QUẢN LÝ NHÂN SỰ LÀ GÌ? VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI 4.0 NHƯ THẾ NÀO

Quản lý nhân sự là gì? Mục tiêu của quản lý nhân sự là gì? Trong thời đại 4.0, nhiệm vụ của quản lý nhân sự là gì? Hãy cùng Acabiz tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự hay quản lý nhân lực là quá trình tuyển dụng, lựa chọn, giới thiệu nhân viên, đưa ra định hướng, truyền đạt và đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, quyết định bồi thường và cung cấp lợi ích, thúc đẩy nhân viên, duy trì quan hệ đúng đắn với nhân viên và công đoàn của họ, đảm bảo an toàn cho nhân viên, phúc lợi và các biện pháp lành mạnh tuân thủ luật lao động. 

Do đó, quản lý nguồn nhân lực tập trung vào một số lĩnh vực chính, bao gồm:

- Tuyển dụng và nhân sự

- Bồi thường và phúc lợi

- Đào tạo và học tập

- Quan hệ lao động và nhân viên

- Phát triển tổ chức

>> Quản lý con người là gì/ Các kỹ năng cần có để quản lý con người

Quản lý nguồn nhân sự liên quan đến việc phát triển và quản lý các chương trình được thiết kế để tăng hiệu quả của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó bao gồm toàn bộ công việc quản lý và nuôi dưỡng mối quan hệ chủ nhân - nhân viên.

Quản lý nhân sự liên quan đến các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát. Đối với hầu hết các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp, bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm:

- Quản lý tuyển dụng, lựa chọn và thăng tiến

- Phát triển và giám sát các chương trình phúc lợi và chăm sóc sức khỏe của nhân viên

- Phát triển, thúc đẩy và thực thi chính sách nhân sự

- Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của nhân viên và đào tạo nghề

- Cung cấp các chương trình định hướng cho nhân viên mới

- Cung cấp hướng dẫn về các hành động kỷ luật

- Phục vụ như là một liên lạc chính cho thương tích hoặc tai nạn tại nơi làm việc

>> Quy trình quản lý nhân sự hiệu quả cho doanh nghiệp

Quản lý nhân sự như một bộ phận trong một tổ chức xử lý tất cả các khía cạnh của nhân viên và có nhiều chức năng khác nhau như: hoạch định nguồn nhân lực, thực hiện phân tích công việc, tuyển dụng và thực hiện phỏng vấn việc làm, lựa chọn nguồn nhân lực, định hướng, đào tạo, bồi thường, cung cấp lợi ích và khuyến khích, thẩm định, giữ chân, lập kế hoạch nghề nghiệp, chất lượng cuộc sống làm việc, kỷ luật nhân viên, kiểm toán nguồn nhân lực, duy trì mối quan hệ công nghiệp, chăm sóc phúc lợi cho nhân viên và các vấn đề an toàn, liên lạc với tất cả nhân viên ở tất cả các cấp và duy trì nhận thức và tuân thủ luật lao động.

Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực

Mục tiêu xã hội: Các biện pháp được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu hoặc thách thức về đạo đức và xã hội của công ty và nhân viên của công ty. Điều này bao gồm các vấn đề pháp lý như cơ hội như nhau và trả công bằng nhau cho công việc như nhau.

Mục tiêu của tổ chức: Các hành động được thực hiện giúp đảm bảo hiệu quả của tổ chức. Điều này bao gồm đào tạo, tuyển dụng đúng số lượng nhân viên cho một nhiệm vụ nhất định hoặc duy trì tỷ lệ giữ chân nhân viên cao.

Mục tiêu chức năng: Nguyên tắc được sử dụng để giữ cho HR hoạt động đúng trong toàn bộ tổ chức. Điều này bao gồm đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực của HR đang được phân bổ cho toàn bộ tiềm năng của nó.

Mục tiêu cá nhân: Tài nguyên được sử dụng để hỗ trợ các mục tiêu cá nhân của mỗi nhân viên. Điều này bao gồm cung cấp cơ hội cho giáo dục hoặc phát triển nghề nghiệp cũng như duy trì sự hài lòng của nhân viên.

Nhiệm vụ của quản lý nhân sự trong thời đại 4.0

Bài báo của ban quản lý nhân sự ngày nay phải tập trung nỗ lực vào năm lĩnh vực quan trọng, theo bài báo của Forbes :

- Xác định và sắp xếp mục đích tổ chức: Nhân viên của công ty phải có khả năng nói rõ lý do tại sao công ty tồn tại để đạt được một tổ chức có hiệu quả cao, bền vững, có mục đích. Nhân viên cũng phải hiểu làm thế nào các nỗ lực của họ kết nối hoặc liên kết với mục đích của tổ chức.

- Tuyển dụng nhân tài giỏi nhất bằng cách tạo, tiếp thị và bán Đề xuất giá trị nhân viên (EVP): Tiếp thị sai và hiểu sai về một tổ chức là một số lý do chính khiến mối quan hệ giữa người sử dụng lao động thất bại. Do đó, các công ty phải tạo ra, tiếp thị và bán EVP đúng và chính xác để không đánh lừa nhân viên tiềm năng.

- Tập trung vào thế mạnh của nhân viên : Các công ty phải nỗ lực hết sức để hiểu những gì ứng viên và nhân viên làm tốt nhất và đặt họ vào vai trò mà họ có thể phát huy hết sức mạnh của mình càng nhiều càng tốt.

- Tạo sự liên kết tổ chức : Thành tựu phải phù hợp với mục tiêu của tổ chức để xây dựng một tổ chức thành công và bền vững.

- Đo lường chính xác những điều tương tự : Tất cả các bộ phận và nhân viên nội bộ phải đo lường những điều tương tự để đạt được kết quả tổ chức dứt khoát và đảm bảo rằng mọi người đều biết chính xác vị trí của tổ chức mọi lúc.

Đăng ký nhận tư vấn dùng thử nền tảng đào tạo nhân sự

(nhận 10 khóa học đào tạo nhân sự)