XÂY DỰNG QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

Triển khai đào tạo nội bộ là một trong những hoạt động quan trọng và cực kỳ cần thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Và để tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên thì điều kiện bắt buộc đó là phải xây dựng một quy chế đào tạo trong doanh nghiệp thật sự quy củ và chặt chẽ.

Áp dụng quy chế đào tạo trong doanh nghiệp còn là cách để doanh nghiệp thúc đẩy tinh thần tự giác tham gia đào tạo của nhân viên, đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng lộ trình đã xây dựng. Vậy đâu là những nội dung cơ bản cần có trong một quy chế đào tạo trong doanh nghiệp. Hãy cùng Acabiz tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Yêu cầu trong quy trình xây dựng quy chế đào tạo nội bộ

Thiết lập và ban hành một quy chế đào tạo nội bộ chặt chẽ để áp dụng trong toàn doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý và ban lãnh đạo doanh nghiệp. Chính vì thế, trong quá trình xây dựng nội dung, nhà quản lý cần phải đảm bảo thực hiện tất cả các yêu cầu sau đây:

- Nội dung quy chế đào tạo nội bộ cần phải đảm bảo phù hợp và làm theo đúng mọi quy định của phát luật.

- Quy chế khi được áp dụng phải bám sát với yêu cầu của nhà quản lý, đội ngũ lãnh đạo và phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của tổ chức, doanh nghiệp.

- Xây dựng quy chế đào tạo trong doanh nghiệp cần được đảm bảo tính hiệu quả khi áp dụng, tạo cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong doanh nghiệp.

Nội dung của quy chế đào tạo nội bộ bao gồm những gì?

Chính sách đào tạo nội bộ

Mục đích

Trong nội dung quy chế đào tạo nội bộ phải xác định rõ mục đích của hoạt đồng đào tạo là gì? Đó là việc giúp cho các thành viên trong tổ chức có cơ hội nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn của mình để phục vụ tốt nhất cho sự phát triển thành công của doanh nghiệp sau này. Tạo ra một đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường

Ý nghĩa

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ là chế độ của doanh nghiệp dành cho tất cả cách nhân viên trong công ty. Không chỉ giúp cho sự phát triển của doanh nghiệp mà bên cạnh đó tạo ra cơ hội tốt giúp cho chính nhân viên có thể phát triển bản thân.

Tính chất

- Các chương trình đào tạo sẽ luôn gắt kết trực tiếp với quá trình hoạt động và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

- Tổ chức đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đặt ra.

Các quy định chung

Mục tiêu đào tạo:

- Tạo điều kiện cho nhân viên dễ dàng hòa nhập, thích ứng với môi trường làm việc và nhiệm vụ mới theo yêu cầu của tổ chức.

- Đảm bảo sự ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cho doanh nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn giúp nhân viên cải hiện năng lực cá nhân và hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Giúp nhân sự chủ động trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng lên kế hoạch làm việc để định hướng sự nghiệp tương lai. Đào tạo nhân sự là tiền đề giúp nhân viên nắm bắt cơ hội thăng tiến tốt nhất.

Xây dựng các nguyên tắc cơ bản cần thiết trong quá trình đào tạo trong doanh nghiệp

Xác định thẩm quyền của người ký duyệt trong đào tạo

Hình thức triển khai:

- Đào tạo nội bộ

- Đào tạo bên ngoài

- Tự tổ chức đào tạo

- Đào tạo trực tuyến

- Giáo trình và tài liệu đào tạo

- Thời gian triển khai đào tạo

- Điều kiện để được tham gia

Kế hoạch tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp

Trong kế hoạch tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp cần phải xác định cụ thể các yếu tố sau đây:

- Nội dung chủ đạo trong chương trình đào tạo

- Cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo

- Quy trình đánh giá kết quả từng khóa học

- Quy trình báo cáo kết quả đào tạo

- Đánh giá hiệu quả thực tế qua kết quả công việc

Điều khoản xử lý vi phạm, thiếu trách nhiệm trong đào tạo

Đây là nội dung quan trọng trong quy chế đào tạo trong doanh nghiệp để có thể áp dụng hiệu quả, đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo trong quá trình triển khai. Những yếu tố cần thiết phải xác định trong mục này là:

- Xử lý vi phạm trong quá trình đào tạo

- Làm rõ trách nhiệm của từng phòng ban khi tổ chức đào tạo

- Liệt kê chi tiết điều khoản thi hành trong chương trình đào tạo

Xây dựng quy chế đào tạo trong doanh nghiệp là hoạt động quan trọng giúp cho doanh nghiệp triển khai chương trình đào tạo doanh nghiệp thành công. Acabiz hy vọng rằng những nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho bạn tìm ra giải pháp tốt nhất để hoàn thành kế hoạch tổ chức đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp.

>> Xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên trong doanh nghiệp

>> Những kỹ năng cần có của nhân viên hành chính nhân sự

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát