Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chuẩn xác

 

Nhiều người thường không nắm được cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như thế nào để đảm bảo tính chính xác nhất. Vì vậy, trong bài viết dưới đây, Acabiz sẽ chia sẻ cho bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chuẩn xác nhất, cập nhật mới nhất. Bạn hãy tham khảo thêm nhé!

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay được áp dụng theo Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ thể hiện giá trị của số thuế phải trả trong cả năm hiện tại. Nó được xác định dựa trên thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông từ 1/1/2016 là 20%.

 

Tính thuế thu nhập được quy định theo Văn bản 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính

Việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần được phù hợp với việc hạch toán theo chế độ kiểm toán và quyết toán thuế thu nhập. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo công thức:

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (LN kế toán trước thuế + Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế - Điều chỉnh giảm thu nhập thuế) x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trong đó:

- Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế: Là các khoản chi phí không được trừ theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm của doanh nghiệp.

- Điều chỉnh giảm thu nhập thuế sẽ bao gồm:

+ Thu nhập không chịu thuế: Mức lãi chênh lệch tỷ giá theo đánh giá tài chính cuối năm của tiền, công nợ phải thu, tương đương tiền…

+ Các khoản chuyển lỗ: Trong vòng 5 năm trở lại.

+ Thu nhập miễn thuế: Cổ tức được chia.

>> Tầm nhìn sứ mệnh là gì? Vai trò của tầm nhìn sứ mệnh với doanh nghiệp

>> Các bước xác định mục tiêu và lập kế hoạch hành động

Lưu ý khi tính thuế

Khi thực hiện cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, cần nắm 2 lưu ý quan trọng sau đây:

- Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho 2 trường hợp:

+ Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất thông thường.

+ Doanh nghiệp quản lý, theo dõi và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp theo chế độ kế toán hiện hành, bao gồm: xác định doanh thu, chi phí doanh nghiệp.

 

Cần nắm 2 lưu ý quan trọng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

- Công thức tính thuế này không áp dụng cho trường hợp:

+ Doanh nghiệp có trích quỹ khoa học công nghệ.

+ Đang hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Áp dụng xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại theo chuẩn mực kế toán số 17.

+ Kinh các một số ngành nghề, lĩnh vực mang tính đặc thù như: bất động sản, dầu khí…

Trên đây là cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đúng chuẩn nhất. Bạn có thể tham khảo thêm để biết cách tính thuế trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz