QUY TRÌNH TẠO LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KPI CHO DOANH NGHIỆP

KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc cho phép doanh nghiệp đo lường, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các phòng ban, cá nhân với mục tiêu đã được xác định. Việc thực hiện các KPi đề ra có tốt hay không đều ảnh hưởng tới sự thành công hướng tới mục đích kinh doanh chung của cả một doanh nghiệp.

Chính vì thế mà việc làm thế nào để xây dựng một bộ KPI phù hợp với từng cá nhân, phòng ban là điều mà nhiều doanh nghiệp chú trọng. Dưới đây là gợi ý về quy trình tạo lập và đánh giá KPI cơ bản mà các doanh nghiệp mà các nhà quản lý cần phải đảm bảo trước khi triển khai bộ KPi riêng trong hoạt động của doanh nghiệp mình.

1. Quy trình tạo lập hệ thống KPI chung cho doanh nghiệp

Xác định chủ thể xây dựng KPI

Người xây dựng ra hệ thống KPI cần phải là người có chuyên môn công việc cao. Bên cạnh đó, chủ thể xây dựng KPI cần nắm rõ mục tiêu chung, nhiệm vụ của cả doanh nghiệp. Thường thì những người phụ trách xây dựng KPI là các trưởng bộ phận phụ trách, các nhà quản lý phòng, ban,… những người hiểu rõ KPI là gì và có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch KPI.

Đồng thời để hệ thống KPI mà chủ thể xây dựng lên đảm bảo được tính thống nhất thì trước khi thực thi, các bộ phận cần được xem trước, đưa ra đánh giá và góp ý sao cho phù hợp.

Xác định chức năng – nhiệm vụ của đối tượng

Quy trình tạo lập KPI phải liên quan trực tiếp tới chức năng của từng bộ phận, phòng ban cũng như các cá nhân cụ thể. Việc xác định chức năng giúp cho nhà quản lý phân bổ được các đầu mục công việc phù hợp, tránh sự chồng chéo khi thực hiện KPI hay các cá nhân phải đảm nhiệm các công việc không thuộc chuyên môn của mình.

 

>> Tầm nhìn sứ mệnh là gì? Vai trò của tầm nhìn sứ mệnh với doanh nghiệp?

>> Quy trình đào tạo nhân viên telesale “chuẩn không cần chỉnh”

Xác định chức danh của đối tượng

Xác định chức danh của từng nhân viên khi xây dựng hệ thống KPI là cần thiết. Điều này đòi hỏi nhà quản lý cần mô tả rõ ràng, chi tiết kế hoạch làm việc của từng cá nhân gắn với trách nhiệm của từng chức danh.

Xác định chỉ số hiệu suất KPI

Những chỉ số hiệu suất cần phải xác định trong quy trình tạo lập KPI:

  • Chỉ số nhóm bộ phận: Xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng nhóm bộ phận
  • Chỉ số cá nhân: Xây dựng theo đúng yêu cầu về tiêu chí SMART
  • Xây dựng kỳ đánh giá theo các chỉ số khác.

Xác định khung điểm cho kết quả

Với mỗi chỉ số đánh giá KPI khác nhau thì chủ thể xây dựng bộ KPI phải áp dụng những khung điểm cụ thể. Khung điểm này được tạo nên phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của nhân viên và tính hiệu quả của công việc mà nhân viên được giao.

Đo lường kết quả, đánh giá và điều chỉnh

Nhìn vào báo cáo tổng kết thông qua thang điểm đã xác định rõ, nhà quản lý sẽ phải thực hiện quy trình đánh giá kết quả làm việc, năng lực của nhân viên có thể hoàn thành tốt bộ KPI đang được giao hay không. Và từ đó sẽ đưa ra những điều chỉnh phù hợp cho hệ thống KPI.

2. Cách đánh giá KPI phù hợp cho nhân viên cùng Acabiz

Nếu như các nhà quản lý doanh nghiệp đang thực sự quan tâm đến việc làm thế nào để xây dựng một bộ KPI theo đúng quy trình chuẩn và có các các đánh giá KPI phù hợp với từng đối tượng nhân viên thì Acabiz có thể hỗ trợ bạn ngay hôm nay.

Với hệ thống đào tạo nhân sự trực tuyến, Acabiz giúp cho các doanh nghiệp xây dựng một hệ thống nguồn nhân lực được đào tạo bài bản các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn sâu phục vụ cho công việc. Đồng thời với hệ thống đánh giá và theo dõi kết quả đào tạo của từng đối tượng, các nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt đươc năng lực của từng nhân viên và từng bước xây dựng có chỉ số KPI phù hợp cho các nhân viên khác nhau.

Bên cạnh đó, Acabiz đào tạo LMS kết hợp với Microlearning đem tới cho doanh nghiệp một nền tảng đào tạo tối ưu chi phí và tạo sự hứng khỏi trong học tập của học viên. Tìm hiểu thêm về Acabiz tại: https://acabiz.vn

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)