CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÓ TÍNH THUẾ TNCN VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn là vấn đề được đưa lên hàng đầu trong doanh nghiệp. Vậy chi phí đào tạo nhân viên có được tính khi tính thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp?

Chi phí đào tạo nhân viên là gì?

Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên là một nội dung chính có trong hợp đồng lao động. Nhưng không phải chi phí nào cũng được tính là chi phí đào tạo nhân viên, trừ khi:

Khoản chi phí có chứng từ hợp lệ về chi trả cho người dạy, chi phí đi lại, thiết bị học tập, hay chi phí khác để hỗ trợ người học, chi phí bảo hiểm xã hội, tiền lương,..cho người học trong thời gian đi học.

Nếu nhân viên được cử đi học tại nước ngoài thì chi phí đào tạo nhân viên bao gồm cả chi phí đi lại và sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Chi phí đào tạo nhân viên có được tính thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ Tiết đ.6 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động. […]

Theo đó, không tính chi phí đào tạo nhân viên vào thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

>> Cách tính thuế thu nhâp hiện hành

>> Chi phí quản lý doanh nghiệp và phương pháp quản lý chi phí doanh nghiệp

Chi phí đào tạo nhân viên có tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC:

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

+ Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp. […]".

Vì vậy, chi phí đào tạo nhân viên được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là khoản chi phí hợp pháp nếu có đầy đủ chứng từ hợp lý như:

- Quyết định cử nhân viên đi học.

- Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên được cử đi đào tạo.

- Bản cam kết khi học xong nhân viên sẽ làm việc tại doanh nghiệp.

- Hóa đơn và chứng từ thanh toán

- Trong quy chế lương thưởng của doanh nghiệp cũng cần nói đến khoản chi phí này.

Hy vọng với chia sẻ trên sẽ giúp bạn hiểu được các tính chi phí đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. Tìm hiểu nhiều thông tin hữu ích khác về doanh nghiệp vui lòng truy cập website: https://acabiz.vn/

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz