VAI TRÒ CỦA TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

Phát triển năng lực gì gì? Làm sao để nâng cao năng lực cho đội ngũ? luôn là vấn đề quan tâm của các nhà quản lý. Vậy năng lực là gì và từ điển năng lực có vai trò như thế nào đối với các công ty?

Năng lực cá nhân là gì?

Có thể hiểu năng lực cá nhân là những kiến thức, kỹ năng, khả năng cần có của người lao động để đáp ứng công việc. Đây cũng là yếu tố giúp cho mỗi cá nhân làm việc hiệu quả hơn những người khác.

Từ điển năng lực là gì?

Từ điển năng lực là tập hợp tất cả các năng lực được chuẩn hoá và được áp dụng cho các chức danh công việc trong tổ chức, được xây dựng phù hợp với văn hoá và giá trị cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp. Trong công ty cũng cần có khung năng lực để áp dụng cho các vị trí.

Mỗi tổ chức sẽ có từ điển năng lực khác nhau để phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hoá của từng doanh nghiệp. Một từ điển năng lực sẽ gồm 3 nhóm năng lực sau:

- Nhóm năng lực chung: phản ánh văn hoá và năng lực cốt lõi của tổ chức, yêu cầu tất cả cá nhân trong tổ chức phải có và thể hiện được trong quá trình làm việc.

- Nhóm năng lực chuyên môn/ đặc thù: là những kiến thức, kỹ năng… thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc mang tính đặc thù cho vị trí công việc hoặc bộ phận mà cá nhân cần có để có thể đảm nhận vị trí công việc đó.

- Nhóm năng lực quản lý: là các yêu cầu đối với các công việc có tính chất quản lý bao gồm hoạch định, tổ chức, điều phối nguồn lực (ngân sách, con người) và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc. Tùy theo tính chất phức tạp, mức độ và phạm vi quản lý mà mỗi chức danh có những yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực quản lý khác nhau.

>> 5 phẩm chất hàng đầu của một nhà quản lý đào tạo giỏi

Vai trò của từ điển năng lực đối với doanh nghiệp?

Tổ chức là tập hợp các cá nhân làm việc với nhau để đạt được mục tiêu chung. Chính vì vậy, năng lực của tổ chức chính là năng lực được tạo nên bởi từng cá nhân được bồi dưỡng và phát triển thành năng lực chung cốt lõi của tổ chức. 

Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhân sự là không ngừng tìm hiểu, phát triển năng lực làm việc của từng cá nhân. Hoạt động này bắt đầu từ việc xác định năng lực cần thiết, lựa chọn người có năng lực phù hợp để khai thác, sử dụng và đào tạo để phù hợp với các yêu cầu mới.

Việc xác định và xây dựng các cấp độ tiêu chuẩn năng lực cho mỗi vị trí công việc chuyên môn khác nhau là hết sức quan trọng. Nó sẽ là cơ sở để:

Hoạch định nhân sự: Trên cơ sở năng lực tiêu chuẩn, đánh giá cơ cấu chất lượng nhân sự hiện tại và xác định mục tiêu, kế hoạch phát triển – nâng cao năng lực cho đội ngũ thời gian kế tiếp.

Tuyển dụng: Xác định rõ tiêu chuẩn năng lực làm cơ sở đưa ra tiêu chí đăng tuyển/phỏng vấn/tuyển chọn đảm bảo chọn được những ứng viên có được những năng lực mà công việc yêu cầu.

Đào tạo & Phát triển: Thông qua đánh giá định kỳ và mục tiêu phát triển năng lực, xác định chính xác nhu cầu và đối tượng cần đào tạo để triển khai kế hoạch đào tạo, đảm bảo tính hiệu quả.

Đánh giá: Tiêu chuẩn năng lực là cơ sở, tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhằm phản ánh khách quan, trung thực về năng lực làm việc của nhân viên.

Tiền lương: Gắn các miền/bậc tiền lương tương ứng với các cấp bậc năng lực. Định kỳ thông qua thử tay nghề và quá trình đánh giá thành tích mà xem xét người lao động đã phát huy được năng lực ổn định ở cấp độ nào để xem xét nâng bậc lương tương ứng.

Cùng Acabiz tìm hiểu thêm về Bộ từ điển năng lực chung bằng cách ấn đăng ký dưới nhé.

 

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát