BÁO CÁO XU HƯỚNG KỸ NĂNG & HỌC TẬP TOÀN CẦU 2024

BÁO CÁO XU HƯỚNG KỸ NĂNG & HỌC TẬP TOÀN CẦU 2024

BÁO CÁO XU HƯỚNG KỸ NĂNG & HỌC TẬP TOÀN CẦU 2024 DO UDEMY BUSINESS PHÁT HÀNH

Báo cáo cập nhật các xu hướng học tập từ những tập đoàn hàng đầu, Báo cáo được cập nhật bởi Udemy Business

Báo cáo bao gồm các nội dung chính:

#1 – Nền kinh tế dựa trên Kỹ năng ( Skills – Based – Economy )

#2 – Thích ứng với sự trỗi dậy của AI tạo sinh ( Generation AI )

#3 – Phát triển năng lực Lãnh Đạo ưu Việt (Developing Strong Leaders )

#4 – Mô hình tích hợp kỹ năng ( Intergrated Skills Framework )

Hy vọng cuốn Ebook này sẽ là nguồn thông tin tham khảo & hỗ trợ quý anh chị trong công tác Đào tạo & Phát triển tại doanh nghiệp của mình.

DOANH NGHIỆP ANH CHỊ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ GÌ?

ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ LÀM BÀI KHẢO SÁT MIỄN PHÍ TỪ CHÚNG TÔI

Khảo sát