5 BƯỚC ĐỂ TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ

Một chương trình đào tạo hiệu quả được xây dựng bằng cách tuân theo một quy trình từng bước một có hệ thống.

Các sáng kiến ​​đào tạo độc lập (bao gồm các sự kiện diễn ra một lần) thường không đáp ứng được các mục tiêu của tổ chức và kỳ vọng của người tham gia. Nhu cầu về đào tạo hiệu quả, liên tục có thể được cung cấp trực tuyến là đặc biệt quan trọng với lực lượng lao động ngày càng ở xa ngày nay.

Trong bài đăng hôm nay, chúng tôi phác thảo năm bước cần thiết để tạo ra các chương trình đào tạo hiệu quả vừa mang lại tác động tích cực cho doanh nghiệp vừa hỗ trợ động lực cho một chiến lược quản lý trải nghiệm toàn diện.

Đánh giá nhu cầu đào tạo:

Bước đầu tiên trong việc xây dựng chương trình đào tạo là xác định và đánh giá nhu cầu. Các nhu cầu đào tạo nhân viên có thể đã được thiết lập trong các kế hoạch chiến lược, nguồn nhân lực hoặc phát triển cá nhân của tổ chức. Nếu bạn đang xây dựng chương trình đào tạo từ đầu (không có mục tiêu xác định trước), bạn sẽ cần đánh giá các lĩnh vực cần tập trung vào.

Đặt mục tiêu đào tạo cho tổ chức:

Các đánh giá nhu cầu đào tạo (tổ chức, nhiệm vụ và cá nhân) sẽ xác định bất kỳ khoảng trống nào trong các sáng kiến ​​đào tạo hiện tại và bộ kỹ năng của nhân viên. Những khoảng trống này cần được phân tích, ưu tiên và biến thành các mục tiêu đào tạo của tổ chức. Mục tiêu cuối cùng là thu hẹp khoảng cách giữa hiệu suất hiện tại và mong muốn thông qua việc phát triển một chương trình đào tạo. Ở cấp độ nhân viên, việc đào tạo phải phù hợp với các lĩnh vực cải tiến, có thể được xác định một cách toàn diện thông qua 360 phản hồi và đánh giá.

>> 6 bước cơ bản để xây dựng bản kế hoạch quản lý dự án hiệu quả

>> Xây dựng mẫu kế hoạch đào tạo nhân viên bán hàng cần lưu ý điều gì?

Tạo kế hoạch hành động đào tạo:

Bước tiếp theo là tạo một kế hoạch hành động toàn diện bao gồm lý thuyết học tập, thiết kế giảng dạy, nội dung, tài liệu và các yếu tố đào tạo khác. Các nguồn lực và phương pháp cung cấp đào tạo cũng cần được chi tiết hóa. Trong khi xây dựng chương trình, mức độ đào tạo và cách học của người tham gia cũng cần được xem xét. Nhiều công ty thử nghiệm các sáng kiến ​​của họ và thu thập phản hồi để điều chỉnh tốt trước khi triển khai chương trình trên toàn công ty.

Thực hiện các sáng kiến ​​đào tạo:

Giai đoạn thực hiện là lúc chương trình đào tạo đi vào cuộc sống. Các tổ chức cần quyết định xem đào tạo sẽ được thực hiện trong nhà hay phối hợp bên ngoài. Việc thực hiện chương trình cần xem xét sự tham gia của nhân viên và các mục tiêu học tập KPI, cũng như lập kế hoạch kỹ lưỡng về lịch trình các hoạt động đào tạo và bất kỳ nguồn lực liên quan nào (cơ sở vật chất, thiết bị, lập quy trình bảng câu hỏi, v.v.) Chương trình đào tạo sau đó được chính thức khởi động, quảng bá và tiến hành. Trong quá trình đào tạo, cần theo dõi sự tiến bộ của người tham gia để đảm bảo rằng chương trình có hiệu quả.

Đánh giá & sửa đổi đào tạo:

Như đã đề cập trong phần cuối, chương trình đào tạo cần được theo dõi liên tục. Cuối cùng, toàn bộ chương trình cần được đánh giá để xác định xem nó có thành công và đáp ứng các mục tiêu đào tạo hay không. Phản hồi cần được thu thập từ tất cả các bên liên quan để xác định hiệu quả của chương trình và người hướng dẫn, cộng với việc thu nhận kiến ​​thức hoặc kỹ năng. Phân tích phản hồi này cùng với đánh giá hiệu suất của nhân viên sẽ cho phép tổ chức xác định bất kỳ điểm yếu nào trong chương trình. Tại thời điểm này, chương trình đào tạo hoặc kế hoạch hành động có thể được sửa đổi nếu các mục tiêu hoặc kỳ vọng không được đáp ứng.

Quá trình đào tạo hiệu quả mang lại giá trị của nó khi nó dựa trên loại phản hồi phù hợp và kinh nghiệm của nhân viên được ghi lại cho phép đào tạo phù hợp với mục tiêu kinh doanh thực sự của bạn

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát