NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG LÀ GÌ?

Nhân viên truyền thông giúp phân phối nội dung để quảng bá thương hiệu, hoạt động hoặc sản phẩm của tổ chức. Họ đóng vai trò là người liên lạc giữa tổ chức, công chúng và giới truyền thông để đảm bảo rằng thương hiệu luôn được quan tâm hàng đầu. Họ còn được gọi là chuyên gia truyền thông và chuyên gia quan hệ công chúng.

Nhân viên truyền thông chịu trách nhiệm giao tiếp của công ty với các đối tượng mục tiêu khác nhau, bao gồm khách hàng, nhà báo, nhà đầu tư, nhà cung cấp và cộng đồng. Họ tư vấn cho các nhân viên và quản lý khác về các nhiệm vụ giao tiếp, đồng thời sử dụng các kỹ năng bằng văn bản và lời nói để tạo ra nhiều loại sản phẩm và tài liệu giao tiếp của công ty. Bằng cách giao tiếp hiệu quả với đối tượng mục tiêu, họ sẽ giúp tạo dựng danh tiếng tích cực cho công ty.

Nghiên cứu thị trường

Để lập kế hoạch cho các chương trình truyền thông, họ thực hiện nghiên cứu về thái độ và nhận thức của đối tượng mục tiêu. Họ có thể thực hiện các cuộc khảo sát hoặc liên hệ với các thành viên của đối tượng mục tiêu để thảo luận về quan điểm của họ. Họ cũng theo dõi các diễn đàn, trang mạng xã hội, trang đánh giá sản phẩm và báo chí để đánh giá thái độ về công ty của họ và các đối thủ cạnh tranh.

Truyền thông tư vấn và định hướng

Khi họ xem xét nghiên cứu, cán bộ truyền thông phải tính đến cả thái độ tích cực và tiêu cực đối với công ty. Họ chuẩn bị các báo cáo cho nhóm quản lý và các chuyên gia tiếp thị khác với các khuyến nghị về việc xây dựng một thái độ tích cực hơn. Họ có thể sắp xếp các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông với các giám đốc điều hành cấp cao hoặc khuyến khích các giám đốc điều hành bình luận về các vấn đề trên báo chí. Họ cũng chuẩn bị các bài thuyết trình và giấy tờ cho các giám đốc điều hành đang phát biểu tại các hội nghị.

>> Chiến lược phát triển sản phẩm là gì?

>> 5 trụ cột của một chiến lược nhân sự thành công

Giám sát các mối quan hệ báo chí

Nhân viên truyền thông cung cấp cho giới truyền thông thông tin về công ty và các sản phẩm của công ty. Họ chuẩn bị các bản tin tức khi công ty ra mắt sản phẩm hoặc nâng cấp những sản phẩm hiện có. Họ cũng có thể phát hành nếu công ty giành được hợp đồng quan trọng hoặc cải thiện vị trí thị trường của mình. Họ viết các bản tin về những thay đổi của công ty, chẳng hạn như việc bổ nhiệm các giám đốc điều hành cấp cao, kết quả tài chính mới nhất, một chương trình đầu tư vốn lớn hoặc một sự kiện quan trọng như sáp nhập hoặc mua lại. Nhân viên truyền thông sắp xếp các cuộc họp báo để đưa ra các thông báo quan trọng và giải quyết các thắc mắc từ giới truyền thông. Nếu công ty chỉ định một công ty tư vấn quan hệ công chúng để xử lý các mối quan hệ truyền thông, nhân viên truyền thông sẽ gặp gỡ các nhà điều hành tư vấn và tóm tắt cho họ về những phát triển.

Chỉ đạo các ấn phẩm

Viết tài liệu truyền thông tiếp thị là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của nhân viên truyền thông. Họ lập kế hoạch nội dung và viết bản sao cho các ấn phẩm như tài liệu quảng cáo sản phẩm, tờ rơi bán hàng, tài liệu quảng cáo công ty, báo cáo hàng năm cho cổ đông, bản tin và tạp chí khách hàng... Họ viết các nghiên cứu điển hình và hướng dẫn sản phẩm cho lực lượng bán hàng. Họ viết nội dung cho các trang web và kịch bản cho các bài thuyết trình và video. Để thu thập thông tin, họ làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp như giám đốc sản phẩm và marketing, nhà thiết kế và quản lý trang web. Họ cũng trao đổi với bất kỳ cơ quan marketing bên ngoài nào mà công ty chỉ định.

Cụ thể yêu cầu cho vị trí nhân viên truyền thông là gì? Tìm hiểu chi tiết bằng cách ấn đăng ký ngay dưới đây nhé.