CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế bắt buộc mà doanh nghiệp cần quan tâm hàng đầu. Bài viết dưới đây, Acabiz sẽ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nhập hiện hành mới nhất nhé.

Định nghĩa về thuế thu nhập doanh nghiệp?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được thu dựa trên kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp.

Đối tượng chịu thuế TNDN

- Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức, doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tạo ra thu nhập.

- Tổ chức, công ty, doanh nghiệp khi đăng ký thuế sẽ được cấp một mã số thuế doanh nghiệp dùng để nộp thuế TNDN.

Cách tính tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Đối với các doanh nghiệp có lập quỹ phát triển khoa học công nghệ sẽ được miễn tính thuế đối với phần thu nhập được trích ra quỹ. Do đó, các doanh nghiệp này sẽ có công thức tính thuế TNDN riêng, cụ thể:

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ phát triển KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Các thành phần trong công thức tính thuế TNDN

Trong đó

- Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển

- Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các chi phí được trừ

Trong đó,

- Tổng doanh thu được tính là toàn bộ các thu nhập từ việc kinh doanh, mua bán hàng hóa, dịch vụ, trong đó đã được trợ giá, phụ thu mà doanh nghiệp đã được nhận hoặc chưa được nhận cũng như các nguồn doanh thu khác.

- Nếu doanh nghiêp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì doanh thu không bao gồm thuế GTGT.

- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu đã bao gồm thuế GTGT.

- Các chi phí được trừ bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh (có thể bao gồm cả khoản được trừ và không được trừ)

- Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN được quy định tại Điều 9 Luật Thuế TNDN sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

- Các khoản lỗ kết chuyển là các khoản do doanh nghiệp lựa chọn để bù lỗ. Phần thu nhập còn lại sau khi đã bù lỗ vẫn phải áp dụng thuế suất thuế TNDN.

>> Chuỗi giá trị là gì? Tiếp cận chuỗi giá trị như thế nào cho hiệu quả

>> Định biên nhân sự và nguyên tắc áp dụng trong doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó:

- Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thu nhập khác.

- Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên một đơn vị khối lượng chịu thuế.

- Tỷ lệ thuế suất dựa trên khối lượng thu nhập hay tài sản chịu thuế (đơn vị: %)

Hiện nay mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng tại Việt Nam là 20% với các ngành bình thường.

Và ở một số ngành đặc thù, mức thuế suất TNDN có các mức khác nhau, cụ thể:

– Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí: 32 tới 50%.

– Hoạt động thăm dò và khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (đất hiếm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim, kim cương, đá quý…) là 50% và nếu 70% diện tích khai thác đó nằm ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì giảm xuống còn 40%.

– Một số doanh nghiệp được quy định tại Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10-20%.

Bài viết hy vọng sẽ giúp bạn nắm được cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Để tìm hiểu những kiến thức hữu ích về đào tạo doanh nghiệp, các bạn hãy ghé qua blog Acabiz tại: https://acabiz.vn/blog

Đăng ký dùng thử nền tảng đào tạo AcaBiz