việc thực hiện tốt hoạt động này sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng các chương trình đào tạo của mình đang đạt được mục tiêu đề ra, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả đào tạo trong tương lai. Bằng việc thực hiện tốt các bước đo lường và đánh giá hiệu quả đào tạo, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng đào tạo, giúp nhân viên phát triển kiến thức, kỹ năng và nâng cao hiệu suất làm việc, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát