KHUNG NĂNG LỰC LÀ GÌ? NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG KHUNG NĂNG LỰC CHO DOANH NGHIỆP

Khung năng lực trong đánh giá kỹ năng, thái độ làm việc của nhân viên ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ trong công việc của quản trị nhân sự. Doanh nghiệp cần làm gì để ứng dụng khung năng lực một cách hiệu quả nhất, cùng Acabiz tìm hiểu cụ thể ở bài viết dưới đây.

Khung năng lực là gì?

Đây là phương pháp đánh giá nhân viên theo chức danh, nghĩa là mỗi nhân viên sẽ được đánh giá dựa trên vị trí đang đảm nhận, chức danh của công việc thay vì đánh giá năng lực chung chung. Dựa vào kết quả khung năng lực của nhân viên, doanh nghiệp có thể xây dựng được lộ trình đào tạo và lộ trình phát triển công việc phù hợp với nhân sự đó. Đối với công ty, kết quả của đánh giá khung năng lực là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo và chiến lược nhân sự.

Phương pháp này thường được đánh giá dựa trên 2 khái niệm: khung năng lực - bộ đánh giá năng lực cho một vị trí cụ thể và từ điển năng lực - tập hợp các định nghĩa và thước đo năng lực thuộc các ngành nghề liên quan tới vai trò của tất cả các vị trí trong doanh nghiệp. 

Mục tiêu của khung năng lực

- Đặt được các yêu cầu chuẩn của doanh nghiệp về năng lực cho các vị trí phục vụ cho sắp xếp nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lộ trình nghề nghiệp và hoạch định nguồn nhân lực

- Lượng hóa được các tiêu chí để đánh giá được năng lực nhân viên ở từng thời điểm sử dụng

- Gợi ý được các định hướng nội dung và cách thức đào tạo cho từng năng lực hoặc cho từng nhóm công việc.

>> Cấu trúc cơ bản của khung năng lực trong quản trị doanh nghiệp

>> Chiến lược phát triển sản phẩm là gì

Xây dựng khung năng lực theo mô hình COID

Để xây dựng được mô tả các mức độ thành thạo của năng lực dưới dạng các hành vi đặc trưng trong thực tế công việc của doanh nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng mô hình khung năng lực COID.

Tổng hòa mô hình một năng lực bao gồm kiến thức và/hoặc kỹ năng mà các chuyên gia tư vấn của Công ty Tư vấn Quản lý OCD đề xuất là nguyên tắc mô tả cấu phần năng lực có tên gọi C-O-I-D: trong đó C (conceive) là kiến thức, và O-I-D (operate – implement – design) là các loại kỹ năng khác nhau trong một năng lực.

Mô hình khung năng lực COID do các chuyên gia tư vấn quản lý OCD phát triển và ứng dụng mô phỏng nguyên tắc “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Đại học MIT (Mỹ) có tên CDIO, với lý giải rằng mọi chương trình đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh đều phải hướng tới việc trang bị đồng thời kiến thức (Conceive) và các kỹ năng về vận hành công cụ (Operate), và/hoặc ứng dụng để giải quyết vấn đề (Implement), và/hoặc thiết kế (Design) nội dung mới trong năng lực đang được đề cập.

Nguyên tắc xây dựng các cấp độ năng lực

Thông thường, một số mô hình thông dụng như Harvard, HAY chia năng lực thành 4 cấp độ, tư vấn OCD đã sử dụng 5 cấp độ năng lực, trong đó cấp độ 1 mô tả mức độ rất ít thành thạo của một năng lực, cho dù không phải là kỳ vọng của doanh nghiệp nhưng vẫn cần thiết để đánh giá năng lực thực tế của cá nhân trong bối cảnh thường xuyên thay đổi về kiến thức.

Như thế, mỗi năng lực cần được mô tả dưới dạng tập hợp các cấu phần (theo nguyên tắc khung năng lực COID) và mỗi cấu phần cũng cần được mô tả độ thành thạo dưới dạng các hành vi, có thể thành 5 cấp độ hoặc ít hơn, nhưng tựu trung tập hợp các hành vi theo C-O-I-D sẽ tạo thành cấp độ năng lực.

So với phương pháp xây dựng từ điển năng lực đã từng thực hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, hệ thống này có tính tương đồng cao hơn ở nguyên tắc mô tả cấp độ và các thông tin mô tả trong từng năng lực. Sự khác biệt mà OCD áp dụng là cụ thể hóa theo cấu phần COID nhằm giúp cho việc đánh giá thực tế được dễ dàng hơn, dễ triển khai trên hệ thống phần mềm và tiện lợi trong việc xác định nội dung đào tạo tương ứng với mỗi cấp độ năng lực.

Từ bộ tiêu chí chi tiết này, phương pháp lượng hóa đánh giá năng lực thông qua từ điển năng lực và khung năng lực để so sánh năng lực thực tế cá nhân với yêu cầu năng lực của một vị trí đã có thể thực hiện được. 

Acabiz hy vọng bài viết trên giúp bạn hiểu rõ hơn khung năng lực là gì và nguyên tắc sử dụng khung năng lực hiệu quả. Hy vọng bạn có thể áp dụng thành công trong doanh nghiệp của mình.

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)