Phương pháp quản trị OKRs cho doanh nghiệp

Phương pháp quản trị OKR là một phương pháp hiệu quả, dễ dàng giúp doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên của mình hoàn thành được những mục tiêu đề ra.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng liên tục và bền vững, các lãnh đạo và đội ngũ nhân viên cần hiểu rõ và tập trung vào những mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, để đảm bảo lãnh đạo và nhân viên cùng hướng tới mục tiêu chung không phải là điều mà tất cả các doanh nghiệp đều đạt được. OKR là phương pháp được xây dựng để thiết lập hệ thống mục tiêu phù hợp. Hãy cùng Acabiz tìm hiểu về phương pháp quản trị qua bài viết dưới đây.

1.  Phương pháp quản trị OKRs là gì?

Phương pháp OKR hỗ trợ việc liên kết nội bộ tổ chức qua việc kết nối mục tiêu của cả doanh nghiệp với các mục tiêu của phòng ban, của mỗi cá nhân tới các kết quả cụ thể.


Phương pháp quản trị OKR cho doanh nghiệp

·         Cấu trúc:

Phương pháp quản trị OKR được xây dựng dựa trên các yếu tố chính:

-          Mục tiêu (Objective): Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì?

-          Kết quả quan trọng ( Key Result): Doanh nghiệp đạt được bằng cách nào?

Objective là mục tiêu của công ty, phòng ban hoặc các cá nhân. Trong khi đó, Key Result là các bước đo lường cần thiết để đạt được mục tiêu cần thiết. Hệ thống này tạo ra mối liên kết giữa các tầng mục tiêu với nhau.

·         Những đặc điểm của phương pháp quản trị OKR

OKR được xây dựng dựa trên những đặc điểm riêng biệt, khác so với nhiều phương pháp khác:

-          Tính tham vọng: Mục tiêu luôn được thiết lập cao hơn ngưỡng năng lực hiện tại.

-          Tính đo lường được: Kết quả quan trọng được gắn với các mốc có thể đo lường được.

-          Tính minh bạch: Tất cả các thành viên trong doanh nghiệp đều có thể theo dõi OKR.

-          Tính hiệu suất: OKR không được dùng để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

Phương pháp quản trị này được áp dụng nhiều trong doanh nghiệp nhằm xây dựng được hệ thống đo lường, đánh giá, quản trị hiệu suất trong doanh nghiệp.

2.  Lợi ích của phương pháp OKR

OKR là phương pháp được doanh nghiệp áp dụng trong quản trị hiệu suất của nhân viên. Đồng thời, định hướng các nhân viên trong doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu.


Lợi ích của phương pháp quản trị OKR

·         Giúp doanh nghiệp liên kết nội bộ chặt chẽ

Phương pháp quản trị OKR đóng vai trò liên kết hiệu suất cá nhân với phòng ban và cả doanh nghiệp. Từ đó, toàn doanh nghiệp có thể tập trung làm việc, đảm bảo cả doanh nghiệp có chung định hướng.

·         Tập trung vào những vấn đề thiết yếu

Phương pháp quản trị này sẽ đưa ra 3 -5 mục tiêu cho mỗi cấp độ trong tổ chức, giúp toàn thể doanh nghiệp ưu tiên và mục tiêu quan trọng của công ty.

·         Tăng tính minh bạch

Đây là một trong những phương pháp xây dựng văn hóa minh bạch cho công ty. Doanh nghiệp có thể nắm được công việc và kế hoạch lớn của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban.

·         Trao quyền với nhân viên

Việc chia cho nhân viên, mỗi phòng ban thực hiện nhiệm vụ riêng để hoàn thành mục tiêu chung của cả doanh nghiệp khiến nhân viên nhận thức được trách nhiệm của mình. Nhân viên cảm thấy được là một phần của doanh nghiệp, đồng thời theo sát kết quả, tiến độ công việc của mình.

·         Đo lường tiến độ hoàn thành mục tiêu

Phương pháp OKR sẽ đo lường, đánh giá được chính xác tiến độ đạt đến mục tiêu của mỗi cá nhân, mỗi phòng bàn và của cả doanh nghiệp.


Phương pháp quản trị doanh nghiệp

3.  Áp dụng phương pháp quản trị OKR với Acabiz

Để có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra cao hơn mức khả năng có thể, việc đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân sự là điều vô cùng quan trọng. Giải pháp Acabiz sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên trong toàn doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp của bạn có thể xây dựng mục tiêu phù hợp, đo lường chính xác và đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

Phương pháp quản trị OKR là một trong những phương pháp hỗ trợ doanh nghiệp quản trị, đo lường, đánh giá được hiệu suất, xây dựng định hướng phát triển. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể xây dựng hệ thống đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự trong năng lực, từng bước phát triển doanh nghiệp. 

Xem thêm các bài viết khác:

Kỹ năng quản lý cần có trong lộ trình phát triển

Các yếu tố cần có của một nhân viên ngân hàng ưu tú

Những kỹ năng tạo nên nhân viên marekting chuyên nghiệp

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz