TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ 

Trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược đãi ngộ nhân sự của tổ chức không chỉ có thể được sử dụng để thu hút và giữ chân nhân tài cũng như thúc đẩy một nền văn hóa doanh nghiệp lành mạnh mà còn phải được sử dụng để cuối cùng đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức. 

Chế độ đãi ngộ nhân sự là gì?

Đãi ngộ nhân sự bao gồm các hình thức bồi thường bằng tiền và phi tài chính do người sử dụng lao động cung cấp. Ngoài tiền lương thông thường, nó còn bao gồm tiền hoa hồng, tiền thưởng và tiền làm thêm giờ, nghỉ lễ, nghỉ phép, và các khoản chi trả bảo hiểm, dịch vụ khác,...

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ thiết lập chế độ đãi ngộ nhân sự khác nhau miễn là đúng theo luật lao động và phù hợp với quy mô doanh nghiệp của mình. 

Tại sao phải phát triển một chiến lược đãi ngộ nhân sự?

Mặc dù người sử dụng lao động và người lao động có động cơ khác nhau để phát triển chiến lược đãi ngộ, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là một chiến lược đãi ngộ nhân sự hiệu quả được thiết kế để hỗ trợ tổ chức đạt được các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của mình. Thật không may, nhiều tổ chức không xem xét các mục tiêu chiến lược của họ khi phát triển chiến lược đãi ngộ của họ. Ví dụ, mục tiêu chiến lược của nhiều tổ chức, đặc biệt là trong những ngành mà thị trường lao động có thể bị hạn chế, là thu hút và giữ chân những nhân viên chất lượng cao. Do đó, việc thiết kế một chiến lược đãi ngộ không cao hơn mức giá thị trường sẽ không giúp tổ chức đạt được kết quả chiến lược của mình. Ngoài việc đảm bảo rằng chiến lược đãi ngộ được thiết kế để đạt được các mục tiêu chiến lược, các lý do khác do người sử dụng lao động định hướng mà chiến lược đãi ngộ nhân sự được thiết kế có thể bao gồm:

- Thu hút và giữ chân nhân viên tài năng trong doanh nghiệp

- Thúc đẩy và khen thưởng những hành vi đúng đắn trong doanh nghiệp nhằm thúc đẩy văn hóa tổ chức hoạt động hiệu quả

- Đảm bảo rằng thù lao là công bằng và bình đẳng cho nhân viên trong toàn tổ chức

- Khuyến khích nhân viên tăng năng suất và liên tục cải thiện hiệu suất và sản lượng của họ

- Kiểm soát chi phí thù lao của nhân viên trong toàn doanh nghiệp

- Tuân thủ luật pháp và quy định tại nơi làm việc.

Hai trong số những lý do trên, thu hút và giữ chân nhân viên tài năng và khen thưởng cho những hành vi đúng đắn, sẽ được thảo luận chi tiết hơn. 

>> Microlearning và các khía cạnh của microlearning trong đào tạo doanh nghiệp

>> 7 bước để phát triển kế hoạch kinh doanh đột phá cho năm 2021

Thu hút và giữ chân nhân viên tài năng

Nhiều giám đốc điều hành cho rằng thu hút nhân tài vào doanh nghiệp của họ là một trong những thách thức quan trọng để xây dựng một doanh nghiệp thành công và có lãi. Phát triển một chiến lược lương thưởng hiệu quả, được trình bày rõ ràng, có thể thu hút đội ngũ nhân viên có năng lực cao đến với doanh nghiệp. Một chiến lược tổ chức để thu hút và giữ chân nhân tài chất lượng cao bằng cách đãi ngộ cho những cá nhân có tỷ lệ trên thị trường cũng có thể nâng cao nhận thức về thương hiệu trên thị trường. Ví dụ, một nhân viên tiềm năng có được sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường thì họ cũng sẽ có khả năng nâng cao nhận thức về thương hiệu của người sử dụng lao động mới của họ? Điều này đặc biệt xảy ra trong các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ pháp lý, kế toán và tư vấn, nơi một đối tác sẽ được thu hút với mức thù lao cao hơn so với công ty hiện tại của họ. Một động thái tiếp theo được thúc đẩy bởi mức đãi ngộ cao hơn cho công ty mới cũng sẽ dẫn đến việc khách hàng theo đuổi nhân tài. 

Khen thưởng những hành vi đúng đắn

Việc thiết lập một chiến lược đãi ngộ cũng có thể rất quan trọng trong việc thúc đẩy và khen thưởng những hành vi mà tổ chức coi là then chốt để thành công. Nhiều cơ quan quản lý doanh nghiệp đang công nhận vai trò quan trọng của văn hóa trong tổ chức. Sử dụng một chiến lược đãi ngộ để thưởng cho những hành vi đúng đắn sẽ giúp tạo ra một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh dẫn đến hành vi đạo đức và làm hài lòng khách hàng. Mặc dù các chiến lược đãi ngộ là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa của một tổ chức, nhưng nó còn nhiều điều hơn thế nữa. Tuy nhiên, thù lao là một điểm khởi đầu tốt để thiết lập một văn hóa công ty mạnh mẽ. Cần nhắc lại rằng chiến lược thù lao của tổ chức phải được liên kết rõ ràng với một mục tiêu chiến lược của tổ chức. Ví dụ, có thể mục tiêu chiến lược của tổ chức là cung cấp các dịch vụ tài chính một cách có đạo đức và tuân thủ. Trong trường hợp này, một thành phần quan trọng của chiến lược đãi ngộ nhân sự không chỉ là thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu mà còn đặt ra các kỳ vọng về cách thức đạt được các mục tiêu đó. Từ quan điểm của nhân viên, việc phát triển một chiến lược đãi ngộ cũng có thể có lợi vì:

- Nó sẽ cho phép đối xử công bằng giữa nhân viên và đồng nghiệp của họ trong tổ chức

- Nó sẽ cho phép nhân viên đánh giá giá trị của họ đối với các mục tiêu chiến lược của tổ chức và bồi thường cho họ một cách phù hợp

- Nó khuyến khích quản lý và nhân viên gặp gỡ và hoàn thành các đánh giá về hiệu suất để xác định và cải thiện hiệu suất và năng suất của nhân viên.

Có thể nói, chế độ đãi ngộ nhân sự cũng là thước đo để đánh giá sự gắn bó của nhân sự với bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc xây dựng một chiến lược đãi ngộ tốt. Vì thế, hãy tham khảo chiến lược đãi ngộ nhân sự ở nút đăng ký dưới đây của Acabiz để có thể làm vũ khí chiêu mộ nhân tài và giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé. 

 

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát